fbpx

12  týdenní online stimulační program

pro přípravu na čtení a psaní

se seberozvojem pro rodiče

Začněte první třídu s úspěchem a dopřejte si profesionální provázení pro sebe a své dítě.

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠEM ÚSPĚCHU!

 • 1
  Prožíváš obavy, zda dítě první třídu zvládne?
 • 2
  Hledáš cestu, jak ho co nejlépe připravit?
 • 3
  Cítíš se nejistá, co vše potřebuje umět a jak ho to naučit?

Pak jsi tu správně. 

 

Programem prošlo již více než 300 spokojených prvňáčků.

 

Přes dvacet let ve své klinické praxi sleduji úspěšnost dětí v první třídě, které docházely v předškolním věku na logopedii. A dnes přesně vím, v čem je potřeba tyto děti celostně podpořit, aby čtení a psaní zvládly s lehkostí. 

Martina Kolmanová

Co dítě potřebuje, aby zažilo úspěch

ve čtení? 

ROVNOVÁŽNÝ SYSTÉM

 • Zajistí schopnost pevně a stabilně u čtení a psaní sedět
 • Ovlivňuje správné oční pohyby po řádku. 
 • Zajistí svalové uvolnění a pocit klidu a bezpečí.
 • Pomáhá se dítěti orientovat na řádku, v textu a knize.
 • Podporuje porozumění přečtenému.

VNÍMÁNÍ TĚLA

 • Dítě potřebuje cítit své tělo, aby si lépe pamatovalo jednotlivé pohyby a pocity.
 • vnímání těla a pocitů, které prožívá, mu pomáhají ukotvit nové schopnosti a integrovat vyšší mozkové funkce.

ZRAK A OČNÍ POHYBY

 • Jsou potřeba, aby dítě plynule a bez úsilí sledovalo text na řádku a zpracovávalo také psací písmo.
 • Stejně tak se orientovalo v knize a na listu papíru. 
 • Dokázalo přecházet z jednoho zrakového objektu na druhý.

MLUVIDLA

 • Dítě písmenka čte, spojuje je a tvoří věty. K tomu potřebuje mít plynulé pohyby mluvidel. Ty se rozvíjí skrze rovnovážný systém, kinestiteckou paměť ale i vnímání těla.

SPOLUPRÁCE HEMISFÉR MOZKU

 • Pro čtení a psaní jsou potřebné různé částí mozku, které leží v obou hemisférách. Pro čtení a psaní je potřeba, aby obě mozkové hemisféry spolu vzájemně komunikovaly.
 • Posiluje také funkce - paměť,  pozornost, koncentraci.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

 • Zajistí dítěti schopnost vnímat jednotlivé hlásky ve slově.
 • Umět je rozlišit od sebe navzájem, zapamatovat si je, a také skládat a rozkládat a tvořit z nich slova.

KINESTETICKÁ PAMĚŤ

 • Skrze tuto paměť si dítě učí pohyby - ruky, těla, mluvidel. Učí se zapamatovat si, jaký pohyb je potřeba pro přečtení písmene A nebo K. A jaký pohyb je potřeba pro napsání písmenka C nebo D. 
 • Pokaždé je to jiný pohyb, jiné písmeno, proto je potřeba rozvíjet celé tělo a pohyb a posilovat tuto paměť.

DECH

 • Určitě na něj nesmíme zapomenout, protože právě dech dítěti zajistí to, že bude schopné zvládnout přečíst delší slovo nebo větu.

Možná se nyní ptáš, jak toto u dítěte rozvineme?

Abychom rozvinuli výše zmíněné dovednosti, vždy je potřeba začít od cvičení celého těla. 

CELOTĚLOVÁ CVIČENÍ

Jsou základním pilířem úspěchu.

Musíme si uvědomit, že vše, co dítě provádí na papíře, musí mít nejprve upevněno na úrovni těla. Teprve poté si dítě to, co zažije skrze své tělo, může přenést do procesu čtení a psaní. Celotělová cvičení podpoří jak rovnováhu, ale i oční pohyby a propojení hemisfér, stejně jako sluchové vnímání.

