Jen Ty víš

Celostní komunikace vás zve na živý prožitkový webinář

Léčebná síla bezpečí

ve vztahu k poruchám řeči a komunikace

3 hodinový vzdělávací a prožitkový

webinář pro rodiče jedinečných dětí

Podzim 2022

termín: 8. 9. 2022 od 16.30-19.30 hod

Na tomto webináři prožije Léčivou sílu bezpečí 0 lidí. Jsi mezi nimi?

Jaro 2022 - již proběhlo:

termín: 17. 5. 2022 a 22.5.2022

 • Patříš k lidem, kteří prožívají úzkost, pocity vyčerpání a strach o budoucnost dítěte ve vztahu k jeho potížím? 
 • Současně si přeješ dítě doprovázet v plné síle a k maximálnímu potenciálu, který může dosáhnout?
 • Máš pocit, že se v tobě neustále pere intuice s povinností, důvěra v sebe se strachem?
 • Pocity viny střídají pocity vyčerpání a radost z dítěte se dostavuje jen na chvíli, aby ji smetla další vlna pochybností?
 • Možná jsi na tom i tak, že se těšíš, až večer dítě usne a ráno se ti těžko vstává. Ten nával povinností je zahlcují a ty tu tíhu cítiš také ve svém těle. 

Provázíš dítě, jehož stav je jiný, než jsi čekala, a to v tobě může vyvolávat zmatek a nejistotu, ale také stres. Každá maminka na to reaguje jinak, někdo zatne zuby a dře, jiný pláče úzkostí, další se schová do deky a čeká, že to za něho vezme někdo jiný. 

Každému tento prožitek vyvolává jinou reakci, jak se s tím vyrovnat a každá je v pořádku.

Na pozadí tohoto prožívání je nerovnováha uvnitř nervového systému, který se nachází ve stavu ohrožení se sníženou schopností naladit se zpět do stavu uvolnění.

Tento stav je obrana těla před vysokou mírou stresu a zátěže, která nekončí.

A tvé tělo na ni reaguje. Ačkoli to nevypadá, tento stav je možné ovlivnit a změnit.

Změnou uvnitř tebe samotné. 

Jen Ty víš

Co se v tobě odehrává.

Jak se uvnitř sebe cítíš.

Co tvé tělo potřebuje změnit. 

Co přijmout. 

Co opustit.

 

Aby si došla do místa,

kde stojíš pevně

ve své léčivé síle.

Proč se registrovat?

Možná tě nyní napadá, že bys ocenila menší míru únavy a méně úzkostných myšlenek. Bylo by mi lépe. Ale jak můj stav souvisí s dítětem, tomu fakt nerozumím. Nejprve si polož tyto otázky.

>>>

Cítíš se v tomto prožívání pohodlně? 

Pokud si odpovíš ne. Pak pokračuj.

Chci své prožívání změnit a jsem ochotná věnovat péči sama sobě? 

Pokud si odpovíš ano, jsi nakročená změně. Možná ještě nevíš kudy vykročit a jak se v tom všem zorientovat. A už vůbec tě možná nenapadá, že tvé rozhodnutí může pomoci tvému dítěti. 

Ráda ti to vše vysvětlím. S hlubokou vděčností ke svému životu a poznání, které mi přinesl, budu s tebou sdílet cestu, kterou se můžeš vydat. Jestli ji budeš následovat, je už na tobě. 

Tvůj nervový systém přímo ovlivňuje nervový systém dítěte. Napětí a strach a přetížení, které prožíváme ovlivňuje naše tělo biochemicky, ale také fyzicky a psychicky. 

O všem ti budu detailně vyprávět. Nyní jen přijmi fakt, že tomu tak je. 

Naše nervové systémy spolu navzájem komunikují.

A proto tvé prožívání ovlivňuje tělesné prožívání dítěte. A ty tohle můžeš vědomě ovlivnit. Máš v rukách více, než si dokážeš představit.

"Co dokážeš ty, dokáže také tvé dítě."

Dítě se učí od nás. A my, protože toužíme, aby dítě dosáhlo maximálního potenciálu, si musíme konečně porozumět tomu, že péče o dítě začíná od nás. Maminek. 

