Úvodní setkání

TERAPIE

Celostní komunikace

Harmonizace nervového systému s ohledem na příběh těla

Ušijeme vám péči na míru

 s laskavým vnímáním a respektem

k vašemu životnímu příběhu. 

Soustředím se na stanovený záměr klienta  a v souladu s tím mapuji potřeby těla, mysli a duše klienta, který ke mně přichází.  Celostní péče je působí na více vrstev aby došlo k proměně v přítomné realitě člověka. Mnohdy je potřeba ošetřit mnohem hlubší kořeny, než jen působit na vnější na pohled problematický projev.

 

Svůj přístup zakládám na hluboké empatii, soucitu a také rozsáhlých mezioborových znalostech a dlouholetých zkušenostech z celostního bodyterapeutického koučinku, klinické logopedie, Integral yogy, meditace a především mého životního příběhu. 

 

Dokáži v průběhu úvodního setkání navnímat to, co je pro vás  v současné době připraveno k léčení, aby došlo k harmonizaci nervového systému rodiny a vzniklo podpůrné a léčivé prostředí, které utvoří podmínky pro regeneraci a samoléčení. 

 

Může to být jemná a laskavá péče o dítě a stimulace jeho zrání s podporou HANDLE přístupu, ale také péče o vnitřní prostředí rodiče, práce se stresem nebo posílení komunikační kompetence a efektivních strategií, které povedou k dosažení vámi stanoveného cíle. Ne vždy se vnímaný problém vyřeší mávnutím proutku a je potřeba vnímat hlubší příčiny, proč vám daná zkušenost vstoupila do života. Nejen, že vám je pomohu najít, ale také vás nasměruji k tomu, abyste z daného životního období vytěžili a vnitřně se uzdravili. 

 

Proto od Terapie Celostní komunikace nečekejte instantní řešení a rychlé návody, i když i ty někdy přichází, ale spíše proces hlubokého sebepoznání a zanoření se do proudu života tak, abyste se o pár let později ohlédly a uviděly jste ve svých životních zkušenost obohacení. Vnímám život v širokýc souvislostech a tak přistupuji k péči o vás. 

S ČÍM VÁM DOKÁŽEME POMOCI?

Velká míra potíží dětí pramení z nezralosti a současně z napětí nervového systémum, které má různé projevy obvykle doprovázené zvýšenou citlivostí, potížemi s pozorností, se spánkem s chováním nebo příjmem potravy a smyslovým vnímáním. Mohou se dotýkat vývoje pohybu ale také řeči.  Na pozadí těchto projevů může být nejen genetická zátěž, ale také trauma, tedy zahlcující prožitek v příběhu těla dítěte nebo rodiče. Většina projevů se kterými jsme se dosud setkaly se dotýkali jak dítěte tak rodiče a bylo tedy nutné podpořit péčí oba.

 

Rodiče obvykle příchází a komunikují tyto potíže: 

 • Vývoj řeči a komunikace neprobíhá podle očekávání. Dítě má potíže s osvojováním si správné výslovnosti i s rozšiřováním aktivního mluvního projevu. S plynulostí nebo otevřeností ke sdílení.
 • Dítě má zjevné potíže s rovnováhou a s koordinací. Vyhýbá se pohybovým aktivitám nebo naopak vypadá, že nemá žádné zábrany.
 • Dítě má potíže osvojit si aktivní používání druhého jazyka i přesto, že je mu vystaveno.
 • Dítě má potíže s porozuměním, nedokáže se soustředit na slyšený zvuk, nevydrží u knížek nebo mluvené audio nahrávky.
 • Dítě má tendenci k emoční nestabilitě, úzkosti, impulzivitě, strachům.
 • Dítě má potíže se spánkem, budí se nevyspalé a vyčerpané, dlouho usíná, vyžaduje přítomnost dospělého.
 • Dítě má potíže s navazováním očního kontkatku, se sledováním zrakových prvků, reaguje úlekem, když je někdo v jeho blízkosti a může být i zvýšeně agresivní.
 • Dítě odmítá kreslení a aktivity zaměřené na jemnou motoriku. Špatně drží tužku a kresba je nezralá.
 • Dítě má potíže s psaním a čtením a to i přesto, že již bylo vystaveno nácviku čtení a psaní běžným postupem.
 • Dítě je zvýšeně citlivé na smyslové podněty, zvuky, světlo, pachy, potraviny. Může mít kožní problémy a alergie, stejně jako potíže s trávením a vylučováním.
 • Dítě se vyhýbá sociálnímu kontaktu, nebo je v něm neúspěšné.
 • Tělo dítěte je napjaté nebo naopak výrazně uvolněné, dítě je neúspěšné v kolektivních sportech.

