fbpx

8 her k procvičení správné výslovnosti

Před nedávnem jsem psala článek o tom, že mnohdy je nejtěžší na logopedické péči zapojení správně naučené hlásky do běžné řeči. U některých dětí toto období trvá pár týdnů, u jiných se to může protáhnout i na několik měsíců. Dnes se nebudu zabývat tím, proč tomu tak je, ale chci vám nabídnout několik aktivit, které podpoří motivaci dítěte ke cvičení. Koho by bavilo stále dokola procvičovat a pojmenovávat ta samá slova? Zpočátku je i prosté pojmenovávání pro dítě zábavné a můžete si s ním vystačit, pokud se nácvik správné výslovnosti neprotahuje. Pokud ano, je už potřeba přemýšlet nad tím, jak trénink oživit. Aby nedošla trpělivost ani motivace, a to nejen vaše, ale také vašich dětí. Ještě než vám aktivity představím, povíme si, co musí dítě zvládnout, abyste se do her mohli pustit. Příklady si ukážeme na hlásce L.
  1. Dítě musí umět hlásku správně vyslovit samostatně – musí umět říct např. L – čistě, bezchybně se správným pohybem jazyka i nastavením mluvidel. Tedy hláska musí být tzv. vyvozena.
  2. Dítě musí umět hlásku zapojit do slabik – tato fáze je nesmírně důležitá, protože slabiky tvoří slova. Dítě si tedy ve slabice nacvičuje část slova. Např. LA- jako LA-NO. Pokud tedy dítě hlásku nezapojuje snadno a rychle v samotné slabice, do další fáze se nepouštíme.
  3. Dítě již umí zapojit slabiku do slov, a to ve všech pozicích – tedy na začátku slova (LA-NO), na konci slova (KO-LA) i uprostřed slova (VO-LAV-KA).
Pokud dítě tyto fáze zvládá, prošlo již fixací hlásky ve slovech. Většině dětí to dá práci. Musejí se soustředit na to, aby správně nastavily mluvidla, uvědomily si, že v daném slově je hláska, kterou trénují, a následně ji tam také vyslovily. V tomto případě se dítě vědomě snaží o správnou výslovnost. Naším cílem je výslovnost zautomatizovat – tedy naučit ho vyslovovat správně, aniž by nad tím příliš přemýšlelo, aniž by muselo dlouze a pracně nastavovat mluvidla, aniž by se muselo dlouze zamýšlet nad tím, kde má hlásku vyslovit. (O sluchovém rozlišování píši např. zde). A k tomu nám právě pomáhá mj. drill, tedy opakování slov se správnou výslovností. Nicméně i drill může být zábavný. Nikdy jsem ve své praxi nepoužila série slov vytištěné na papíře, abych je rodičům předala s instrukcemi, že mají tato slova dokola opakovat. Samotnou by mě to nebavilo a proto jsem předpokládala, že to nebude bavit ani děti. Obvykle jim nabídnu sadu obrázkových karet a sérii her, které mohou s těmito obrázky hrát. Jsou velmi jednoduché a udrží motivaci dítěte. Sepsala jsem je také do e-booku Logopedie na doma 1. díl – výslovnost, který je určen právě pro rodiče. Některé z nich vám tu nabídnu. Mým cílem je, aby se daná aktivita propojila s procvičením dalších dovedností. Při fixaci hlásky ve slově se držíme jednoho základního pravidla: raději vyslovíme dvě slova správně než 15 rychle a chybně. Chybu totiž fixujeme stejně jako správný pokus. A to není naším cílem.

Jak tedy hravě procvičovat zapojení hlásky ve slově?

Připravila jsem pro vás osm her na procvičení výslovnosti hlásky L. Ve všech hrách pracujeme se stejnými obrázky, ale různým způsobem. Na fotografiích jsou použity obrázky z e-shopu Logopedie s úsměvem z naší autorské obrázkové sady L – slovní zásoba.

Každá hra rozvíjí mimo výslovnosti ještě další dovednosti.

Cílem je, aby dítě s chutí a rádo opakovalo dokola ta samá slova se správnou výslovností. Tím postupně dochází k automatizaci správné výslovnosti. K úspěchu a postupnému zlepšení zapojení hlásky do řeči stačí, když se budete denně věnovat jedné hře a vyberete si k ní sadu 15–20 obrázků. To vám zabere asi 7–10 minut. Dbejte vždy na to, aby dítě obrázek pojmenovalo před nebo poté co s ním provede vybranou aktivitu. A teď už hurá na hry!

1. Obrázky věšíme na šňůru a připevňujeme je kolíčkem.

Procvičujeme: Jemnou motoriku, pojmenování slov, výslovnost, matematické dovednosti, prostorové vnímání. Postup: Dítě má za úkol pojmenovat obrázek a následně ho připevnit na šňůru kolíčkem. Otázky: Po upevnění všech obrázků se ptáme: Který obrázek je první, druhý, poslední atd.? Kolik obrázků visí na šňůře? Který obrázek je před obrázkem balónu? Který obrázek je mezi motýlem a balónem?