To my vysíláme dítěti zprávu o bezpečí a dovolujeme jeho nervovému systému se utišit, tělu uvolnit a přitom plně zrát. To znamená, snadněji se učit to, co pro život potřebuje. 

Řeč je biochemický, fyzický, psychický a mentální prožitek.

Chceme, aby tělo dítěte dokázalo plynulé a koordinované pohyby, které jsou závislé na vnímání těla a klidném a uvolněném dechu, na tělesné rovnováze a vnitřním stavu bezpečí.

 

Toužíme po tom, aby se dokázalo slovně vyjadřovat, pojmenovat to, co prožívat, skrze komunikaci s námi sdílet svůj vnitřní svět, ale s myšlenkami uvnitř sebe, které jsou plné strachu, úzkosti a pocitu, že něco není v pořádku, od sebe nervový systém dítěte odháníme. A k léčivému propojení nedochází. 

 

Pro péči o vrchní slupku těla nám uniká příležitost formování hluboké vazby s dítětem, při které dochází ke spontánnímu navození bezpečí v dítěti, které tak může pocítit okolní společnost jako přívětivou a přátelskou. 

 

Maminka a její prožívání otevírá dítěti cestu zrání. 

 

Tvůj nervový systém a také nervový systém dítěte potřebuje nalézt stav klidu a uvolnění, aby vaše těla zažívala stav, ze kterého vychází radost, zrání a učení. Možná si říkáš, ale jak to mám udělat, když mé dítě má opravdu potíže. Jak mám cítit bezpečí, když se opravdu bojím.

 

Je to možné.

 

V našem těle můžeme vyvolat stav bezpečí i přesto, že budoucnost je pro nás nejistá. Existuje mnoho jednoduchých technik, které umí nervový systém uvolnit hned. Ale naším záměrem je navodit ve tvém těle tento stav jako výchozí, skrze hluboký prožitek necháme tvé tělo znovu zažít stav uvolnění. A ty budeš moci po skončení webináře pokračovat pod mým vedením sama. 

 

Stav uvolnění si nenavodíme slovy, musím být víc klidná, ale prožitkem klidu uvnitř sebe samé. Na webináři ti jednoduše vysvětlím, jak stres v našem těle a mozku funguje. Jaké jsou úrovně našeho prožívání a jak je můžeme ovlivnit. A protože je webinář prožitkový, dovedu tě do stavu uvolnění a vybavím tě také audio nahrávkou, se kterou můžeš následně pokračovat doma. Věřím, že je z toho zřejmé, že webinář není instantní zázrak, ale otevření cesty ke změně uvnitř tebe samotné, která od tebe vyžaduje další vnitřní práci se sebou. 

Co ti webinář přinese?

Teoretická část

 • Povíme si o modelu propojení dle Interpersonální neurobiologie Daniela Siegela a jeho využití ve vztahu k sobě a dítěti.
 • Vysvětlíme si, co se děje v těle člověka, který prožívá stres, a jak stres ovlivňuje vývoj mozku, fragmentaci mozku a smyslových systémů, zrání a přetrvávání primárních reflexů. 
 • Povíme si o léčivé síle bezpečí pro lidské tělo a jak ho lze dosáhnout.

Praktická část

 • Prožiješ si stav bezpečí jako fyzický prožitek těla ve vztahu ke svalům, dechu, srdečnímu rytmu i trávení. 
 • Procítíš si, jak ho jako mentální stav otevřené mysli a klidného vědomí. 
 • A je možné, že tento stav tě také přehoupne do duchovní sféry našeho života, za tělesné i duševní vjemy.
 • Dostaneš příležitost si zažít mimoslovní formu komunikace skrze záměrné formování nových myšlenek, obrazů procítěných uvnitř tvého těla. 

Webinářem provází Mgr. Martina Kolmanová

 • Celostní terapeutka řeči a komunikace, Klinická logopedka
 • lektorka Integral yogy a Yogy pro duši
 • Celostní body koučka
 • Autorka konceptu Terapie Celostní komunikace
 • Majitelka e-shopu s obrázkovými materiály Logopedie s úsměvem
 • Průvodkyně rodičů v klubu Spolu srdcem
 • Autorka populárních webinářů a videí pro děti na Youtube kanálů Logopedie s úsměvem
 • Lektorka celostních on-line programů pro děti a dospělé se zaměřením na řeč a komunikaci
 • Autorka publikací Učíme se hlásku L, R, S, Ř, C.

