"Bezpečí v tobě, ucítí dítě v sobě."

Individuální terapie

Celostní komunikace

pro dospělé 

Poskytujeme jedinečnou podporu dítěti a také rodiči. Celostně vedenou stimulaci mozkových funkcí a nezralých tělesných systémů, obrázkové autorské materiíály Logopedie s úsměvem. Pro rodiče informační zázemí, bezpečné a podporující prostředí, emoční podporu a v případě zájmu koučink pro rodiče, yogu, vzdělávací webináře a kurzy a mnoho dalšího. Sledujte na nás na sociálních sítích.

Na výběr u nás máte ze dvou možností.

Celostní bodyterapeutický koučink pro rodiče

"Bezpečí v tobě, ucítí dítě v sobě."

Doprovázení dítěte s potížemi přínáší příležitost k sebepoznání na straně rodiče. Koučinku se účastní nejen rodiče našich klientů, ale také rodiče dětí s různými potížemi.

Rodič u nás obvykle hledá podporující a respektující přístup. Změnu pohledu na dítě a také hlubší pochopení příčin a cestu, jak doprovázet své dítě a přitom sám neshořet na popel. 

Doprovázíme rodiče v procesu vyrovnání se s potížemi dítěte, při zvědomění si svého výchovného a terapeutického postupu, k odhalení vlastních vnitřních vzorců a přesvědčení, které blokují energii ne straně rodiče a mohou ovlivnit vývoj dítěte i osobní růst rodiče, radost, lásku a pocit naplnění, uvolnění a vzájemného propojení. 

Na těchto setkáním vás doprovodím k sobě, nalezení důvěry v sebe a lásky k sobě a dítěti. 

Koučink probíhá pouze individuálně, samostatně, s Martinou Kolmanovou. 

Podporující konzultace pro rodiče

jedinečných dětí

"Když vím, dokáži pomoci."

Na konzultace přicházejí často rodiče malých dětí, které mají potřebu sdílet své obavy o vývoj dítěte. Z mého pohledu mnoho z nich často potřebuje především dodat jistotu a podpořit na své cestě.

Ale právě tato podpora a ujištění je často velice důležitým prvkem ke zmenšení narůstajícího stresu a obav rodiče o dítě. A tím pádem také velice efektivní prevencí druhotného vzniku potíží dítěte.  

Na konzultace přichází i rodiče, kteří hledají celostní přístup a komplexní pohled, který Martina dokáže předat. Potřebují porozumět širším souvislostem potíží, které provází dítě a také najít doporučení k efektivní komunikaci a stimulaci dítěte. 

I přesto, že má konztulace pouze 60 minut, dokážeme vám sdělit skutečně mnoho.  Mnohdy se stane, že tuto úvodní konzultaci navazuje přímá podpora dítěte v řádu dalších několika měsíců. Jindy jde o jednorázovou návštěvu.  

Celostní online podpora pro rodiče. 

Yoga pro duši

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

Aktuální živé cvičení sleduj na fb Celostní komunikace. V roce 2022 bude naše společné cvičení začínat v listopadu. 

Yoga je lék. Pro duši i pro tělo. Doprovázení dítěte s potížemi zatěžuje náš nervový systém, který se často dostává do trvalé a chronické únavy, stavu napětí a slabé schopnosti relaxace a uvolnění. 

Rodič obvykle sám tento stav cítí, ale přes péči o dítě si nedovolí zastavit, zpomalit a zabrzdit. Jede z rezerv, které ale nemohou vydržet věčně. 

A přitom: Všichni rozumíme tomu, že každé vozidlo potřebuje občas natankovat, udělat servisní prohlídku, jednoduše, potřebuje péči. 

A s naším tělem tomu není jinak. Je proto potřeba, abyste jako rodič o sebe pečovala. Kouzlo této péče je v tom, že se vaše uvolnění projeví také na vašem dítěti. Uvěří tomu každý, kdo to zažije. V yoze pro duši to pro rodiče, kteří se mnou pravidelně cvičí už není nic nového. Zvu tě, aby si opečovala své tělo a aby sis našla chvíli pro sebe. 