Aby byla podpora zrání dítěte a jeho nervového systému efektivní, je nutné vytvořit prostředí, ve kterém se tělo dobře učí a rozvíjí. 

 

Nervový systém se ve stavu ohrožení nerozvine. 

Často tedy musíme začít tím, že zmapujeme, co vytváří hlavní napětí v těle zaseknutí se v aktivním režimu nervového systému bojuj nebo uteč. Často je to právě určitá míra nezralosti nebo prožité trauma, kvůli kterým se tělo dítěte neposouvá úměrně vynaloženému úsilí.

CO ZÍSKÁTE?

 • Celostní náhled na potíže dítěte, komplexní zhodnocení stavu dítěte, návrh efektivní cesty
  V případě, že bude potřeba provést hlubší screening dítěte, dozvíte se to na konzultaci.
 • Nasměrování a konkrétní kroky k podpoře dítěte, jeho celkového vývoje ale i jeho komunikace
  Toto je úvodní konzultace, nečekejte tedy, že dostane komplexní návod, ale spíše jeden dva krůčky, které můžete ihned začít dělat, a pokud budete chtít, můžete s námi setrvat a my vás rádi podpoříme dlouhodobě.
 • Doporučení komunikačního chování ze strany rodiče, práce s hlasem a tělesným uvolněním rodiče
  Toto uvolnění výrazně ovlivní vývoj a zrání dítěte samotného. A proto na něho klademe v terapii velký důraz. Rodičům doporučujeme například přidat se k online lekcím Yogy pro duši, které vede Martina.
 • Nasměrování na další odbornou pomoc v případě, že bude nutná
  Ne vždy potíže vyřešíme sami. Jsme si vědomé vlastních limitů, a tak vás někdy můžeme odkázat například na fyzioterapii, somatic experiencich, kraniosakrální terapii, ergoterapii, neurologii, oční vyšetření , psychoterapii a další podpůrné terapie. Nemějte ale strach, že bychom vás honili po všech čertech, to skutečně neděláme. S ledasčím si dokážeme poradit.
 • Jedinečný pohled na váš osobní a rodinný příběh z pohledu celostní terapie z důrazem na vliv emočních prožitků a vlivu traumatu
  Trauma bývá na pozadí příběhů našich klientů a pokud vnímám, že vám skutečně silně ovlivnilo život, odkáži vás na podpůrnou cestu.

NA CO KLADU DŮRAZ?

 • Zajímá mě váš osobní příběh jako rodiče, ale také jako rodiny
  Často totiž skrývá hlubší podstatu potíží dítěte a právě zde mnohdy leží klíč k řeči dítěte. Připravte se tedy, že půjdeme více do hloubky a budeme rozkrývat možná i méně příjemné okamžiky vašeho života. Vše ve prospěch vás a vašeho dítěte.
 • Zajímám se také o partenrskou komunikaci a vaše rodinné vztahy
  Protože porucha dítěte vždy odráží celý rodinný systém a zároveň je jím také utvářena. Proto ode mě můžete dostat doporučení zaměřit pozornost např. na lepší sdílení emocí, otevřenou komunikaci, hlubší porozumění a naslouchání, ale i respekt mezi partnery a rodiči.
 • Důležitá je také práce s neverbální komunikací a tělem
  A proto se dotkneme i způsobu jakým se vyjadřujete neslovně a jak jste schopni prožívat a přijímat svět skrze vaše tělo.
 • Každý příběh je jedinečný
  A právě proto nikdy neprobereme vše, co jsem tu popsala. Vím, že mám cit dotknout se míst, která jsou v danou chvíli připravená k léčení a otevření. A právě na ty vás upozorním. Někteří rodiče se opakovaně vrací pro další konzultaci poté, co udělají první krůčky, které jsem jim navrhla. A začnou nalézat hlubší smysl potíží dítěte a přijímat ho.

Získáte unikátní pohled na vaše dítě i vaši cestu, a také profesionální a efektivní rady, které předčí vaše očekávání. Alespoň tak o setkání s námi píšete. Samozřejmostí je respekt a úcta k vašim životním prožitkům a osobním volbám. Navrhneme vám individuální podoru na vaší cestě.

