fbpx

Schovej ten jazyk za zuby – proč dítě neuspěje?

„Můj syn dochází na logopedii, trénujeme sykavky. Má za úkol zavřít zuby a vyslovit správně C, S nebo Z. Jde mu to, ale v běžné řeči to neudrží a jazyk mu pořád leze ven z pusy. Mohla byste mně poradit, jak s tím máme pracovat?“

Takový e-mail jsem už obdržela hodněkrát a byl to jeden z důvodů, proč jsem v průběhu Covidu natočila online program Rozhýbej svůj jazýček, který postupuje úplně jinak, než je popsáno v prvním odstavci.

Pojďme se společně podívat na situaci, kterou popisuji. Dítě předsunuje jazyk před zoubky a není schopné ho udržet v postavení, které je pro správnou výslovnost sykavek potřeba. Nejprve si popíšeme očekávané postavení mluvidel, které povede k úspěchu.

JAK VYPADÁ POSTAVENÍ MLUVIDEL PRO SYKAVKY C, S, Z?

KROK Č. 1: Hrot jazyka umístěn za dolními řezáky a je jemně v kontkaktu s horní třetinou zubů

KROK Č. 2: Jazyk je plochý a boky jazyka jsou roztažené do stran

KROK Č. 3: Zadní třetina boků jazyka se opírá o oblast horních stoliček a protlačuje se do stran

KROK Č. 4: Kořen jazyka drží jazyk v této napjaté a zvýšené poloze

KROK Č. 5: Čelisti se přiblíží k sobě, ale netisknou se, zůstává mezi nimi jemná mezírka

Vidíte zde, že zavřít zuby je pouze jeden z kroků. A že to, co se musí odehrát uvnitř dutiny ústní vyžaduje poměrně dost energie, organizace, vnímavosti a citlivosti, ale i svalového napětí. Aby se toto mohlo stát, není to otázka pouze dovednosti jazyka jako takového a již zmíněné čelisti. Na tomto postavení se podílí bez nadsázky celé tělo a musí dojít k zapojení velmi zralých částí mozku.

A to jsme se vůbec nepustily do samotného aktu vyslovení, kdy je třeba tyto jemné pohyby zkoordinovat s dechem a hlasem. Vypadá to jednoduše, ale ve skutečnosti správnému vyslovení předchází několik let vývoje mozku a těla dítěte.

A právě z tohoto důvodu je postup, kdy po dítěti chceme pouze zavřít zoubky a vyslovit například C, účinný jen v okamžiku, kdy je dítě po všech stránkách připraveno. Bez nadsázky, toto dítě ale nedorazí na logopedii. To se hlásku naučí spontánně a samo.

Pokud tento postup vyžadujeme po dítěti, které je nezralé, někdy je v jeho silách následovat radu zavřít zuby a vyslovit a toto postavení udrží po krátkou dobu a hláska dokonce může i znít poměrně dobře, ale v průběhu dne si dítě tuto schopnost nedokáže udržet, protože mu velmi pravděpodobně schází další potřebné dílky, které mu pomohou jazýček usadit do správné polohy. A my si níže povíme, které to jsou.

Rodič se pak ocitá v kolotoči pokynů. „Dávej si pozor na zoubky, zavři je. “ A dítě ve zmatku, že zavírat zuby je pro něho nový způsob, jak být hodný, poslušný a úspěšný. Kam to vede? Dítě se snaží uspět, vyhovět, ale selhává. Rodič se snaží radit, pomáhat, upozorňovat, ale taky selhává. Doba strávená na logopedii se prodlužuje a výsledky nejsou. A v této fázi obvykle rodič hledá další cestu, jak dítě podpořit. Jste v této fázi také? Pak čtěte dál.

Odkud tedy začít?

Podívejte se, jak vaše dítě drží hlavu?

Má na zátylku prohlubeň a hlava ja mírně zakloněná? Tvoří se mu už jemný hrb a zakulacená ramena? Má otevřenou pusinku, během dne nebo i v noci a chrápe?

Pokud ano, vyzkoušejte si, jak v takovém postavení těla vypadá poloha a napětí jazyka? Ihned najdete další dílek, který vám ukáže, že o zavření zoubků to opravdu nebude.

Podívejte se mu na plosky nohy?

