fbpx

Jak může jóga pomoci při léčení traumatu?

Rozhovor s předním psychiatrem pro léčbu traumatu, autorem knihy Tělo sčítá rány /The Body Keeps the Score/.

Bessel von der Kolk, MD, psychiatr, jež se ve své práci pokouší integrovat mysl, mozek, tělo a sociální propojení za účelem pochopení a léčby traumatu. Je autorem knihy The Body Keeps the Score, kde se zabývá otázkou, jak trauma ovlivňuje mozek a tělo a také různými způsoby léčby, a to včetně jógy. V rozhovoru odpovídal na naše otázky o tom, jak může být jóga mocným prvkem při léčení traumatu. 

Jak cvičení jógy ovlivňuje lidi, kteří prožili trauma?

Když lidé uvažují o traumatu, obecně si ho představují jako minulost, událost, která se stala před časem. Trauma je skutečně pozůstatek z minulosti, která se usazuje v lidském těle. Nachází se v naší vlastní kůži. A proto, když jsou lidé traumatizovaní, začnou se bát svých fyzických pocitů; jejich dýchání se mění a je mělké, jsou nervózní a vyděšení z toho, co cítí uvnitř. Když při cvičení jógy zpomalíme dech, můžeme zvýšit variabilitu srdeční frekvence, a tím se sníží stres. Yoga otevírá k procítění širokého spektra pocitů těla. Je to jemný a bezpečný způsob, jak se lidé mohou opět spřátelit se svým tělem, ve kterém je trauma prožité v minulosti.
Yoga pro duši s ohledem na přítomnost traumatu v těle

Jak důležitá je tzv. mluvená terapie při léčení traumatu?

Pokud jste byli traumatizováni, pravděpodobně budete mít velmi zkreslený vztah ke svému tělu. Můj konkrétní úhel pohledu nebo příspěvek je, že trauma je skutečně somatický problém. Je to ve vašem těle, a proto má jóga velký význam, protože jde přímo o vnímání a přátelství s tělem. Mluvit a současně vědět, co se stalo a umět to formulovat je důležitou součástí léčby, nejdůležitější ale je znovu získat vlastnictví svého těla a cítit se pohodlně ve své vlastní kůži.

Jaké jsou důkazy, které dokládají účinnost jógy?

Naše studie ukazují, že jóga je při zmírňování symptomů traumatického stresu stejně prospěšná – nebo prospěšnější – než nejlepší možné léky. Ve studiích, které jsme provedli a zahrnovali zobrazení neurologické aktivity mozku před a po pravidelném cvičení jógy, jsme byli schopni prokázat, že oblasti mozku zahrnující sebeuvědomění se aktivují cvičením jógy, a to jsou oblasti, které jsou uzamčeny traumatem a které jsou potřeba k jeho vyléčení.

K léčbě traumatu používáte také další techniky, včetně EMDR, neurofeedbacku a divadla. Jak každý z nich funguje?

Zastávám pohled, že „jedna metoda neprospívá všem“. Abyste se dostali z traumatu, musíte oslovit velké množství různých systémů. EMDR /Eye movement desensitization and reprocessing/ je zvláště užitečné při integraci traumatických vzpomínek, a to tak, že posune některé oblasti mozku zapojené do zpracování paměti. Neurofeedback může ovlivnit vzorce aktivace mozku – může ve skutečnosti změnit mozkové vlny a může pomoci ztišit mozky lidí a zvýšit jejich pozornost. Jóga by mohla dosáhnout stejného cíle, ale pravděpodobně by to trvalo déle. Divadlo je zvláště užitečné, pokud pomáhá lidem získat hlas a zabydlet se v novém stavu. Místo toho, aby se pokaždé cítili vystrašení nebo odtažití, mohou se začít chovat jako král nebo mocný válečník. Je to nástroj pomáhající rozšířit skrze roli vědomí. Traumatizovaní lidé také často špatně čtou jiné lidi nebo se uzavírají před druhými a nebo se jich bojí a divadlo jim umožní hluboké propojení s jinými lidmi.

Přispívá jóga ke společenskému propojení?

Nemyslím si, že jóga je až tak společenská, ale je zajímavé, že je více uspokojující dělat jógu ve skupině než sami. Je pravděpodobné, že cvičení jógy ve skupinách může aktivovat systém zrcadlových neuronů v mozku, což je systém poškozený traumatem. A proto cvičení jógy a meditace ve skupinách může lidem poskytnout hlubší pocit sounáležitosti.

Je důležité si uvědomit, že trauma není v životě lidí nic neobvyklého. Více než 80 procent populace zažilo v té či oné fázi svého života trauma v důsledku nehod, alkoholu, deprese, násilí v rodině nebo jiných okolností či událostí. Pro učitele jógy je velmi užitečné, aby si uvědomili důsledky toho, co říkají a dělají, a rychlost a intenzitu jejich metod a vliv, který to může mít na lidi. Naučit se vnímat své tělo může být i znepokojující a mnoho lidí může prožít vzpomínky a propadat panice, když začnou cvičit jógu.

Začíná mainstreamový zdravotnický systém uznávat jógu jako účinnou léčbu traumatu?

Rozhodně bych neřekl, že dobyla svět a stala se hlavním proudem. Sem tam ale vidíte záblesky, na některých policejních akademiích a v armádě například probíhá jóga. Je obtížné získat pro tuto práci finanční prostředky na výzkum a stále jsem považován spíše za otusidera, jelikož obhajuji jógu jako léčebný nástroj pro postraumatickou stresovou poruchu.

Uvědomuje si mainstreamová medicína a psychiatrie plný potenciál jógy pro léčbu traumatu?

Ne, rozhodně ne.

Článek pro vás přeložila Martina Kolmanová, autorka projektu Celostní komunikace, lektorka Yogy pro duši se zaměřením na přítomnost traumatu v těle, somatická koučka ve výcviku Somatic experiencing.

Zdroj: https://kripalu.org/resources/how-yoga-helps-heal-trauma-qa-bessel-van-der-kolk?gad=1&gclid=Cj0KCQjwoeemBhCfARIsADR2QCsgZRfZVZpiqwGZJ7K7_75Y-s9sU-B8zGtI2GX90cyl4HyUbcxsxdkaAlpDEALw_wcB

Jsem klinická logopedka a zastánkyně celostního přístupu v léčbě poruch komunikace. Maminka tří dětí a nadšená propagátorka online logopedie. Se svoji rodinou zažívám již několik let život v zahraničí. Z mých tří dětí se plynule staly mluvčí dvou jazyků a já s nadšením sleduji jejich vývoj. Jsem zakladatelkou úspěšného e-shopu Logopedie s úsměvem, kde nabízím autorské logopedické obrázkové materiály a pracovní sešity pro snadnější úpravu výslovnosti. Vydávám ve spolupráci s nakladatelství Euromedia pracovní sešity Učíme se hlásku C, L, R a další. Natáčím pro vás výuková vide o logopedii na facebooku Logopedie s úsměvem a podporuji vás rodiče dětí s poruchami komunikace na facebooku Celostní komunikace. Více informací se dozvíte zde. >>
Komentáře