fbpx

HANDLE® přístup je zaměřen na stimulaci tělesných systémů a podporu dozrání mozkových funkcí skrze celotělová cvičení skrze jemné posilování. Překračuje limity diagnos a omezujících označení a přináší nástroje, které umožňují lidské bytosti žít život bez stresu. 

S ČÍM VÁM DOKÁŽEME POMOCI?


Velká míra potíží dětí pramení z nezralosti a současně z napětí nervového systému, které má různé projevy obvykle doprovázené zvýšenou citlivostí, potížemi s pozorností, se spánkem, s chováním, s příjmem potravy nebo smyslovým vnímáním, komunikací. 

 

Rodiče obvykle příchází a sdílí tyto potíže: 

 • Rovnováha a koordinace
  Vyhýbá se pohybovým aktivitám nebo naopak vypadá, že nemá žádné zábrany.
 • Vícejazyčnost se nedaří
  Dítě má potíže osvojit si aktivní používání druhého jazyka i přesto, že je mu vystaveno.
 • Špatné porozumění
  Dítě se nedokáže soustředit na slyšený zvuk, nevydrží u knížek nebo mluvené audio nahrávky. Nevyhovuje mu pobyt v hluku. Vyhýbá se skupině lidí a hlučnému prostředí.
 • Nerovnováha v emocích
  Dítě má tendenci k emoční nestabilitě, úzkosti, impulzivitě, strachům, záchvatům vzteku a izolaci.
 • Potíže se spánkem
  Dítě se budí nevyspalé a vyčerpané, dlouho usíná, vyžaduje přítomnost dospělého. V noci se probouzí.
 • Sociální interakce
  Dítě má potíže s navazováním očního kontaktu, se sledováním zrakových prvků, reaguje úlekem, když je někdo v jeho blízkosti a může být i zvýšeně agresivní. Vyhýbá se kontaktu s vrstevníky.
 • Malý zájem o kresbu
  Dítě odmítá kreslení a aktivity zaměřené na jemnou motoriku. Špatně drží tužku a kresba je nezralá.
 • Neúspěch ve školním výkonu
  Dítě má potíže s psaním, čtením a matematikou. A to i přesto, že již bylo vystaveno nácviku běžným postupem.
 • Smyslová senzitivita
  Dítě je zvýšeně citlivé na smyslové podněty, zvuky, světlo, pachy, dotek, potraviny. Může mít kožní problémy a alergie, stejně jako potíže s trávením a vylučováním.
 • Opožděný nástup řeči a komunikace
  Pozdější uchopování slov, nezvyklá stavba věty, neplynulá řeč. Při běžném postupu úpravy výslovnosti nedosahuje zlepšení.
 • Neobratnost
  Tělo dítěte je napjaté nebo naopak výrazně uvolněné, dítě je neúspěšné v kolektivních sportech. Vyhýbá se pohybovým aktivitám.

KDO JSEM?


Jsem mezinárodně certifikovaná jako HANDLE screener v USA a využívám přístup a techniky této jemné a současně hluboce působící terapie pro harmonizace mozkových funkcí a podporu jejich zrání.

 

Na tomto přístupu nejvíce oceňuji jemnost a jednoduchost a s radostí ji učím i rodiče dětí. Je vhodné a žádoucí uvěřit, že dětské tělo potřebuje pro podporu jemné posilování spíše než tvrdost a dril. Pro některé rodiče je ale tento postup velmi vzdálený k jejich životní praxi a proto, pokud vnímají, že je pro ně poutavý, někteří potřebují doprovodit nejprve k větší vnitřní jemnosti a odnaučit tlak na výkon. Ten nervovému systému obecně nijak neprospívá. Více se dozvíte ve videu, které jsem pro vás přípravila. 

Aby byla podpora zrání dítěte a jeho nervového systému efektivní, je nutné vytvořit prostředí, ve kterém se tělo dobře učí a rozvíjí. 

 

Nervový systém se ve stavu ohrožení nerozvine a proto musíme začít tím, že zmapujeme, co vytváří napětí v těle se a jak pro dítě fungují jednotlivé tělesné systémy. 

 

Na pozadí nezralosti může být přítomné trauma a proto HANDLE v případě potřeby obohacujeme o přístup Somatic experiencing. 

JAK HANDLE PÉČE PROBÍHÁ?


5x ONLINE SETKÁNÍ

1. SCREENING DÍTĚTE - délka 60 minut

Vstupní setkání s dítětem, mapování jeho tělesných systémů. Soustředíme se na odhalení silných i slabých stránek dítěte. Zabýváme se jednotlivými tělesnými systémy a mapujeme jejich funkčnost ve vztahu k potížím dítěte a cíli, který je ze strany rodiče a dítěte jasně vyjádřen.  Respektujeme vnitřní motivaci dítěte pro změnu.

 

Ze screeningu pořizujeme nahrávku, kterou následně vyhodnocujeme a na jejím základě pro vás připravíme podrobnou závěrečnou zprávu ze screeningu.

HANDLE zahrnuje individuální domácí pohybový program, který nevyžaduje žádné nebo jen velmi malé vybavení a zabere 15 až 20 minut denně.

2. VYHODNOCENÍ A ZAŠKOLENÍ DO TECHNIK - délka 60 minut

V této části vám shrneme oblasti, kterým budeme věnovat pozornost ve vztahu ke stanovému cíli. Vysvětlíme příčiny potíží dítěte, předáme vám pohybové aktivity a zaškolíme vás i dítě do jejich použití, v případě potřeby je upravíme přímo na míru dítěte podle jeho individuální reakce.