Má nožky krásně klenuté nebo plošší? Pohyb jazyka zcela bez nadsázky ovlivní i palce u nohy, stejně jako klenba. Svaly v těle jsou zřetězené a já sama jako lektorka Integral yogy už leta pozoruji proměnu svého těla a těl mých klientů při pravidelném cvičení a to, jaký vliv má na postavení samotného jazyka, stejně jako na uvolnění čelisti. Obrovský!

Odkud tedy slabost jazyka vychází a co je potřeba u dítěte začít podporovat?

ODPOVĚĎ ZNÍ – CELÉ TĚLO

Nebudeme se nyní zabývat tím, jak toto vzniklo, a jaké další komponenty jsou potřeba ke správnému vyslovení /jako je kvalitní zpracování zvuku hlásky, protože se nyní soustředíme na pohyb mluvidel samotný/, protože by text byl příliš složitý a vy byste mohli nabýt dojmu, že cesta bude také velmi složitá. Nemusí to tak být.

Možná jste se ale teď vylekali při pohledu na dítě a jeho posturu a váháte, odkud začít. Možná vás napadá vykročit nejprve na fyzioterapii. Pro některé děti to může být daleko lepší volba než logopedie a já sama s fyzioterapeuty úzce spolupracuij. Ale současně také vidím, že mnoho umíme ošetřit sami.

Do online programu Rozhýbej svůj jazýček jsem vložila celotělové cviky, které posilují tělo dítěte tak, aby dokázalo udržet jazyk za zoubky skrze správné postavení končetin, trupu i hlavy. Stejně tak jemnou motoriku jazyka posilujeme rozvojem jemné motoriky ruky, jako podpůrné části těla a teprve nakonec působíme přímo na jazyk a jeho sílu, stabilitu i citlivost.

  • Celé tělo dítěte, jeho schopnost koordinace a spolupráce jednotlivých částí, končetin, má přímý vliv na oblast mluvidel. A začínat pouze od mluvidel se u mnoha dětí nevyplácí.
  • V kurzu vycházíme z velkých svalových skupin, tzv. hrubé motoriky a postupně jdeme k menším svalovým skupinám. Speciální péči věnujeme ruce dítěte. Rozvíjíme pohyb prstů, jejich cit a zároveň vedeme dítě ke vnímání této oblasti. To, jak se hýbe samotná ruka souvisí s tím, jak se hýbou mluvidla a jazyk dítěte. Je to proto, že v raném vývoji jsou obě tyto části propojené a jedna ovlivní druhou. Stejně tak obě tyto části jsou v mozku uložené vedle sebe. A když se zapojí jedna část mozku, zažehne se aktivita také v přilehlých částech. Tedy, když se aktivuje zóna ruky, probudí se také zóna mluvidel a naopak. Jedno podporuje druhé. 

Stejně tak se věnujeme posílení středu těla – břišních svalů a oblasti krku. A podoprujeme správnou funkci rovnováhy a očních pohybů. Tak nenápadně, že si to nezasvěcený pozorovatel ani nevšimne. Doplňujeme do těla dítěte cviky, které posílí to, co je u většiny dětí, které mají potíže se správnou výslovností sykavek oslabené. Tyto samostatné cviky podpoří celkový pohyb těla dítěte a mají příznivý vliv na pohyb a polohu jazyka jako takového.

V kurzu necvičíme konkrétní výslovnost hlásek, ale utváříme podmínky pro to, aby jejich vyslovení přicházelo přirozeně a v lehkosti.

Více se o tomto kurzu dočtete zde >>>.

Přejeme vám na cestě s vaším dítětem mnoho úspěchů a pokud se rozhodnete pro naše provázení, bude nám ctí. Martina /Klinická logopedka, celostní terapeutka, yogínka, somatická koučka.

Jsem klinická logopedka a zastánkyně celostního přístupu v léčbě poruch komunikace. Maminka tří dětí a nadšená propagátorka online logopedie. Se svoji rodinou zažívám již několik let život v zahraničí. Z mých tří dětí se plynule staly mluvčí dvou jazyků a já s nadšením sleduji jejich vývoj. Jsem zakladatelkou úspěšného e-shopu Logopedie s úsměvem, kde nabízím autorské logopedické obrázkové materiály a pracovní sešity pro snadnější úpravu výslovnosti. Vydávám ve spolupráci s nakladatelství Euromedia pracovní sešity Učíme se hlásku C, L, R a další. Natáčím pro vás výuková vide o logopedii na facebooku Logopedie s úsměvem a podporuji vás rodiče dětí s poruchami komunikace na facebooku Celostní komunikace. Více informací se dozvíte zde. >>
Komentáře