Terapie

Celostní komunikace

"Léčíme řeč a tělo od kořenů."

 

Holistický přístup

v léčbě poruch řeči a komunikace.

Porucha řeči vychází z příběhu těla

má vliv na celý rodinný systém.

Mgr. Martina Kolmanová

Mým darem je léčivé sdílení a otevírání hlubokých prožitků ukrytých za slovy. Jako celostní terapeutka doprovázím rodiče k pochopení vztahu osobních prožitků, emocí i řeči těla s potížemi dítěte a vedu je k nalezení harmonie a lásky. Cítím souvislosti, které jsou schované pod povrchem poruchy řeči ve vašem rodiném nebo osobním příběhu. Dokáži je citlivě vytáhnout na povrch do vědomí rodiče tak, aby došlo k PROPOJENÍ. Rodiče se sebou samým a s dítětem. A léčení rodinného příběhu mohlo začít.

Více o mně zde>>>.

Léčíme řeč od kořenů. 

Tuto meditaci si stáhlo již 0 lidí

O řeči

Řeč dítěte je utvářena skrze naše slova. A tato slova jsou utvářena skrze naše emoce. Tvé emoce jsou zdrojem tvé spokojenosti, klidu a radosti, kterou potřebuje tvé dítě proto, aby se jeho řeč mohla v bezpečí rozvíjet.

 

 A právě proto na tvých slovech záleží. Meditace ti pomůže uvolnit laskavá slova z tvého srdce,která pak snadno předáš tvému dítěti a otevřeš brány k jeho slovům. 

 

Na tvé řeči záleží.

Ze tvého hlasu dítě přijímá zprávu bezpečí

v tomto světě.Tvá slova jsou pro dítě zdrojem uvolnění a podporují jeho nervový systém ke zrání.

 

Meditace Laskavá komunikace je ke stažení zdarma

Čím u nás rodiče začínají?

 

Podporující konzultace pro rodiče jedinečných dětí >>>

Nejoblíbenější služba u rodičů se kterou obvykle začínají.  Poslechněte si, co vás čeká. 

"Každého cesta je jedinečná."

Na konzultace přicházejí často rodiče malých dětí, které mají potřebu sdílet své obavy o vývoj dítěte. Z mého pohledu mnoho z nich často potřebuje "pouze" ujistit.

Píši to v uvozovkách jelikož právě toto ujištění je často velice důležitým prvkem ke zmenšení narůstajícího stresu a obav rodiče o dítě. A tím pádem také velice efektivní prevencí druhotného vzniku poruchy řeči a komunikace. 

Na konzultace přichází i rodiče, kteří hledají celostní přístup a komplexní pohled, který Martina dokáže předat. Potřebují porozumět širším souvislostem potíží, které provází i starší děti. 

Vždy je skvělé klást si otázku, proč mám v sobě tolik obav a odkud pramení. Na konzultaci pak může navázat podporující koučink, obzvlášť ve chvíli, kdy odhalíme, že příčina strachu a úzkosti vězí v nastavení rodiče, nebo reálném často traumatickém prožitku, který se mnohdy vztahuje k samotnému dítěti nebo dětství rodiče. 

Jindy na konzultaci navazuje přímá podpora dítěte v řádu dalších několika měsíců. Jindy jde o kombinaci obou přístupů. 

Konzultace probíhají v týmu - rodič /dítě může být přítomné/, terapeuti, Martina a Helena,

Co dále nabízíme?

Pro děti

 

Nabízím celostně vedenou podporu a péči o tělo i duši dítěte. Potíže dítěte vnímám v celorodiném kontextu s důrazem na jeho osobní příběh a cestu. Opírám se o dary dítěte a s respektem a úctou přijímám jeho jedinečnost. 

 

Terapie Celostní komunikace pro děti je cílená, efektivní a krátkodobá. Je zaměřena na podporu mozkových funkcí a tělesných systémů i zesílení sebereflexe a vnímání darů těla na straně dítěte. Opírá se o principy HANDLE přístupu, Integral Yogy bodyterapeutického přístupu léčení traumatu a klinické logopedie. 

 

Dítě je pro nás zrcadlem rodiče a rodinného příběhu. Skrze jeho tělesné projevy poznáváme hluboké vrstvy, které jsou ukryté za slovy a těm věnujeme největší pozornost. Dítě nám otevírá bránu k léčení celého rodinného systému.

Více čtěte zde >>>.

Pro dospělé

 

Jelikož vnímám, že projevy dítěte ovlivňují celý rodinný systém zvu do Terapie Celostní komunikace také rodiče a vedu je k poznání dynamiky jejich nervového systému, ke vnímání těla a své vlastní citlivosti. 

 

Navracím rodiče zpět ke svému tělu a propojuji je s hlubokými nežitými částmi jejich příběhu. Na cestě s dítětem sbíráme střípky společného příběhu dítěte a rodiče a zesilujeme pozitivní, hlubokou a léčivou vazbu naplněnou pocitem bezpečí a lásky ve vztahu k sobě a také dítěti. 

 

Opírám se o principy Interpersonální neurobiologie Daniela Siegela, teorii traumatu dle Petera Levina body mind connection dle Amandy Blake, principy Integral Yogy C.M. Browna a také o meditační, relaxační a dechové techniky léčení těla. 

Více čtěte zde >>>.