 

Budeme s nimi v kurzu začínat v prvním týdnu.

5 TĚLOVÝCH TECHNIK

Dítě se naučí:

 • zpevnit střed těla a aktivovat svaly břicha
 • přenášet rovnováhu z jedné strany na druhou
 • se správně a plynule pohybovat s očima
 • pevně a stabilně sedět s oporou o nohy
 • rozvine si jemnou motoriku ruky
 • dobře dýchat a uvolní svá mluvidla

Co dál vás v programu čeká?

V další části přejdeme od těla ke smyslovému vnímání.

8 LEKCÍ /TÝDNŮ PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO A ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ

Dítě se naučí:

 • vnímat rytmus řeči
 • rozvine si sluchovou paměť
 • procítí si rytmus v těle a začne ho vnímat a pracovat s ním 
 • naučí se poznat první slabiku ve slově
 • rozvine schopnost vnímat první a poslední hlásku ve slově
 • bude schopné určit pozici hlásky
 • v závěru také skládat a rozkládat slovo po hláskách
 • naučí se skládat tvary a poznávat vizuálně rozdíly v obrázcích

UKÁZKY CVIČENÍ ZE SEŠITŮ

Jednotlivé lekce rozvinou u dítěte dovednosti, které mu zajistí schopnost zvládnout jednotlivé kroky při osvojení čtení a psaní.

Kroky k ovládnutí čtení: 

 • poznat tvar písmene skrze zrak
 • spojit tvar písmene se zvukem písmene a tento zvuk vyslovit skrze pohyb mluvidel
 • teprve nyní je dítě schopné písmeno správně přečíst
 • jednotlivá přečtená písmena pak spojuje  ve větší celek - SLOVO A SLOVA VE VĚTU
 • zapamatovat si toto slovo nebo řadu slov mu pomůže porozumět obsahu věty, článku

Pro psaní je potřeba:

 • rozložit slyšené slovo, které chce napsat na jednotlivé hlásky nebo toto slovo si rozložit v hlavě potichu, ale tomu předchází schopnost ho nejprve slyšet a uložit si "tichý" otisk tohoto slova ve své paměti
 • spojit zvuk každé hlásky ve slově s tvarem písmene
 • napsat rukou tvar písmene na papír, což znamená zapamatovat si pohyb, který je potřeba vykonat k tomu, aby dítě mohlo písmenko napsat
 • spojit jednotlivá písmena a napsat celé slovo, větu příběh

To nezní vůbec jednoduše, že?

A víte, ono to jednoduché opravdu není. Dítě je potřeba za každý takový krok na cestě ocenit a vést ho smysluplně a metodicky. 

Dáme vám jasný plán, abyste věděli, co máte kdy udělat, a kolik času dovednosti věnovat a kdy přejít dál.

V našem online programu nemůžete zabloudit.

V programu na vás ještě čekají další bonusy, skrze které vás ještě více podpoříme.

BONUSY PRO DĚTI

Myslíme také na vás rodiče a víme, že je potřeba podpořit vás na vaší cestě. Pro tento účel jsme pro vás nachystali krásné seberozvojové materiály a audio.

BONUS č. 1

HRÁTKY S ABECEDOU

V desátém týdnu bonusové lekce se dítě učí poznat jednotlivá písmenka, omalovává si je, skládá a modeluje.

BONUS č. 2

GRAFOMOTORIKA

V jedenáctém týdnu se skrze tento bonus zaměříme na rozvíjení grafomotoriky a vy  získáte PDF pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky.
 

sluchové rozlišování

BONUS č. 3

SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

Ve dvanáctém týdnu se dítě naučí rozlišovat měkké a tvrdé souhlásky a délku samohlásek, aby ve škole dokázalo správně tato písmenka psát.

BONUS č. 4

KOMIKS PRO ŠKOLÁKY

Tento krásný komiks z naší dílny dítě obdrží ke konci kurzu, jako odměnu za jeho píli a energii vloženou do učení.

BONUS č. 5

DECHOVÉ CVIČENÍ

Naučíte se 3 dechová cvičení, která posílí schopnost dítěte se plynule vyjadřovat a přečíst celou dlouhou větu.