 

Zodpovědnost za vaši cestu máte ve vašich rukách.

Neřešíme problémy za vás, ale s vámi pro vás.

VZKAZY OD RODIČŮ

Krásný den, děkuji moc za zaslání shrnutí a chci vám jěště jednou moc poděkovat za tu úžasnou konzultaci. Ani nevite, jakou podporu jste mi na té naší cestě daly. Cítila jsem se s vámi naprosto v bezpečí a uvolněně a mělo to pro mne obrovský smysl a přínos. Děláte neskutečně důležitou práci a děláte jí skvěle. Děkuji :-). Renata
Renata V.Terapie Celostní komunikace
Za mě musím říct, že už teď - a to jen po týdnu, kdy jsme se s Honzíkem na jazyk a jeho "ovládání" zaměřili, jsou vidět velké pokroky. Přijde mi, že ho spíš stačilo jen upozornit, že něco dělá nebo nedělá tak, jak by měl a on sám sebe krásně motivuje k nápravě 🙂 Jsem velmi ráda, že jsem se na Vás obrátila, pro Honzíka byl telefonát přes Skype velká paráda a mě jste předložila možnosti, jak se případně vyhnout nechtěnému zákroku. Přeji Vám pohodové dny a třeba se spolu setkáme osobně, až se vrátíte do Hradce, péči logopeda budeme pravděpodobně potřebovat delší dobu.
Hanka a HonzíkTerapie Celostní komunikace
Dobrý den, paní Kolmanová, děkujeme za váš čas, který jste nám pro konzultaci věnovala. Přínosná byla každopádně. Dopadla nad očekávání. Velice nás potěšilo, že máte podobný pohled na život, naši situaci a terapie, jako máme my. Vážíme si pohledu zvenku. Podobně pracujeme v oblasti sociálních služeb v podpoře seniorů v ČR. Celé nám to zapadlo a dává nám to smysl. Myslím, že jsme o vaši pomoc nepožádali naposledy. Mnohokrát díky.
Veronika a DavidTerapie Celostní komunikace
Oceňuji důkladnou přípravu schůzky na základě zaslaných podkladů. Paní Martina již měla předem připravené konkrétní testy a otázky. Díky tomu bylo možné se velice efektivně zaměřit na předpokládané slabiny řeči naší dcery. Během schůzky jsme obdrželi pro nás zásadní informace a konkrétní doporučení. Forma byla vedena jako posezení u kávy s dobrou kamarádkou v tom nejlepším slova smyslu. Krátce po skončení našeho hovoru jsme obdrželi zápis, jež obsahoval komunikovaná doporučení a shrnutí stávající úrovně vývoje dcery v kontetu jejího věku. Děkuji Vám velice za odborný a přitom lidsky vedený hovor. Jež byl pro nás velice přínosný a dal nám jasné a srozumitelné návody a doporučení, jež zajisté povedou ke zlepšení úrovně komunikace dcerky. Vřele doporučuji dalším rodičům setkání s Vámi.
Pavel a EliškaTerapie Celostní komunikace

JAK KONZULTACE PROBÍHÁ?

Praktická část


 • Délka konzultace je 60 minut
 • Spojení probíhá on-line na zoomu.
 • Před zahájením vyplníte online dotazník o příběhu dítěte.
 • Rezervace termínu probíhá v online rezervačním systému dle vašeho výběru.
 • Po skončení konzultace (následující pracovní den) obdržíte dokument, ve kterém najdete shrnutí a doporučení i plán dalších kroků.
 • Pracujeme v týmu, konzultaci vede Mgr. Martina Kolmanová

Obsahová část


Vaše otevřené a upřímné sdílení

Dříve než začneme cokoli řešit, potřebujeme vaše sdílení, abychom mohly propojit jednotlivé dílky do celku. Úvodní setkání je převážně o vašem sdílení, stanovení oblasti, ve které cítíte největší tlak a potřebu změny a také podpory.

Propojení informací do celku a podpora porozumění rodiče dané situaci

Dalším krokem je vysvětlení detailů příběhu a propojení do srozumitelného celku. Klademe důraz na to, aby rodič nejen rozuměl dané situaci, ale chápal také chování těla dítěte a jeho nervového systému jako adekvátní reakci a dokázal tak přijímat.

