Kdo jsem?

 

Především člověk, žena a maminka tří dvojjazyčných dětí, ale také klinická logopedka a autorka principů Celostní komunikace, Life kouč, kouč NLP, lektorka odborných kurzů a webinářů pro širší veřejnost, autorka obrázkových pomůcek a pracovních sešitů Učíme se hlásku L,R,S,Ř,C. A také majitelka e-shopu Logopedie s úsměvem. 

 

Témata, ke kterým míří moje pozornost jsou především vztah emoce - řeč - mysl a tělo. Vliv traumatu na poruchy komunikace. Bodyterapie a yoga, ale také kognitivně behaviorální přístup, epigenetika, energetická medicína a šamanismus. V mé práci najdete ale především mě samotnou. Vše, co jsem kdy vytvořila vychází z mojí životní cesty lemované chronickou bolestí těla, která je mým hlubokým rádcem a učitelem. Ale také několikaletou prací s romskou menšinou, jazykovým výzkumem dialektu a také již téměř šestiletým transformačním pobytem v USA.

 

Ve svých webinářích, online kurzech, videích a na svém blogu ale především na fb Celostní komunikace a Logopedie s úsměvem tedy nepíšu teorii ale zažitou praxi na svém těle, se svými dětmi, i klienty. Nacházím souvislosti tam, kde se ostatní nedívají. Více o mně si přečtěte zde>>>.

Zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Hradce Králové.

Č. j.: MMHK/151105/2016

IČO 05327679

DIČ CZ7956073081, plátce DPH

Bankovní účet - FIO Banka - 2601381928/2010

e-mail: logopediesusmevem@gmail.com

KONTAKTY: 

Karolíny Světlé 636

HRadec Králové 50002

E-mail: logopediesusmevem@gmail.com

www.celostnikomunikace.cz

www.logopediesusmevem.cz

 

Studium:

1998-2002 - Univerzita Palackého, obor Logopedie, SZZ logopedie, surdopedie, speciální pedagogika, psychologie, DP Jazyková situace romské menšiny. 

2002-2004 - Univerzita Karlova -obor Romistika, terénní práce v rómských osadách a vyloučených komunitách, podílení se na sběru jazykových dat pro výzkum romského dialektu pod vedením britské university

2008 - atestace v oboru klinická logopedie

2004-2014 - Nestátní zdravotnické zařízení Prointepo, Hradec Králové, odborná garance klinické logopedie

2004-2009 - Dětský denní rehabilitační stacionář

2016 dosud - OSVČ, Martina Kolmanová, klinická logopedie online - www.celostniikomunikace.cz, provozovatelka a autorka obrázkových pomůcek na logopedii www.logopediesusmevem.cz

Autorské online kurzy: 

2017 - Online kurz S Jonášem do školy

2019 - Celostně vedený online kurz Moje první slova

2020 - Rozhýbej svůj jazýček

2020 - Klub pro rodiče, terapeuty a učitele dětí s poruchami komunikace Spolu srdcem

Odborné kurzy ČR: 

Dětská kresbá, Myofunkční terapie, Orofaciální stimulace,Terapie orální pozice, KUMOT, Fonematické uvědomování dle Elkonina, Afaziologie 1.,2, Dyslalie, Dysartrie, Balbucies, Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Biologie přesvědčení, Energetická medicína, Yogarestart.

Odborné kurzy v USA: 

Oral placement therapy,  Mastering Mastication, Neuroscience for change, Life coaching and Family coaching, Beavioral therapy, Neurodevelopmental Reflexes, Neurolingvistic programming, Neuroscience for parents, Yoga teacher trainning, Eye movement desensetisassion and Reprocessing Therapy, HANDLE.

Publikační činnost: 

2016 - Jak má mluvit ve 3 letech, e-book, Jak má mluvit v pěti letech, e-book

2017 - Jak podpořit vývoj řeči u dětí od 0-3 let, e-book

2017 - Jak na první lžičku, e-book

2018 - Logopedie na doma 1.díl - Výslovnost

2018 - Logopedie na doma 2.díl - Sluchové vnímání 

2018-2020 - příspěvky na blog prodeti.cz, learing toys, jadoda

2020 - nakladatelství Euromedia - Učíme se hlásku C, Učíme se hlásku L, Učíme se hlásku Ř

2020 - nakladatelství Forum - Logopedárium, kap. Řeč emocí a těla: Vizualizace a bodyterapeutické techniky jako nástroj pro podporu verbálních schopností.