JAK NA SPRÁVNOU VÝSLOVNOST?

Stáhnout ebook zdarma zde

Online kurz pro předškoláky

S JONÁŠEM DO ŠKOLY

zde >>>

S Jonášem do školy

Eshop Logopedie s úsměvem zde

Eshop Logopedie s úsměvem zde

Tato stránka je určena pro rodiče, kteří se chtějí pustit do nácviku správné výslovnosti se svým dítětem sami na vlastní pěst. Zároveň je také určena pro rodiče, kteří již se svým dítětem na logopedii dochází a chtějí se ujistit, že doma cvičí správně.

Stejně tak je určena pro všechny, kterým je z jakéhokoli důvodu logopedická péče nedostupná. Rodiče se tak mohou inspirovat a zkusit nácvik správné výslovnosti pomocí foto/video návodu, který jim pomůže mluvidla dítěte správně nastavit. 

Autorka tohoto návodu nenese žádnou zodpovědnost za neúspěch v nácviku. Foto návod je pouze ilustrativní a nemůže nahradit přímou práci terapeuta. 

Struktura stránek

Všechny stránky si zachovávají jednotnou strukturu, dozvíte se zde vždy šest základních informací.

 • 1
  dechová cvičení pro nácvik hlásky
 • 2
  cvičení na rozvoj motoriky mluvidel pro danou hlásku
 • 3
  kdy začít
 • 4
  foto/video návod nácviku hlásky
 • 5
  postup upevňování hlásky v řeči
 • 6
  odkaz na pracovní materiály k nácviku

Tři fáze nácviku hlásky

Postup nácviku správné výslovnosti má několik fází. Zde jsou tři základní, kterých je potřeba se držet. Hlásku je nejprve potřeba vyvodit. To znamená naučit se ji správně vyslovit. Poté tento naučený zvuk (pohyb) musí dítě zapojit do běžné řeči. Při zapojování hlásky do běžné řeči postupujeme od nejjednodušších prvků - slabik, přes krátká slova až po slovní spojení a věty. 

Obvykle bývá nejjednodušší zapojit správnou výslovnost v pozici na začátku slova, poté na konci slova a nakonec uprostřed slov. Ne vždy je to však pravidlem. Zkuste tedy, kde se hlásku dítěti daří nejlépe vyslovit a od této kombinace začněte.

 • 1
  Vyvození hlásky
  Jde o nastavení mluvidel do správné výchozí polohy a následné provedení pohybu vyslovení hlásky, spolu s doporovodným zvukem.
 • 2
  Upevnění výslovnosti
  Zapojení vyvozeného zvuku do slabik, krátkých i delších slov, a to ve všech pozicích.
 • 3
  Automatizace výslovnosti
  Zapojení hlásky do delších vět a samostatného vyprávění bez vědomé kontroly.

Rozvoj sluchového vnímání hlásky

Součástí úspěšného nácviku správné výslovnosti je vždy schopnost rozlišení hlásky sluchem. Dítě musí vědět, že hláska existuje a na jakém místě ji má ve slově říct. Proto je nezbytné pro správné zautomatizování výslovnosti věnovat pozornost také sluchovému vnímání. 

Učit dítě rozeznat správný zvuk hlásky, naučit ho poznat chybnou a správnou výslovnost, stejně jako umět rozpoznat slova, kde je hláska na začátku, na konci i uprostřed. 

OPRAVOVAT CHYBNOU VÝSLOVNOST?

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, že nebudete při nácviku úspěšní, objevíte v motorice mluvidel vašeho dítěte větší nedostatky, se kterými si nebudete vědět rady, pak se do přímého nácviku hlásky nepouštějte a vyhledejte pomoc klinického logopeda. 

Autorka návodu nenese žádnou zodpovědnost za výsledky domácího nácviku. Uvedený návod nenahrazuje návštěvu logopedie.