fbpx

60 minutové online setkání,

ve kterém odborně poradíme, podpoříme vás na vaší cestě s dítětem a ušijeme vám péči na míru pro dítě skrze HANDLE přístup.

Když měl náš starší syn 2r 7m začala jsem mít pocit, že se mu nějak nerozvíjí řeč. Síce rozuměl hovořenému slovu, ale mluvil měně, jen několik desígek slov, zvuků zvířat a neskládal delší věty. Začala jsem mít strach. V současné době člověk nalezne mnoho informací na internetu, které ve mně vyvolávali strach, jestli je všechno v pořádku. Od naši fyzioterapeutky jsem dostala tip na paní Martinu Kolmanovú a tak jsem neváhala a kontaktovala ji. Od první chvíle jsem byla nadšená, jejím přístupem, klidem, laskavostí a celkovým vnímáním s jakým k nám přistupovala. Přestala jsem se bát a začala věřit, že všechno bude v pořádku. A tak se i stalo, už po prvním cvičení s mým synem se začaly dít velké věci a velice rychle se během 5měsíců rozmluvil. Cvičení nebylo vůbec náročné a syn cvičil rád. Bylo to až neskutečné jak rychle dělal pokroky a já jsem šťastná, že jsem nečekala a vybrala jsem si právě paní Kolmanovou. Určité budu doporučovat dál. Moc děkujeme.
Patrícia Häuserová

CO ZÍSKÁTE?


První krok je vždy nejtěžší. Podpoříme vás na vaší cestě. 

 • Poradíme vám
  Mnoho rodičů přichází pro radu a druhý názor. Stává se, že s dítětem nejsou úspěšní v terapii, kterou prochází a hledají jinou možnost.
 • Podpoříme vás
  Někteří rodiče potřebují ujistit, že to, jak postupují je nebo není efektivní a dostatečné pro dítě. Zároveň se často strachují, jestli nedělají málo nebo naopak příliš. Skrze dlouholeté zkušenosti a celostní pohled vám dokážeme vaši situaci dobře vyhodnotit a poukázat na místo, kam je potřeba zaměřit pozornost.
 • Uklidníme vás
  Rodič se často bojí, strach pramení z nedostatku informací nebo z nejistoty a nedůvěry v sebe. V tomto případě rodič může potřebovat další podporu a koučink pro sebe, aby se cítil více jistý na cestě s dítětem.
 • Navrhneme péči
  Pokud s námi budete dál pokračovat a vaše dítě je starší 5 let, pak nabízíme HANDLE screening pro dítě a možnost delší spolupráce. Pokud je dítě mladší, je možné na toto setkání navázat a my vás budeme provázet na cestě s dítětem a navigovat vás k dalším kroků skrze další společné konzultace.

S jakými potížemi za námi přicházíte?


Velká míra potíží dětí pramení z nezralosti a současně z napětí nervového systémum, které má různé projevy obvykle doprovázené zvýšenou citlivostí, potížemi s pozorností, se spánkem s chováním nebo příjmem potravy a smyslovým vnímáním. Mohou se dotýkat vývoje pohybu ale také řeči.  Na pozadí těchto projevů může být nejen genetická zátěž, ale také trauma, tedy zahlcující prožitek v příběhu těla dítěte nebo rodiče. Většina projevů se kterými jsme se dosud setkaly se dotýkali jak dítěte tak rodiče a bylo tedy nutné podpořit péčí oba.

 

Rodiče obvykle příchází a komunikují tyto potíže: 

 • OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI
  Vývoj řeči a komunikace neprobíhá podle očekávání. Dítě má potíže s osvojováním si správné výslovnosti i s rozšiřováním aktivního mluvního projevu. S plynulostí nebo otevřeností ke sdílení.
 • POTÍŽE S ROVNOVÁHOU
  Dítě má zjevné potíže s rovnováhou a s koordinací. Vyhýbá se pohybovým aktivitám nebo naopak vypadá, že nemá žádné zábrany.
 • OBTÍŽNÉ UCHOPENÍ VÍCEJAZYČNOSTI
  Dítě má potíže osvojit si aktivní používání druhého jazyka i přesto, že je mu vystaveno.
 • POTÍŽE S POROZUMĚNÍM
  Dítě má potíže s porozuměním, nedokáže se soustředit na slyšený zvuk, nevydrží u knížek nebo mluvené audio nahrávky.
 • EMOČNÍ NESTABILITA
  Dítě má tendenci k emoční nestabilitě, úzkosti, impulzivitě, strachům.
 • PORUCHY SPÁNKU
  Dítě má potíže se spánkem, budí se nevyspalé a vyčerpané, dlouho usíná, vyžaduje přítomnost dospělého.
 • OSLABENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
  Dítě má potíže s navazováním očního kontkatku, se sledováním zrakových prvků, reaguje úlekem, když je někdo v jeho blízkosti a může být i zvýšeně agresivní.
 • VYHÝBÁNÍ SE KRESBĚ A NEZRALÝ ÚCHOP
  Dítě odmítá kreslení a aktivity zaměřené na jemnou motoriku. Špatně drží tužku a kresba je nezralá.
 • ZAOSTÁVÁNÍ VE ČTENÍ A PSANÍ
  Dítě má potíže s psaním a čtením a to i přesto, že již bylo vystaveno nácviku čtení a psaní běžným postupem.
 • HYPERSENSITIVITA
  Dítě je zvýšeně citlivé na smyslové podněty, zvuky, světlo, pachy, potraviny. Může mít kožní problémy a alergie, stejně jako potíže s trávením a vylučováním.
 • SLABÝ SOCIÁLNÍ KONTAKT, ÚZKOST
  Dítě se vyhýbá sociálnímu kontaktu, nebo je v něm neúspěšné.
 • POTÍŽE SE SVALOVÝM NAPĚTÍM
  Tělo dítěte je napjaté nebo naopak výrazně uvolněné, dítě je neúspěšné v kolektivních sportech.

