Martina Kolmanová

 

Celostní terapeutka řeči a komunikace, celostní koučka, klinická logopedka a certifikovaná lektorka Integral yogy. Průvodkyně rodičů a dětí na cestě k laskavé komunikaci. Autorka populárních webinářů Celostní komunikace a vzdělávacích videí na youtube kanálu Logopedie s úsměvem.

 

Tvůrkyně oblíbených obrázkových pomůcek pro děti s poruchami řeči a komunikace, majitelka e-shopu Logopedie s úsměvem a webové aplikace pro předškoláky LOGOTRON. Ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia jsem vydala řadu pracovních sešitů Učíme se hlásku R, L, S ,Ř ,C.

 

Mojí vášní je celostní přístup, který vychází především z mé osobní životní cesty. Terapie Celostní komunikace vychází z poznatků neurověd, léčby traumatu, využíváme HANDLE přístup, yogové a bodyterapeutické techniky. Vnímám rodinu jako celostní systém a potíže v komunikaci dítěte jako součást tohoto systému. A proto se ve své péči soustředím na celostní podporu jak rodiče tak dítěte. Nabízím skupinové online programy /Hlásky s úsměvem, Obejmi své dítě, Yoga pro duši, Moje první slova, S Jonášem do školy, Probuď v sobě chameleona/ ale také osobní konzultace a koučink pro rodiče dětí s potížemi v komunikaci.

 

Společně s Ludmilou provázím rodiče v Klubu Spolu srdcem na cestě k nalezení vnitřní harmonie, lásky a sebehodnoty.

KONTAKT

Zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Hradce Králové.

Č. j.: MMHK/151105/2016

IČO 05327679

DIČ CZ7956073081, plátce DPH

Bankovní účet - FIO Banka - 2601381928/2010 - platby v CZK

Bankovní účet - FIO Banka - 2001381940/2010 - platby v EUR

KONTAKT:

Karolíny Světlé 636

Hradec Králové 50002

E-mail: celostnikomunikace@gmail.com

www.celostnikomunikace.cz

www.logopediesusmevem.cz

FB: Celostní komunikace, Logopedie s úsměvem

INST: Celostní komunikace, Logopedie s úsměvem

 

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

Studium:

1998-2002 - Univerzita Palackého, obor Logopedie, SZZ logopedie, surdopedie, speciální pedagogika, psychologie, DP Jazyková situace romské menšiny. 

2002-2004 - Univerzita Karlova -obor Romistika, terénní práce v rómských osadách a vyloučených komunitách, podílení se na sběru jazykových dat pro výzkum romského dialektu pod vedením britské university

2008 - Atestace v oboru klinická logopedie

2004-2014 - Nestátní zdravotnické zařízení Prointepo, Hradec Králové, odborná garance klinické logopedie

2004-2009 - Dětský denní rehabilitační stacionář

2016 dosud - OSVČ, Martina Kolmanová, klinická logopedie online - www.celostnikomunikace.cz, provozovatelka a autorka obrázkových pomůcek na logopedii www.logopediesusmevem.cz

Autorské online kurzy: 

2017 - 2021 - 5 x Online kurz S Jonášem do školy

2019 - 2021 - 3x Celostně vedený online kurz Moje první slova

2020 - Rozhýbej svůj jazýček

2020 - roční Klub pro rodiče, terapeuty a učitele dětí s poruchami komunikace Spolu srdcem

Odborné kurzy ČR: 

2002-2014

Dětská kresbá, Myofunkční terapie, Orofaciální stimulace,Terapie orální pozice, KUMOT, Fonematické uvědomování dle Elkonina, Afaziologie 1.,2, Dyslalie, Dysartrie, Balbucies, Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Biologie přesvědčení, Energetická medicína, Yogarestart. Vyprošťovák

Odborné kurzy v USA: 

2015-2021

Oral placement therapy,  Mastering Mastication, Neuroscience for change, Life coaching and Family coaching, Beavioral therapy, Neurodevelopmental Reflexes, Neurolingvistic programming, Neuroscience for parents, Yoga teacher trainning / Integral and Bhakti Yoga, Eye movement desensetisassion and Reprocessing Therapy, HANDLE level I.,II.III - screener, Nose knows. Somatic Approach to Healing Trauma

Publikační činnost: 

2016 - Jak má mluvit ve 3 letech, e-book, Jak má mluvit v pěti letech, e-book

2017 - Jak podpořit vývoj řeči u dětí od 0-3 let, e-book

2017 - Jak na první lžičku, e-book

2018 - Logopedie na doma 1.díl - Výslovnost

2018 - Logopedie na doma 2.díl - Sluchové vnímání 

2018-2020 - Příspěvky na blog prodeti.cz, Learing toys, Jadoda

2020 - nakladatelství Euromedia - Učíme se hlásku R, Učíme se hlásku C, Učíme se hlásku Ř

2021 - nakladatelství Euromedia - Učíme se hlásku L

2020 - nakladatelství Forum - Logopedárium, kap. Řeč emocí a těla: Vizualizace a bodyterapeutické techniky jako nástroj pro podporu verbálních schopností.