BONUSY PRO RODIČE

Myslíme také na vás rodiče a víme, že je potřeba podpořit vás na vaší cestě. Pro tento účel jsme pro vás nachystali krásné seberozvojové materiály a audio. 

BONUS č. 1

MINIKURZ JDU SVÉMU STRACHU NAPROTI

Minikurz pro zpracování strachu a obav z nástupu dítěte do školy. 3 videa a pracovní listy.

BONUS č. 2

RELAXAČNÍ NAHRÁVKA PRO RODIČE

K uvolnění těla a nastavení pozitivní mysli rodiče.

BONUS č. 3

SLEVA NA NÁKUP POMŮCEK

Sleva na nákup pomůcek v e-shopu Celostní komunikace, které využijete po nástupu dítěte do školy.

BONUS č. 4

LEKCE YOGY

Budete mít možnost ochutnat stav uvolnění skrze Yogu pro duši.

CO VŠE DOSTANETE?

V kurzu používáme autorské materiály Celostní komunikace, které děti milují a pracují s nimi na logopedii po celé ČR.

11 pracovních sešitů PDF

11 záznamových archů

7 šablon

12 obrázkových setů kartiček PDF

36 her

56 návodných videí

Připravit dítě na čtení znamená dát mu možnost celkového rozvoje na úrovni těla a mozkových funkcí s kvalitními materiály a odborným vedením, stejně jako mu dopřát bezpečné a přijímající prostředí ze strany rodiče. 

To vše mu usnadní jeho cestu. 

 

Vy jste důležití a my vás s radostí celým procesem provedeme.

Jak vše probíhá technicky?

Programem procházíte sami, individuálně se svým dítětem, přesně tak, jak bude potřebovat, ale především jak ho bude vaše dítě zvládat. 

 

Program je koncipován jako 12 týdenní 

 

ALE! 

 

Nemusíte ho projít za tuto dobu, dokonce to ani není žádoucí. Jak budete postupovat programem, dítě bude nabývat a upevňovat nové dovednosti. Základní část je tvořena 9 týdny, následně je na vás a na vašem dítěti, jestli budete hned pokračovat dál nebo si dáte chvíli pauzu nebo budete pokračovat hned dál. Poslední části kurzu jsou nejobtížnější. V kurzu získáte bližší informace a doporučení, jak postupovat. 

 

Jak to probíhá prakticky?

Každý týden obdržíte jeden pracovní sešit a e-mail s upozorněním, že se vám otevřela nová členská sekce. Součástí každého týdne je vždy pracovní sešit, uvodní video, odborný text k tématu, několik her, které jsou ukázané na videu a natočila jsem je pro vás s mým Jonášem.

Pracovní sešit a pdf obrázkové soubory k procvičení daného úkolu si vždy vytisknete. Jsou ve formě PDF. Vše je online a vy můžete kurz projít z pohodlí vašeho domova. Dostanete návod, kdy pokročit dál a poznáte to také podle záznamových listů, které vám rozkryjí úspěšnost dítěte a to, zda je zralé pokročit na další úkol.

Co ke kurzu potřebujete?

Svého předškoláka, počítač nebo tablet a možnost vytisknout si materiály.

Vyhrazený čas 15-20 minut denně na společnou práci. 

Co získáte?

 • vědomí, v čem má dítě rezervy a potřebuje pomoci
 • čas s dítětem a pro dítě
 • návyk dítěte na cílenou práci
 • inspiraci, jak s dítětem hravou formou pracovat a čemu věnovat pozornost
 • na konci kurzu bude vaše dítě připravené na osvojení čtení a psaní

POJĎ JEŠTĚ NAHLÉDNOUT,

JAK TO VYPADÁ UVNITŘ PROGRAMU

Uvnitř programu najdeš:

 • část pro rodiče s minikurzem, audio nahrávkou a lekcí yogy pro duši 
 • 12 lekcí pro dítě, kde provázím krok za krokem k rozvoji všech uvedených oblastí výše
 • orientační video, jak se pohybovat uvnitř členské sekce
 • obrovské množství materiálů, instruktážních a výukových videí, celotělové techniky, dechové techniky, techniky na zrakové vnímání a oční pohyby
 • inspiraci, jak s dítětem hravou formou pracovat a čemu věnovat pozornost

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?