Soustředím se na stanovený záměr klienta  a v souladu s tím mapuji potřeby těla, mysli a duše klienta, který ke mně přichází.  Celostní péče je působí na více vrstev aby došlo k proměně v přítomné realitě člověka. Mnohdy je potřeba ošetřit mnohem hlubší kořeny, než jen působit na vnější na pohled problematický projev.

 

Svůj přístup zakládám na hluboké empatii, soucitu a také rozsáhlých mezioborových znalostech a dlouholetých zkušenostech z celostního bodyterapeutického koučinku, klinické logopedie, Integral yogy, meditace a především mého životního příběhu. 

 

Dokáži v průběhu úvodního setkání navnímat to, co je pro vás  v současné době připraveno k léčení, aby došlo k harmonizaci nervového systému rodiny a vzniklo podpůrné a léčivé prostředí, které utvoří podmínky pro regeneraci a samoléčení. 

 

Může to být jemná a laskavá péče o dítě a stimulace jeho zrání s podporou HANDLE přístupu, ale také péče o vnitřní prostředí rodiče, práce se stresem nebo posílení komunikační kompetence a efektivních strategií, které povedou k dosažení vámi stanoveného cíle. Ne vždy se vnímaný problém vyřeší mávnutím proutku a je potřeba vnímat hlubší příčiny, proč vám daná zkušenost vstoupila do života. Nejen, že vám je pomohu najít, ale také vás nasměruji k tomu, abyste z daného životního období vytěžili a vnitřně se uzdravili. 

 

Proto od Terapie Celostní komunikace nečekejte instantní řešení a rychlé návody, i když i ty někdy přichází, ale spíše proces hlubokého sebepoznání a zanoření se do proudu života tak, abyste se o pár let později ohlédly a uviděly jste ve svých životních zkušenost obohacení. Vnímám život v širokýc souvislostech a tak přistupuji k péči o vás. 

Aby byla podpora zrání dítěte a jeho nervového systému efektivní, je nutné vytvořit prostředí, ve kterém se tělo dobře učí a rozvíjí. 

Nervový systém se ve stavu ohrožení nerozvine. 

Často tedy musíme začít tím, že zmapujeme, co vytváří hlavní napětí v těle zaseknutí se v aktivním režimu nervového systému bojuj nebo uteč. Často je to právě určitá míra nezralosti nebo prožité trauma, kvůli kterým se tělo dítěte neposouvá úměrně vynaloženému úsilí.

Jaké metody v terapii používám?


 • HANDLE přístup PRO DÍTĚ
  Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení. Jsem certifikovaná jako HANDLE screener a využívám přístup a techniky této jemné a současně hluboce působící terapie pro harmonizace mozkových funkcí a podporu jejich zrání. Na tomto přístupu nejvíce oceňuji jemnost a jednoduchost a s radostí ji učím i rodiče dětí. Je vhodné a žádoucí uvěřit, že dětské tělo potřebuje pro podporu jemné posilování spíše než tvrdost a dril.
 • SOMATIC EXPERIENCING PRO DÍTĚ A RODIČE
  Somatické prožívání je formou alternativní terapie zaměřené na léčbu traumatu a poruch souvisejících se stresem mezi něž patří také neurodiversita.. Primárním cílem SE je modifikovat stresovou reakci související s traumatem prostřednictvím zpracování zdola nahoru. Od těla k mysli. Působí na hluboké fyziologické reakce v nervovém systému a jemně je ošetřuje. Tato terapie vychází z přístupu P: Levine a je vhodná jak pro děti tak dospělé. V současné době mám ukončen první ročník studia této terapie s certifikací.
 • INTEGRAL YOGA PRO RODIČE
  Integral yoga se soutředí na propojení. mysli, těla a dechu. Využívá pomalé a pohybové sekvence a asany k uvolnění svalů a otevření kloubů, .Součástí jsou pestré dechové techniky a oční cvičení. Jsem certifikovanou lektorkou.
 • KLINICKÁ LOGOPEDIE PRO DÍTĚ
  Mým pozadím je klinická logopedie, kterou jsem ukončila v roce 2004 a od roku 2008 doplnila o atestaci. V přístupu celostní komunikace se stále opírám poznání, které mi tento obor přinesl, nicméně obsahem a záběrem a doplněním o další přístupy již tento obor přesahuji.

Zodpovědnost za vaši cestu máte

ve vašich rukách.

Neřešíme problémy za vás,

ale s vámi pro vás.

Získáte unikátní pohled na vaše dítě i vaši cestu, a také profesionální a efektivní rady, které předčí vaše očekávání. Alespoň tak o setkání s námi píšete. Samozřejmostí je respekt a úcta k vašim životním prožitkům a osobním volbám. Navrhneme vám individuální podoru na vaší cestě.

VZKAZY OD RODIČŮ

Pani Martinka nám so synom veľmi pomohla. Začiatkom boli logopedické ťažkosti, záchvaty zlosti a neskôr v škole ťažkosti s čítaním a písaním. Spolupráca intenzívne trvala rok a pol, prechádzali sme programom Handle. Musím bez pátosu povedať, že je to pre mňa ako malý zázrak. Syn dostal profesionálnu diagnostiku a následne na to "na mieru" ušitý program jednoduchých a krátkych cvicení na každý deň. Ja som dostala pochopenie a povzbudenie ako matka. A obaja sme dostali nádej na dobrý koniec a dôveru v trpezlivosť. Miesto zdĺhavych a nudných logopedických tréningov a nácvikov čítania a písania sme sa spolu venovali jednoduchým neurovývinovým technikám, ktoré hlboko menili synov, ale aj môj mozog 🙂 A zároveň podporovali vzťahovú väzbu medzi nami. Všetky ťažkosti vymizli, syn sa naučil rozprávať čisto, nabehlo "l" aj "r", zdokonalilo sa písmo aj čítanie a čo je pre mňa najviac zázračné, že bez akýchkoľvek tréningov navyše. Pracovali sme len pomocou techník, ktoré nás pani Martinka učila a vysvetlila ich účinok. Toto je to ďalšie, čo chcem vyzdvihnúť, a to je absolútne aktívne zapojenie syna do spolupráce, vysvetlenie každého nového cviku, čím som aj ja ako matka mala od syna spoluprácu zaručenú. Sám videl, že robí pokroky a trpezlivo čakal na nové zmeny. Program Handle odporúčam vrelo aj ako mama s vlastnou skúsenosťou, aj ako psychologička. Pani Martinka, veľká vďaka Vašej energii a múdrosti!
Veronika K.
Krásný den, děkuji moc za zaslání shrnutí a chci vám jěště jednou moc poděkovat za tu úžasnou konzultaci. Ani nevite, jakou podporu jste mi na té naší cestě daly. Cítila jsem se s vámi naprosto v bezpečí a uvolněně a mělo to pro mne obrovský smysl a přínos. Děláte neskutečně důležitou práci a děláte jí skvěle. Děkuji :-). Renata
Renata V.Terapie Celostní komunikace
Za mě musím říct, že už teď - a to jen po týdnu, kdy jsme se s Honzíkem na jazyk a jeho "ovládání" zaměřili, jsou vidět velké pokroky. Přijde mi, že ho spíš stačilo jen upozornit, že něco dělá nebo nedělá tak, jak by měl a on sám sebe krásně motivuje k nápravě 🙂 Jsem velmi ráda, že jsem se na Vás obrátila, pro Honzíka byl telefonát přes Skype velká paráda a mě jste předložila možnosti, jak se případně vyhnout nechtěnému zákroku. Přeji Vám pohodové dny a třeba se spolu setkáme osobně, až se vrátíte do Hradce, péči logopeda budeme pravděpodobně potřebovat delší dobu.
Hanka a HonzíkTerapie Celostní komunikace
Dobrý den, paní Kolmanová, děkujeme za váš čas, který jste nám pro konzultaci věnovala. Přínosná byla každopádně. Dopadla nad očekávání. Velice nás potěšilo, že máte podobný pohled na život, naši situaci a terapie, jako máme my. Vážíme si pohledu zvenku. Podobně pracujeme v oblasti sociálních služeb v podpoře seniorů v ČR. Celé nám to zapadlo a dává nám to smysl. Myslím, že jsme o vaši pomoc nepožádali naposledy. Mnohokrát díky.
Veronika a DavidTerapie Celostní komunikace
Oceňuji důkladnou přípravu schůzky na základě zaslaných podkladů. Paní Martina již měla předem připravené konkrétní testy a otázky. Díky tomu bylo možné se velice efektivně zaměřit na předpokládané slabiny řeči naší dcery. Během schůzky jsme obdrželi pro nás zásadní informace a konkrétní doporučení. Forma byla vedena jako posezení u kávy s dobrou kamarádkou v tom nejlepším slova smyslu. Krátce po skončení našeho hovoru jsme obdrželi zápis, jež obsahoval komunikovaná doporučení a shrnutí stávající úrovně vývoje dcery v kontetu jejího věku. Děkuji Vám velice za odborný a přitom lidsky vedený hovor. Jež byl pro nás velice přínosný a dal nám jasné a srozumitelné návody a doporučení, jež zajisté povedou ke zlepšení úrovně komunikace dcerky. Vřele doporučuji dalším rodičům setkání s Vámi.
Pavel a EliškaTerapie Celostní komunikace

