fbpx

Zažij pocit hlubokého propojení s dítětem

MEDITACE

Přirozené zrození

Tuto meditaci si již zakoupilo 0 lidí

I když to napoprvé nevyšlo, nic není ztraceno.

Náš mozek je plastický a život ti právě nyní přináší novou příležitost svůj porodní prožitek uzdravit. Odhodit pocity viny, selhání nebo hlubokého zranění a začít se svým dítětem žít naplněné mateřství. 

Za roky terapeutického působení v oblasti celostní terapie řeči a komunikace jsem vedla s rodiči stovky rozhovorů, ve kterých se z velké části opakoval podobný a bolestný okamžik.

Narození dítěte. 

Dítě s neurovývojovými potížemi přišlo na svět způsobem, které se otiskl do těla ženy i dítěte samotného a způsobil pocit vzájemného oddělení. 

 

"Ani jsem ho nechtěla brát z postýlky." 

"On pořád jenom brečel."

"Od malička cítím, že je ve svém světě."

"Já si to dodnes vyčítám, že to tak dopadlo."

"Je to moje největší životní trauma."

"Na porod, to se mě ani neptejte, byla to naprostá hrůza."

 

Věty, kterými bych mohla zaplnit tuto stránku, a nebylo by to laskavé a milé čtení. Není důležité pocit zklamání tu dále zesilovat, důležité je dát ti naději, že to, co bylo můžeš ve své mysli začít prožívat nově.

Prozradím ti o mozku jednu úžasnou věc, která nám dává možnost opečovat to, co se stalo a vytvořit nový laskavý prožitek.

Náš mozek nepozná rozdíl mezi tím, co se skutečně děje a naší pouhou představou. 

Co to znamená?

Znamená to, že když si něco představuješ, mozek si myslí, že se to skutečně děje a reaguje na to. Není to ale zase tak jednoduché. Aby představa měla plný účinek, je potřeba použít postup, kterým obejdeme strážce emocí a paměti prožitku - limbický systém, který ma za úkol třídit naše prožitky a aktivovat nebo potlačit nepříjemný pocit vyvolávající stav ohrožení. A tento systém potřebuje dostat pozornost. Je to, jako bychom přicházely před vystrašeného krále, který nás buď pustí nebo nepustí dál do svého královstí. 

 

Abychom tedy přepsaly původní náročný prožitek narození dítěte a utvořily nový, který bude laskavý, použijeme způsob komunikace, který umí krále přesvědčit. Neboj se, to je můj úkol. 

 

Ze 30 maminek, které meditaci testovaly, ani jedna nevstoupila do původního prožitku. Ale všechny se shodly na tom, že prožitek, který mají nyní, je pro ně nový, posilující, propojuje je s jejich silou a intuicí. A to hlavní je, že jim přinesl pocit propojení s dítětem, který jim v hlubší vrstvě života scházel. Je to tedy prožitek, který ošetřil porod, a utvořil novou zkušenost, o kterou se žena nyní z důvěrou opírá. A už před narozením neutíká a o to nám jde. 

Jak se takový útěk projevuje?

Když má dítě potíže tak se tento útěk přenese do pocitu velkého strachu, pocitu zavalení emocemi, strachem, že to nezvládnu. Impulsivní chování žen je vede k nekonečnému kolotoči péče o dítě bez pozornosti věnované vlastním pocitům, a k postupnému vyhoření. Je to i proto, že mateřství žijí ovládané nižšími, emočními částmi mozku, které je nepodporují v tom, aby se cítíly sebejisté, ale spíše v tom, aby měly strach, podléhaly zoufalství a viděly budoucnost dítěte černě.

 

Toto emoční prožívání ovlivňuje chování žena, vede k překotným krokům v oblasti péče o dítě, střídání různých terapií, naplnění pocitem, že nic nepomáhá a také, zesilováním pocitu, že jako máma selhávám. Od všeho se snažím utéct, některé ženy samy vysloví myšlenku. Já už nechci být máma. Takhle jsem si to vážně nepředstavovala.

 

Chtěla bych tě teď obejmout, protože si možná jedna z nich. A tak ti chci říct, že existuje cesta, jak z toho vystoupit. Meditace pro tebe může být prvním krokem. 

O MEDITACI

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ze sdílení žen ...

Milá Martino, děkuji Ti za možnost prožít Tvoji laskavou meditaci Přirozené zrození. Mám ted' v sobě nový zážitek, o který se mohu opřít. Po celou dobu Tvého vedení, jsem vnímala velkou podporu. Doprožila jsem se do pocitu klidu. Zmizel pocit viny a rozhořčení z traumatického porodu. I když obrazy z porodu zůstaly stejné, emoční náboj je zcela jiný. Už nepotřebuji z tématu porodu utíkat. Dříve bych se rozbrečela, přišla by i vlna vzteku. Nyní se mi váže ke vzpomínkám hluboké pochopení a zmíněný klid. Děkuji! Světlana D.
Světlana Dubnová
Od dvacetiminutové meditace jsem nečekala nic moc. Prostě si to poslechnu a uvidím, co by se taky mohlo stát mimořádného, že?. Porod prvorozené dcery byl sice trochu hardcore, ale další dva porody synů mě zahojily. Hledáním odpovědí a nových cest jsem zase našla svůj klid a sebedůvěru. Zároveň jsem cítila, že můj vztah s dcerou je sice láskyplný a máme k sobě blízko, ale jakoby to drhlo. Jako bychom se musely obě "snažit", aby to bylo hezké. Během meditace jsem byla překvapená, jak intuitivně se moje tělo chová, jak vše plyne samo. Slzy, pohyby, myšlenky, úsměvy. Dělo se to skrze mě. Po dvou měsících od meditace mohu říci, že se vztah s dcerou hodně změnil v drobnostech. Sama mě mnohem více vyhledává, více se tulí, naše objetí je spontánní a přirozené. Zmizela snaha, zůstalo pochopení a podpora. Důvěra jedna v druhou. Což je na prahu její puberty a mojí menopauzy rozhodně vítané 🙂 Děkuji Martino.
Iva S.
Z celého srdce děkuji za možnost zažít nádherný pocit přirozeného zrození. Obě mé děti se narodily císařským řezem a z obou porodů jsem si odnesla velké trauma. Měla jsem pocit, že jsme celá rodina přišli o nesmírně důležitý zážitek a bude nás to do konce života tížit. Meditace Přirozeného zrození mi tento chybějící neuvěřitelně krásný pocit dodala a nejen to, svou laskavostí a radostí dokázala přepsat i smutný zážitek z obou mých porodů. Díky tomu pociťuji větší lásku a důvěru v sebe i své děti.
Veronika L.
Můj první porod byl velmi dlouhý a kromě vyčerpání si vybavuji pocit hrůzy a selhání. A to i když se mi narodilo zdravé dítě. Vzpomínka, za jakých okolností se ze mě stala máma, ovlivňuje, jak se cítím ve své rodičovské roli. A nezměnil to ani fakt, že od té doby uteklo už pár let, ani že druhý porod byl v mnohem pozitivnějším duchu. Martino děkuji za šanci prožít v pohybové meditaci Zázrak zrození porod znovu a jinak, bez bolesti a strachu. Za příležitost cítit sílu svého těla a radovat se z narození mého dítěte. Magda
Magda Olšinská
Meditace Přirozené zrození mi pomohla prožít porod mého nenarozeného děťátka, které odešlo v prvních týdnech těhotenství. Dokončil se tím proces, který celé roky visel ve vzduchopráznu jako téma, o kterém se nemluví. Odžila jsem si smutek, který dlouho čekal v těle na uvolnění a také jsem odpustila sama sobě za něco, co jsem nemohla ovlivnit. Deset let jsem tyto emoce měla uzamčené v těle a díky meditaci Přirozené zrození jsem je mohla bezpečně a laskavou cestou zpracovat. Jana Š.
Jana Š.
Tato meditace pro mě byla velmi léčivá. Díky ní jsem, myslím, téměř plně přijala způsob příchodu mé dcery na svět (akutní císařský řez), který jsem hlavně krátce po porodu brala jako své selhání. Během meditace jsem cítila velkou jemnost a naprostý pocit bezpečí. Zjištění, že zážitek z porodu lze přepsat, mě uklidnil a naplnil nadějí, po skončení jsem cítila uvolnění v těle a absolutní smíření s tím, že vše proběhlo přesně tak, jak jsme to potřebovaly, jak si to i dcera zřejmě vybrala… Cítila jsem vděčnost za to, že všechno je možné léčit, přijmout, vděčnost za to, že jsem se stala maminkou. Meditace mi také pomohla se zase více na dceru napojit.
Magda Z.

Co ti meditace přinese?


Když cítíme strach a ohrožení nejsme schopni se učit a aktivovat okruh paměti. Až do chvíle, než sepneme knoflík a znovu se uklidníme.

 

Zdroj: Jill Bolte Taylor, neurovědkyně, kniha -Whole Brain Living

Meditaci jsem tvořila s přáním, aby přinesla především pocit hlubokého propojení a stav uvolnění. Protože právě tento pocit tvoří stav bezpečí, který nervový systém potřebuje proto, aby docházelo k přirozenému zrání, maximálnímu vývoji a také rozvoji učení. Tvořila jsem ji tedy s cílem pomoci rodinám dětí s neurovývojovými potížemi a zcela netradiční cestou harmonizovat nervový systém ženy, který ovlivní také nervový systém dítěte.

 

V ohrožení se mozek chová odlišně. Po prožitku, který je emočně silný a přesycující může v našem těle dojít k aktivaci stavu ohrožení. Náš mozek si může myslet, že tento prožitek stále ještě neskončil a tento stav v těle udržovat. A namísto toho, aby po narození uvedl tělo do stavu uvolnění, tělo neustále žije v napětí. Ženy a dítěte. Toto napětí přínáší z dlouhodobého hlediska pocit vyčerpání, ztrátu energie, ale i zdravotní komplikace. Netvoří prostředí pro zrání a učení. Tento prožitek může být shodný jak pro maminku, tak pro dítě. Má přímý vliv na další vývoj dítěte, ale také na kvalitu života ženy a celé rodiny.

S takovými rodinami se potkávám denně a mým přáním bylo mít v ruce nástroj, který přinese do rodiny: 

  • Nový zážitek, o který se můžeš opřít.
  • Doprožití se do pocitu klidu a uvolnění
  • Uzavření události narození dítěte a vstoupení do nové životní etapy
  • Podporu pro sebe a laskavé ošetření hlubokých pocitů viny a frustrace
  • Důvěru v život a nalezení hlubších souvislostí, které s prožitkem souvisí
  • Pocit hlubokého propojení a lásky k dítěti

I když to napoprvé nevyšlo, lze to změnit. 


Meditaci si prožiješ v bezpečí svého domova. Během dvou desítek minut se dotkneš bezpečně a jemně prožitku narození. Tvé tělo se možná bude chtít pohybovat harmonicky v rytmu narození, budeš přesně vědět, co máš dělat a kdy. Uvědomíš si, že tvé dítě přichází na svět přirozeně a bez bolesti. Dáš mu tolik času, kolik potřebuje. Stejně tak sobě samé.

 

Ošetříš jeho smysly, dáš mu pocit opory těla a maximální důvěry, kterou v něho máš. Dopřeješ mu pozovolné narození, které zklidní tvůj i jeho nervový systém. A hlavně. Nebudeš cítit žádnou bolest.

 

Prožiješ si hluboký pohled do jeho očí, propojení s jeho duší a pocit, že vše je tak, jak má být. 

 

Pro koho je meditace určena?


Pro všechny ženy, které si z narození svého dítěte odnesly pocit nenaplnění, bolesti, viny. Jednoduše emoční nebo tělesné zranění. Je určena pro ženy bez ohledu na to, zda porodily vaginálně nebo císařským řezem. Ukazuje se, že ženám přináší především hluboký pocit propojení, uzavření a vnitřního léčení, který mnohdy nenastane ani u běžného porodu jen proto, že jde o velmi náročný fyzický a emoční prožitek, který je pro tělo ženy silný a přesycující. U žen po porodu císařským řezem přináší hluboký pocit naplnění a smíření a dosycuje v nich pocit, že to dokázaly.

Co ženy popisují ?


Ženy po meditaci vnímají zesílení pocitu důvěry v dítě a jeho cestu. Vnímají lásku ve svém srdci a pocit zahojení, který se odráží také na dítěti samotném.  

 

"On šel poprvé do školky bez breku."

"Uvědomila jsem si, že moje dítě je naprosto úžasné a vůbec ho nepotřebuji měnit."

"Dcera mě sama mnohem více vyhledává a chodí se ke mně přitulit."

"Konečně se podařilo, že syn usne sám."

"Já se z toho narození konečně raduju."

" Už se nebojím, když je mé dítě nemocné a nechám jeho tělo v klidu marodit a uzdravit se. Věřím v jeho sílu."

Nad těmi výroky mně samotné buší srdce a říkám si, jaká je to síla, když zrození proběhne přirozeně. 

 

Meditace je tu připravená i pro tebe. Můžeš si ji pustit během pár minut a ošetřit své vlastní pocity, laskavě a s důvěrou. Těším se, že referencí a krásných prožitků z meditace bude jen přibývat. 

Cena meditace

Cena meditace je

590 Kč bez DPH


Upozornění: Meditace neslouží jako náhrada za návštěvu terapeuta, pokud se trvale a dlouhodobě nacházíš v neprospěšných stavech, dej sama sobě péči a najdi si pro sebe podporujícího terapeuta.