Terapie

Celostní komunikace

 

Mgr. Martina Kolmanová

Holistický přístup léčení a harmonizace

nervového systému s důrazem na řeč a komunikaci

Mým darem je léčivé sdílení a otevírání hlubokých prožitků ukrytých za slovy. Jako celostní terapeutka doprovázím rodiče k pochopení vztahu osobních prožitků, emocí i řeči těla s potížemi dítěte a vedu je k nalezení harmonie a lásky. Cítím souvislosti, které jsou schované pod povrchem poruchy řeči ve vašem rodiném nebo osobním příběhu. Dokáži je citlivě vytáhnout na povrch do vědomí rodiče tak, aby došlo k PROPOJENÍ. Rodiče se sebou samým a s dítětem. A léčení rodinného příběhu mohlo začít. Více o mně zde>>>.

O řeči

Řeč dítěte je utvářena skrze naše slova. A tato slova jsou utvářena skrze naše emoce. Tvé emoce jsou zdrojem tvé spokojenosti, klidu a radosti, kterou potřebuje tvé dítě proto, aby se jeho řeč mohla v bezpečí rozvíjet.

 

 A právě proto na tvých slovech záleží. Meditace ti pomůže uvolnit laskavá slova z tvého srdce,která pak snadno předáš tvému dítěti a otevřeš brány k jeho slovům. 

 

 Z tvého hlasu dítě přijímá zprávu bezpečí

v tomto světě.Tvá slova jsou pro dítě zdrojem uvolnění a podporují jeho nervový systém ke zrání.

 

Meditace Laskavá komunikace je ke stažení zdarma

Tuto meditaci si stáhlo již 0 lidí

Co u nás najdete?

Pro děti

 

Nabízím celostně vedenou podporu a péči o tělo i duši dítěte. Potíže dítěte vnímám v celorodiném kontextu s důrazem na jeho osobní příběh a cestu. Opírám se o dary dítěte a s respektem a úctou přijímám jeho jedinečnost. 

 

Terapie Celostní komunikace pro děti je cílená, efektivní a krátkodobá. Je zaměřena na podporu mozkových funkcí a tělesných systémů i zesílení sebereflexe a vnímání darů těla na straně dítěte. Opírá se o principy HANDLE přístupu, Integral Yogy bodyterapeutického přístupu léčení traumatu a klinické logopedie. 

 

Dítě je pro nás zrcadlem rodiče a rodinného příběhu. Skrze jeho tělesné projevy poznáváme hluboké vrstvy, které jsou ukryté za slovy a těm věnujeme největší pozornost. Dítě nám otevírá bránu k léčení celého rodinného systému.

Více čtěte zde >>>.

Pro dospělé

 

Jelikož vnímám, že projevy dítěte ovlivňují celý rodinný systém zvu do Terapie Celostní komunikace také rodiče a vedu je k poznání dynamiky jejich nervového systému, ke vnímání těla a své vlastní citlivosti. 

 

Navracím rodiče zpět ke svému tělu a propojuji je s hlubokými nežitými částmi jejich příběhu. Na cestě s dítětem sbíráme střípky společného příběhu dítěte a rodiče a zesilujeme pozitivní, hlubokou a léčivou vazbu naplněnou pocitem bezpečí a lásky ve vztahu k sobě a také dítěti. 

 

Opírám se o principy Interpersonální neurobiologie Daniela Siegela, teorii traumatu dle Petera Levina body mind connection dle Amandy Blake, principy Integral Yogy C.M. Browna a také o meditační, relaxační a dechové techniky léčení těla. 

Více čtěte zde >>>.