Miluji celostní přístup a mojí vášní je moudrost těla. Nejspíše právě proto, že mé vlastní tělo mi ukázalo propojenost všech jeho částí, ale i vztahu mého těla ke mně samotné, k mé duši i mé mysli. Přiznám se, že kdybych před deseti lety věděla to, co vím dnes, ušetřila bych si mnoho fyzické boelsti. Pochopila bych nestabilitu mých emocí a tendenci k emočním propadům. Narodila jsem se s oční vadou a prožila trauma odloučení na počátku samotného narození a v prvních letech života z důvodu opakovaných hospitalizací a operací. 

To vše mělo vliv na mě a mé tělo, ale také na mé děti. Deset let jsem hledala odpovědi na své potíže, na spasmus bránice, zhoršující se zrak, na úzkosti a deprese, na panický strach, cyklické myšlenky, které nebraly konce a vědomě jsem je nedokázala ovládnout.

Hledala jsem cestu, jak se vrátit k veselé a spokojené části sebe sama a nepoznávala jsem svou osobnost roztříštěnou na kousku, bez barevných odlesků klášterní mozaiky spíše s pocitem roztrhané a vybledlé černobílé fotografie. Takto se chová trauma v našem těle a naší mysli. A v době, kdy jsem tento stav prožívala já, o něm v našich končinách bylo pramálo informací. Naštěstí mě život zavál do USA, kde jsem mohla nalézt nejen cestu ke svému uzdravení, objevit samu sebe, ale také se naučit porozumět vlivu traumatu na naše prožívání, nervový systém a také na to, jak moc tento stav ovlivňuje také mé klienty, děti s poruchami řeči a komunikace. 

Sama na sobě jsem si jako rodič mnohokrát prožila, jak mé vnitřní prožívání úzce ovlivňuje mé děti, jejich těla, emoce, komunikaci i důvěru v okolní svět. 

 Jsem vděčná, že se o tuto zkušenost nyní mohu podělit a pomoct tak vám, kteří jste na cestě za svým zdravím, za zdravím vašich dětí, hledáte vnitřní spokojenost fyzickou pohodou ve vašem těle i přesto, že podmínky života nejsou ideální.

S vděčností vás provázím na cestě k nalezení léčebné síly pro vás a vaše děti. Je uložena v našem těle.

Cena 3 hodinového online prožitkového webináře s audio nahrávkou Léčivá síla bezpečí

 

je 890Kč bez DPH

Na tomto webináři prožije Léčivou sílu bezpečí 0 lidí. Jsi mezi nimi?

Registrací získáte vstup na 3 hodinový webinář a informace, které nejsou jinde dostupné. Z webináře se nepořizuje záznam a jeho součástí není vystavení cerfikátu.

V ceně webináře je audio nahrávka Léčivá síla bezpečí. Tuto nahrávku obdrží pouze účastníci webináře.

Webinář bude vysílán přes zoom. Po registraci a úhradě platby vám zašleme informace k přihlášení se na webinář i stažení a použití aplikace zoom. Audio nahrávku zašleme účastníkům do týdne po skončení webináře. 

Pozvi své přátele, maminky, které se v rodičovství ztratily sdílením na sítích.

Chci Vám ze srdce poděkovat za to co děláte. Děkuji, že jste mi ukázala cestu k sobě a tím i cestu k mé dceři. Je jí téměř sedm let a je nádherná bytost. Už dva roky se nám společně nedaří naskočit na písmenko R. Zkoušeli jsme toho hodně a já byla zoufalá, tak jsem si zaplatila Váš kurz Hlásky s úsměvem. Moje dcera všechny mé snahy o cvičení od začátku ignorovala, uvnitř mě mi naskakovali všechny staré vzorce, ale já se nedala. Nastartovala jsem v sobě klid a důvěru, kterou tak krásně umíte předat. A moje dcera dnes říká tak krásné R i Ř jako by se nechumelilo 🙂 opravdu mockrát Vám děkuji za to co děláte. je to úžasné!
V. K.