JAK KONZULTACE PROBÍHÁ?


 • Délka konzultace je 60 minut
 • Spojení probíhá on-line na zoomu.
 • Před zahájením vyplníte online dotazník o příběhu dítěte.
 • Rezervace termínu probíhá v online rezervačním systému dle vašeho výběru.
 • Po skončení konzultace (následující pracovní den) obdržíte dokument, ve kterém najdete shrnutí a doporučení i plán dalších kroků.
 • Pracujeme v týmu, konzultaci vede Mgr. Martina Kolmanová

TÝM CELOSTNÍ KOMUNIKACE


Mgr. Martina Kolmanová

Celostní terapeutka řeči a komunikace, koučka a yogínka

Martina

Mé vlastní tělo mě 12 let provázelo ve stažení a chronické bolesti. Volalo po uvolnění hlubokého prožitku na úrovni těla. Proč? Chtělo mi dopřát naplněný a spokojený život. Tvůrčí energii, sílu a radost. Nechtělo mě doprovázet do utrpení. Jenže, já jsem se velmi bála. Bála jsem tento prožitek, který byl lemován osaměním uvolnit.  Nerozuměla jsem tomu, že mě může ovlivňovat něco tak dávného a stalo se v mém dětství. 

 

Jenže dnes už víme, jak paměť těla funguje, jak vzniká odpojení a proč narůstá tolik chronických potíží a stres ve společnosti je normou. A jak se neprožívání emocí na úrovni těla otiskává do další generace. Jako maminka tří dětí si tohle uvědomuji denně a také denně vidím, jak prožívání mě pozitivně ovlivňuje cestu mých dětí. A proto koučink  nabízím především rodičům. 

Mgr. Helena Molčíková

logopedka se zájmem o celostní přístup a absolventka HANDLE I a II 

Helena

S Martinou spolupracuji už více než 3 roky a za tu dobu jsme byly společně součástí již přes 100 konzultací a jedinečných příběhů. Pracujeme v týmu, a tak nás na setkání potkáte společně. (Nejen) Díky tomu jsme vám schopné nabídnout maximální podporu, kterou lze za 60 minut získat. 

 

Martina má z mého pohledu ojedinělý vnitřní dar vidět souvislosti tam, kde byste je nejspíše sami nikdy nehledali a já jsem mnohdy fascinovaná, co všechno se může stát za pouhých 60 minut a jaký vliv tyto informace mohou mít na následné fungování celé rodiny. 

Dobrý den, paní Kolmanová, požádala jsem o konzultaci s Vámi, protože můj syn (4 a půl roku) má diagnostikovanou vývojovou dysfázii. Syn od 3 let navštěvuje logopedii, ale i přes to jsme chtěli s manželem získat náhled na problematiku vývojové dysfázie od jiného odborníka. Moc mne nadchlo, jak jste mi vysvětlila, že může masáž trojklanného nervu pomoci k posunutí dávivého reflexu. Konzultace byla pro mě přínosná. Dostala jsem mnoho rad, které jsem ani nečekala, že mohu dostat. Velké plus této konzultace bylo, že byla online a nemusela jsem daleko dojíždět. Z konzultace jsem byla nadšená a určitě vás doporučím dál.
Markéta D.Terapie Celostní komunikace

OBJEDNÁVKA

Cena konzultace 60 minut je 1990 Kč bez DPH

 

Sezení probíhá on-line přes aplikaci zoom. Rezervaci termínu můžeš provést po uhrazení objednávky v našem rezervačním systému.

MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ SE OBJEDNAT

Pokud máš o konzultaci zájem, zanech nám níže svůj e-mail a my se ti ozveme, jakmile budeme přijímat nové klienty.