Navržení cesty s respektem k vašim vnitřním hodnotám a potřebám těla dítěte, plus praktická cvičení

Skrze vaše sdílení odkrýváme jednotlivé kořeny potíží a nastavujeme osobní plán cesty šitý na míru.  Vždy vás podpoříme ve vaší vnitřní intuici a přirozené cestě, kterou chcete vykročit. Jsme na vaší straně. Na konzultaci získáte několik praktických doporučení, které můžete ihned zapojit do vašeho života. Jedná se buď o konkrétní techniku pro dítě, nebo mentální nastavení rodiče, práci se stresem a vnitřním poctem v těle a mnoho dalšího. Neodejdete s prázdnou. 

Jaké možnosti další spolupráce můžete využít?

Úvodní konzultace vás k ničemu nezavazuje,. 70% rodičů po úvodní konzultaci s námi naváže některou s forem vzájemné spolupráce, která vychází z potřeb rodiny a dítěte samotného. Jedná se o individuální celostní terapie pro dítě nebo bodyterapeutický koučink pro rodiče, yogu pro rodiče, workshopy a meditace a nebo kombinace výše zmíněného. Případně také doporučení jiných odborníků a terapií.

TÝM CELOSTNÍ KOMUNIKACE

Mgr. Martina Kolmanová

Celostní terapeutka řeči a komunikace, koučka a yogínka

Martina

Mé vlastní tělo mě 12 let provázelo ve stažení a chronické bolesti. Volalo po uvolnění hlubokého prožitku na úrovni těla. Proč? Chtělo mi dopřát naplněný a spokojený život. Tvůrčí energii, sílu a radost. Nechtělo mě doprovázet do utrpení. Jenže, já jsem se velmi bála. Bála jsem tento prožitek, který byl lemován osaměním uvolnit.  Nerozuměla jsem tomu, že mě může ovlivňovat něco tak dávného a stalo se v mém dětství. 

 

Jenže dnes už víme, jak paměť těla funguje, jak vzniká odpojení a proč narůstá tolik chronických potíží a stres ve společnosti je normou. A jak se neprožívání emocí na úrovni těla otiskává do další generace. Jako maminka tří dětí si tohle uvědomuji denně a také denně vidím, jak prožívání mě pozitivně ovlivňuje cestu mých dětí. A proto koučink  nabízím především rodičům. 

Mgr. Helena Sobieská

logopedka se zájmem o celostní přístup a absolventka HANDLE I a II 

Helena

S Martinou spolupracuji už více než 2 roky a za tu dobu jsme byly společně součástí již přes 100 konzultací a jedinečných příběhů. Pracujeme v týmu, a tak nás na setkání potkáte společně. (Nejen) Díky tomu jsme vám schopné nabídnout maximální podporu, kterou lze za 60 minut získat. 

 

Martina má z mého pohledu ojedinělý vnitřní dar vidět souvislosti tam, kde byste je nejspíše sami nikdy nehledali a já jsem mnohdy fascinovaná, co všechno se může stát za pouhých 60 minut a jaký vliv tyto informace mohou mít na následné fungování celé rodiny. 

Dobrý den, paní Kolmanová, požádala jsem o konzultaci s Vámi, protože můj syn (4 a půl roku) má diagnostikovanou vývojovou dysfázii. Syn od 3 let navštěvuje logopedii, ale i přes to jsme chtěli s manželem získat náhled na problematiku vývojové dysfázie od jiného odborníka. Moc mne nadchlo, jak jste mi vysvětlila, že může masáž trojklanného nervu pomoci k posunutí dávivého reflexu. Konzultace byla pro mě přínosná. Dostala jsem mnoho rad, které jsem ani nečekala, že mohu dostat. Velké plus této konzultace bylo, že byla online a nemusela jsem daleko dojíždět. Z konzultace jsem byla nadšená a určitě vás doporučím dál.
Markéta D.

OBJEDNÁVKA

Je nám líto, ale momentálně nepřijímáme do péče nové klienty.

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, vyplňte nám prosím formulář níže. Jakmile budeme přijímat nové klienty, ozveme se vám. 

 

Ve formuláři nám prosím napište odpovědi na tyto 3 otázky: 

1. Pro koho hledáte pomoc - pro sebe (rodič) nebo pro dítě

2. Co byste od nás potřebovali? Co čekáte od naší spolupráce? Napište 1 věc, se kterou byste potřebovali pomoci, která je pro vás v dané situaci nejnáročnější

3. Jak jste situaci řešili doposud? Co jste již absolvovali? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.