2. Hážeme kostkou a chodíme s panáčkem.

Procvičujeme: Jemnou motoriku, pojmenování slov, výslovnost, matematické dovednosti, prostorové vnímání, paměť. Postup: Sestavíme obrázky do nějakého tvaru. Pak házíme kostkou. Na daný počet dítě přeskáče obrázky figurkou. Ten, na kterém skončí, pojmenuje. Abychom se vyhnuli opakování slov, pojmenovaný obrázek můžeme otočit dolů. Otázky: Když jsou všechny obrázky procvičené je příležitost procvičit si paměť. Zeptáme se dítěte, které obrázky vidělo a kolik si jich zapamatovalo.

3. Svítíme baterkou na obrázky.

Procvičujeme: Jemnou motoriku, pojmenování slov, výslovnost, matematické dovednosti, prostorové vnímání, paměť, zrakové vnímání, oční pohyby. Postup: Sestavíme obrázky do nějakého tvaru. Pak svítíme baterkou střídavě na různé obrázky a dítě je pojmenovává. Pokud si v místnosti zhasnete, bude to ještě větší zábava. Vyšší obtížnost: Posvítíme na dva obrázky za sebou – např. balón a slona. Dítě sleduje svit baterky a poté obrázky pojmenuje. Musí si je zapamatovat a dodržet pořadí. Následně můžeme počet obrázků zvýšit na tři až čtyři.

4. Pokládáme obrázek do prostoru.

Procvičujeme: Prostorové vnímání a pojmy, pojmenování slov, výslovnost, zrakové vnímání a paměť. Postup: Dítěti dáváme instrukce např.: Dej lišku pod stůl, polož balon na stůl apod. Pak se ptáme: Kdo je pod stolem? Co je na stole? Pojmenovaný obrázek otočíme dolů. Otázky: Když jsou obrázky procvičené, ptáme se dítěte: Kdo byl pod stolem? atd. Tím cvičíme jeho paměť.

5. Co je zakryté?

Procvičujeme: Zrakové vnímání, pojmenování slov, výslovnost, prostorové vnímání, paměť. Postup: Sestavíme obrázky do řady, dítě má zavřené oči. Pak si vezmeme střední kamínek nebo kostku a schováme tím jeden obrázek. Dítě má za úkol odhadnout, podle části obrázku, která vykukuje, co je to za slovo.

6. Obrázky a počty.

Procvičujeme: Matematické dovednosti, pojmenování slov, výslovnost, prostorové vnímání, paměť. Postup: Sestavíme do řady čísla nebo symboly čísel s tečkou (1–5, pokud dítě zvládne, tak i víc). Následně má dítě za úkol k danému počtu přiřadit správný počet obrázků. Obrázky vždy pojmenuje.

7. Třídění slov podle rytmu

Procvičujeme: Sluchové vnímání, zrakové vnímání, pojmenování slov, výslovnost, paměť. Postup: Vybereme sadu rytmů (maximálně tři až čtyři) a k nim odpovídající sestavu slov. Dítě má za úkol přiřadit slovo ke správnému rytmu. Krátká slabika je označena tečkou, dlouhá slabika čárkou. Všechna slova dítě pojmenuje.

8. Přiřazování obrázku k barvě.

Procvičujeme: Zrakové vnímání, pojmenování slov, výslovnost, prostorové vnímání, paměť, barvy. Postup: Vybereme si barevné kostky (víčka od pet lahví, lego duplo kostky, barevné papíry apod.) Následně má dítě za úkol pojmenovat obrázek a pak ho přiřadit ke správné barvě podle dominantní barvy obrázku. Rozvoj: Ve chvíli, kdy už procvičujete slovní spojení obsahující danou hlásku, může dítě pojmenovávat obrázek a barvu zároveň. Např. žlutý lev. Toto byly pouze ukázky her, které můžete hrát. Dalších 60 her jsem vložila do e-booku Logopedie na doma 1.díl – výslovnost.
Jsem klinická logopedka a zastánkyně celostního přístupu v léčbě poruch komunikace. Maminka tří dětí a nadšená propagátorka online logopedie. Se svoji rodinou zažívám již několik let život v zahraničí. Z mých tří dětí se plynule staly mluvčí dvou jazyků a já s nadšením sleduji jejich vývoj. Jsem zakladatelkou úspěšného e-shopu Logopedie s úsměvem, kde nabízím autorské logopedické obrázkové materiály a pracovní sešity pro snadnější úpravu výslovnosti. Vydávám ve spolupráci s nakladatelství Euromedia pracovní sešity Učíme se hlásku C, L, R a další. Natáčím pro vás výuková vide o logopedii na facebooku Logopedie s úsměvem a podporuji vás rodiče dětí s poruchami komunikace na facebooku Celostní komunikace. Více informací se dozvíte zde. >>
Komentáře