3x KONTROLNÍ SETKÁNÍ - délka jednoho setkání je 40 minut

Tato setkání navazují na screening a vyhodnocení. Společně se setkáme 1x za měsíc a vyhodnotíme efektivitu aktivit ve vztahu ke stanovému cíli a předáme vám další rozšíření, případně novou aktivitu. Před setkáním budete obvykle vyzváni k zaslání videí ze cvičení. 

Po skončení balíčku lze navázat dalšími třemi kontrolními setkáními a pokračovat tak ještě další 3 měsíce vzájemné spolupráce buď na prohloubení stanového záměru, případně rozšíření o nový cíl. Další navazující balíček setkání je již hrazen samostatně. Součástí není další screening. 

JAK TO PROBÍHÁ PRAKTICKY?


 • Spojení probíhá on-line na zoomu. Link obdržíte po uhrazení objednávky v samostatném e-mailu.
 • Termín setkání si vždy rezervujete sami v našem rezervačním systému.
 • Rezervace termínu probíhá v online rezervačním systému dle vašeho výběru.
 • Před setkáním vyplníte podrobný online dotazník, jehož vyplnění vám zabere zhruba 15 minut.
 • Po vyhodnocení screeningu získáte závěrečné shrnutí - dokument, ve kterém najdete podrobné informace o dítěti a jeho tělesných systémech.
 • Po screeningu zahájíte domácí program cvičení, který vám zabere zhruba 15 - 20 minut denně. Aktivity dostanete natočené na videonahrávce a obdržíte popis technik ve formě PDF.
 • Průběh a vyhodnocení jednotlivých setkání ukládáme do sdíleného dokumentu, ve kterém najdete vše potřebné pro domácí nácvik.
 • Setkání probíhá 1x za měsíc a délka první spolupráce je obvykle 4 měsíce. V případě, že má dítě komplexnější potíže, rodiče se obvykle rozhodují pro další pokračování.

TÝM CELOSTNÍ KOMUNIKACE


Mgr. Martina Kolmanová

HANDLE SCREENER s mezinárodní certifikací z USA

Martina

HANDLE je přístup, který mě učaroval svou lehkostí a jemností. Sama za sebe jako somatický kouč vnímám, že lidské tělo potřebuje podporovat pozvolně a pomalu. Jeh mo tempo je velmi odlíšné oproti tempu naší mysli. HANDLE přináší myšlenku "méně je více,", která je pro mnohé nesrozumitelná. Ve zkratce to znamená, že čím jednodušší a opakující se stimuly dopřejeme tělu, tím rychlejší a větší změny v těle nastávají. Jde proti proudu terapií, které jsou zaměřené na výkon a ze kterých si často zamotá hlavu jak dítě tak rodič. Přináší nový a laskavý přístup k tělu a chápe jeho potřeby. S radostí vám tento přístup předám a budu vás podporovat v proměně vašeho myšlení a životního stylu, který se s HANDLE přístupem úzce prolíná.

Mgr. Helena Molčíková

logopedka se zájmem o celostní přístup a absolventka HANDLE I a II

Helena

S Martinou spolupracuji už více než 3 roky a za tu dobu jsme byly společně součástí již přes 100 konzultací a jedinečných příběhů. Pracujeme v týmu, a tak nás na setkání potkáte společně. (Nejen) Díky tomu jsme vám schopné nabídnout maximální podporu, kterou lze za 60 minut získat. 

 

Martina má z mého pohledu ojedinělý vnitřní dar vidět souvislosti tam, kde byste je nejspíše sami nikdy nehledali a já jsem mnohdy fascinovaná, co všechno se může stát za pouhých 60 minut a jaký vliv tyto informace mohou mít na následné fungování celé rodiny. 

Pani Martinka nám so synom veľmi pomohla. Začiatkom boli logopedické ťažkosti, záchvaty zlosti a neskôr v škole ťažkosti s čítaním a písaním. Spolupráca intenzívne trvala rok a pol, prechádzali sme programom HANDLE. Musím bez pátosu povedať, že je to pre mňa ako malý zázrak. Syn dostal profesionálnu diagnostiku a následne na to "na mieru" ušitý program jednoduchých a krátkych cvicení na každý deň. Ja som dostala pochopenie a povzbudenie ako matka. A obaja sme dostali nádej na dobrý koniec a dôveru v trpezlivosť. Miesto zdĺhavych a nudných logopedických tréningov a nácvikov čítania a písania sme sa spolu venovali jednoduchým neurovývinovým technikám, ktoré hlboko menili synov, ale aj môj mozog 🙂 A zároveň podporovali vzťahovú väzbu medzi nami. Všetky ťažkosti vymizli, syn sa naučil rozprávať čisto, nabehlo "l" aj "r", zdokonalilo sa písmo aj čítanie a čo je pre mňa najviac zázračné, že bez akýchkoľvek tréningov navyše. Pracovali sme len pomocou techník, ktoré nás pani Martinka učila a vysvetlila ich účinok. Toto je to ďalšie, čo chcem vyzdvihnúť, a to je absolútne aktívne zapojenie syna do spolupráce, vysvetlenie každého nového cviku, čím som aj ja ako matka mala od syna spoluprácu zaručenú. Sám videl, že robí pokroky a trpezlivo čakal na nové zmeny. Program HANDLE odporúčam vrelo aj ako mama s vlastnou skúsenosťou, aj ako psychologička. Pani Martinka, veľká vďaka Vašej energii a múdrosti!
VERONIKA K.

CENA BALÍČKU

zahrnuje 5 setkání, 3-4 měsíce spolupráce

7600 Kč bez DPH

MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ SE OBJEDNAT

Pokud máš zájem, zanech nám níže svůj e-mail a my se ti ozveme, jakmile budeme přijímat nové klienty.