PRO DĚTI VE VĚKU OD 4,5 DO 7 LET

Programem lze projít individuálně

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Programem lze procházet jako dětská skupina. Je vhodný pro předškolní ročníky.
Program používáme v MATEŘSKÉ ŠKOLE a pracujeme se všemi dětmi. Koukáme na Martiny videa a společně vypracováváme pracovní listy, které děti moc baví. Je svkělé, jak jsou materiály rozděleny na jednotlivé lekce a děti se nepřesycují. Martina umí vše svkěle vysvětlit a vtáhnout děti do akce. Materiály celostní komuniace jsou profesionální a používáme je velmi rádi.
Terezka

KDO JE AUTORKA?


Známá česká celostní terapeutka, klinická logopedka, somatická koučka a yogínka.

Martina Kolmanová

O jaké přístupy se v kurzu opírám? 

 • Klinická logopedie
 • Somatic experiencing
 • Somatický koučink a mindfulness
 • Integral yoga
 • HANDLE

Jsem celostní terapeutka, somatická koučka, klinická logopedka a lektorka yogy, a také terapeutka Somatic experiencing. Jsem mezinárodně certifikovaná jako HANDLE screener v USA a využívám ve svém přístupu kombinaci  a techniky všech zmíněných přístupů.

 

Zastávám jemný a současně hluboce působící přístup v terapii se zaměřením na celou osobnosti dítěte i rodiče. 

Směřuji k harmonizaci těla, mysli i duše. Již 8 let působím v online prostoru a jsem zkušenou terapeutkou, provázím rodiče workshopy a online programy a lektoruji Yogu pro duši, vedu reterat a vydávám vlastní obrázkové pomůcky Celostní komunikace, dříve známé pod názvem Logopedie s úsmvěvem. Přednáším na konfrenecích a publikuji

 

v Logopedáriu a spolupracuji s nakladatelstvím Euromedia. Vydala jsem obrázkové sešity Učíme se hlásku. Provozuji Youtube kanál Celostní komunikace. Jsem autorka logopedické webové aplikace LOGOTRON.

Kdo se na programu podílí?

Veronika Kašovská

Grafička a ilustrátorka, která pro vás chystá všechny obrázkové materiály a sešity. 

Helena Molčíková 

Projektová manažerka programu, která všechno organizuje a dává dokupy.

REFERENCE

Chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaši skvělou práci. Ne jenom, že to syna Kubu velmi baví, ale i mi to přípomíná a strhává s sebou obě sestry (starší 10, mladší 3 roky), a i když již máme hotovo, děti zůstávají u obrazovky, hrají si se slovy, vytleskávají, smějí se, velmi je baví trénování zrakové paměti a nejvíc si snad užívají videa Jonáška a Beatky. To, že v tom Kubík není sám, mu velmi pomáhá celou skutečnost nácviku přijmout. Vždy je jen s úsměvem pozoruji a v duchu Vám děkuji. Nevím, jak to děláte, ale prosím, nepřestávejte. Pro nás budete ještě pár let totiž hlavní pomocí a zdrojem v této oblasti dětského rozvoje (poslední dcerce jsou 4 měsíce).
Michaela
Dobrý den, tak právě tento týden jsme se synem dokončili váš kurz s Jonášem do školy. Oba nás kurz velmi bavil a opravdu jsme si ho užili, byl přínosem nejen pro syna, ale i já jsem se naučila pracovat s ním, přesně tak jak potřeboval. Výhodou bylo, že na vše jsme měli tolik času kolik potřeboval a k další lekci jsme přistoupili až po té, co zvládl předcházející. Ze záznamového archu vím, co mu dělalo problém a přesto, že lekci nakonec zvládnul, určitě se ještě před nástupem do školy znovu k těmto oblastem vrátíme. Moc děkuji za skvělý kurz, i jak byl veden a vysvětlován, za pomocná ukázková videa a za bonusy k lekcím. Jsem ráda, že jsme kurz absolvovali. Za vše moc děkuji.
Petra
Program s Jonášem do školy jsem si zakoupila do své AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE. Je skvělým doplněním pro logopedii. Používám denně pracovní listy pro předškoláky a také uvedené hry obohatily mou praxi. Obrázkové kartičky s dílny Celostní komunikace patří mezi mé oblíbené. Stejně jako aplikace LOGOTRON.
Eva
Syna to nesmírně bavilo a mně jako mámu také. Program jsem si prošla o rok později i s mladším synem, který nám stál neustále za zády a chtěla se pořád přidávat. V programu oceňuji nejen skvělé materiály, ale také videě s Jonášem, která vtáhla děti do akce. Máme ještě původní verzi, ale i ta byla výborná.
Lenka
Naprosto svkělý program, byla jsem unešena z jeho rozpracování a metodického postupu. Syna to velmi bavilo a i přesto, že má vývojovou dysfázii, krásně zvládl nástup do první třídy a čte s radostí a jde mu to. Program doporučuji všem rodičům předškoláků, je odborný, praktický, zábavný a z rukou profesionálky, jako je Martina.
Ema