Yoga pro duši se otevírá pravidelně. Pokud ti však nabízené lekce nevyhovují, můžeš si zakoupit záznam 12 lekcí, který tě opečuje, pomůže ti zpracovat také určitá osobní témata, protože v závěru je vždy nádherná a hluboká relaxační meditace. Nemusíš se bát, yoga v mém provedení je jemná, lehká a nejde v ní o výkon, akrobacii ani stoj na hlavě. Ale o hluboké prociťování svého těla, které si tvé tělo zamiluje. 

Obejmi své dítě

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

Celostní online program pro rodiče jedinečných dětí, který je velmi komplexní a transformační. Tento program trvá 12 týdnů a procházíš ho sama. 

Součástí tohoto programu je péče o tvé tělo, mysl a duši. Naušíš se porozumět svým hlubokým potřebám a krůčem po krůčku v sobě najdeš propojení k sobě a tvému dítěti. Druhá polovina programu je cíleně zaměřena na zesílení vztahu k dítěti, jeho příjetí. 

Tento program je online a rodič sám prochází jednotlivé audi a video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché. Program jde hodně do hloubky a prožiješ v něm nejen hluboké uvolnění ale také poznání sebe sama na mnoha rovinách.

Součástí programu je 12 lekcí yogy, které cvičíš ze záznamu. Je to nejkomplexnější program, který jsem stořila doporučuji ho všem, kteří na sobě chtějí pracovat a kterým vyhovuje kráčet do hloubky, mít na to čas, jít svým tempem.

V případě zájmu je možné program doplnit o osobní setkání. 

Meditace

Meditace si můžeš stáhnout zdarma nebo si zakoupit. Všechny najdeš zde >>>.

Meditace je zkušenost pozorování, zastavení a ticha. 

Zažíváš ji určitě sama, například v přírodě, když se soustředíš na činnost a netěkají ti myšlenky. Když ležíš a jen volně dýcháš. 

Meditace má mnoho podob a tváří a není vůbec nic složitého. Může tě však doprovodit ke krásným, laskavým a hlubokým fyzickým, psychickým a duchovním prožitkům.

Meditaci doporočuji rodičům především jako prevenci stresu, deprese, úzkosti a vyhoření. 

Je skvělým lékem na bolest a strach. Protože nás učí fungovat ve frontální, zralé části naší mozkové kůry a proces pozorování v nás formuje nejen odolnost, odstup, čistou mysl, ale také lásku a pocit prpojení. Je tedy léčivým nástrojem, který potřebuje každá mysl, která těká v pocitu nedostatku, strachu a pocitu ohrožení. 

Zaměřuji se specificky na tělové meditace, ve kterých provázím ke vnímání těla, zesílení důvěry v tělo a lásky k tělu. 

Meditace si můžeš stáhnout do svého počítače. Návod jak s nimi pracovat je součástí. 

Náš tým

Přejeme si dát vám a vaším dětem maximální péči a podporu a proto Terapii Celostní komunikace provádíme v týmu. Koučink probíhá pouze individuálně s Martinou.

Máme pro vás připravený záznam terapie, podpůrné video nebo audio nahrávky, pracovní listy, pomůcky a mnoho dalšího. 

Mgr. Martina Kolmanová /celostní terapeutka, yoginka, koučka a klinická logopedka/ vede jednotlivá setkání. Více o mně čtěte zde >>>.

Mgr. Helena Sobieská /logopedka se zájmem o celostní přístup/ zajišťuje administrativní část terapie a také komunikaci s rodičem, podporu rodičů a zaškolení do technik s dítětem. Helena je absolventka HANDLE programu level 1. a 2. 

Co o nás říkají?

"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka
Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka