Celostní

bodyterapeutický koučink

Je určen pro rodiče: 

 • Jejichž dítě má potíže v komunikaci a řeči
 • Které oslovuje celostní přístup a osobní rozvoj a vnímají potíže dítěte jako zdroj sebepoznání
 • Kteří se touží rozvíjet cestou poznání vlastních emocí, síly těla a touží nalézt vnitřní rovnováhu a svoji osobní sílu
 • Kteří se vyrovnávají s jedinečností dítěte a potřebují podpořit ve vztahu k dítěti
 • Kteří se potřebují vyrovnat s diagnosou dítěte a nalézt harmonii ve vztahu k sobě i dítěti
 • Kteří v dětství měly komunikační potíže a vnímají, že jim tato zkušenost brání v osobním životě, profesi nebo rodičovství.
 • Kteří touží po propojení se sebou a uvolnění se do plnhého a pravdivého sebevyjádření.
 • Jejichž blízký člověk má těžší řečovou vadu a touží mu porozumět a naučit se na jeho potíže vhodně reagovat.
 • Pro dospívající, kteří prožívají úzkost s vyjádřením a komunikací na veřejnosti.

Nemohu vás dovést dál než jsem došla sama

A tak by stálo za to říct, kam jsem došla. V posledním desetiletí jsem prošla chronickou nemocí, bolestí na úrovni těla, která mě doslova připoutala k sobě samé. Dovolila mi odhalit zákonitosti těla a mysli. Prožít si emoce a hluboké vrstvy lidského zoufalství. Vím dobře, jaké to je, stát úplně na dně a nevidět cestu ven. Vím také jaké to je vypadnout z důvodu svých potíží z role rodiče a nečině přihlížet procesu, který se děje sám. 

 

Málo co mě v životě překvapí. Vyrovnávat se s chronickými potížemi vyžaduje každodenní zvyšování odolnosti, rozvíjení sebepoznání a důvěry a lásky k sobě. Pochopení a respekt jsou klíčovými prvky úspěchu. Vše, co jsem na své cestě poznala nyní zúročuji v sezeních se svými klienty. Jsem přesvědčená, že právě má osobní cesta je zdrojem mého terapeutického úspěchu.

 

Dnes vidím život ve vší jeho pestrosti a barevnosti. Nevyhýbám se svým emocím ani tělesným prožitkům. Cítím pravdu ve svém srdci a tu otevřeně komunikuji. Neschovávám se za strach ani neprosazuji to, co cítím bojem. Nechávám otevřenou cestu a dávám volnost druhým lidem. Jsem šťastná a spokojená máma tří dětí, z nichž dvě by si mohly pověsit nad postel certifikát neurovývojové poruchy, žiji v harmonickém partnerském vztahu, který si však vzhledem k mým potížím prošel mnoha údolími. Žiji již 7 let v zahraničí, vzdálená od rodiny. I tak si nepřipadám osamělá a ztracená. Nalezla jsem uvnitř sebe tu nejlepší přítelkyni, kterou jsem pro tento život dostala. 

 

A to samé nabízím i vám. V celostním vás povedu k hlubokému sebepoznání, k pokoře a sebepřijetí sebe. A případně také vašeho dítěte. Navedu vás do míst, kde procítíte lásku bez podmínek a ověříte si její léčivou sílu pro sebe i své okolí, prožijete si léčivý účinek otevřené komunikace a bezpečného sdílení a otevřete se ve svém životě naplněnému prožívání. 

 

Při sezení využívám: 

 • volný a řízený rozhovor
 • prvky kognitivně-behaviorální terapie
 • meditaci
 • afirmace a aformace
 • techniky na uvolnění těla a mysli
 • vizualizaci a imaginaci
 • empatii a porozumění
 • prvky yogy a práci s tělem

Co vám sezení přinese? 

 • Otevření komunikace k tématu, které provází terapii dítěte
  Budeme mluvit o tom, o čem se mluvit obáváte. A uvolníme přebytečné napětí.
 • Vnímání souvislostí, odhalení vnitřních přesvědčení.
  Najdeme vzorce, skrze které vnímáte poruchu dítěte.
 • Nacházení podporujícího a harmonického přístupu k sobě i dítěti
  Otevřeme cestu novému a uvolňujícímu pohledu.
 • Doporučení k následným krokům
  Uděláme konkrétní a funkční kroky k trvalé změně.
 • Nalezení sebe sama, své vlastní hodnoty a nastolení harmonie uvnitř vašeho těla.
  Které povede k otevřené, laskavé komunikaci.

Mým cílem je pomoci vám obnovit harmonii uvnitř vás, ve vaší rodině a nastavit laskavou a funkční komunikaci. 

Ceana je 2100 + DPH Kč / 60 minut

Ceana je 2800 + DPH Kč / 90 minut