CENA PROGRAMU

je 8965 Kč bez DPH

a zahrnuje:


Základní cena programu 12 MODULŮ
Zahrnuje 12 modulů programu pro rozvoj předškoláka - metodický postup, hry, video návody, výuková videa, záznamové archy a šablony
4300 Kč
Materiály ke kurzu
12 obrázkových setů kartiček v PDF pro rozvoj předškoláka z e-shopu Celostní komunikace: hláskování, abeceda první hláska - černobílá/barevná, abeceda puzzle, medvídek, tyčky (černobílé i barevné), grafomotorické listy, pozice hlásky pro předškoláky, poslední hláska - výběr obrázku, první hláska - výběr obrázku, slabikování, první slabika
3395 Kč
Minikurz Jdu svému strachu naproti
3 výuková videa a 2 pracovní listy pro seberozvoj
590 Kč
Audio nahrávka - relaxace
K uvolnění těla a nastavení pozitivní mysli rodiče. V délce 20 minut.
390 Kč
lekce Yogy pro duši
Yoga lekce v délce 74 minut se zaměřením na uvolnění stresu z těla, protažení a relaxaci.
290 Kč

PŘÍSTUP DO PROGRAMU JE NA 3 ROKY.

Můžete využít i pro sourozence.

Takto celostně koncipovaný program pro předškoláky v ČR nesežete.

 

Často kladené otázky


 • PRO JAK STARÉ DÍTĚ JE PROGRAM VHODNÝ?
  Pro děti od 4,5 do 7 let
 • JE VHODNÝ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
  Ano, programem lze procházet jako dětská skupina. Je vhodný pro předškolní ročníky.
 • KOLIK ČASU NÁM PROGRAM ZABERE?
  Toto je velmi individuální. Programem procházíte sami, individuálně se svým dítětem, přesně tak, jak bude potřebovat, ale především jak ho bude vaše dítě zvládat. 
 • MUSÍME TO STIHNOUT ZA 12 TÝDNŮ?
  NE, nemusíte a dokonce to ani není žádoucí. Jak budete postupovat programem, dítě bude nabývat a upevňovat nové dovednosti. Vždy respektujeme individuální tempo dítěte.
 • NA JAK DLOUHO MÁM PŘÍSTUP?
  Přístup do programu je na celé 3 roky.
 • V ČEM JE TENTO PROGRAM JINÝ?
  Jedná se opravdu o unikátní celostní program, který zahrnuje rozvoj celého těla tak, aby bylo dítě připravené po všech stránkách na čtení a psaní. Stejně jako je komplexní samotný proces čtení a psaní, tak stejně tak i náš program se na toto téma zaměřuje celostně. Neopomíjí ani oční pohyby a zrakové vnímání. Takto celostně koncipovaný program pro předškoláky v ČR nesežete.