Je určen:

 • pro rodiče, jejichž dítě má poruchu řeči
 • konzultaci lze využít jako jednorázové sezení
 • efektivnější je dlouhodobější spolupráce

Proč nabízím podpůrný koučink pro rodiče dítěte?

V průběhu logopedické terapie se často objeví téma, které se skrývá pod slupkou poruchy řeči a žádá si pozornost. Na toto téma však obvykle při sezení nezbývá čas. Moje zkušenost však ukazuje, že odkrytí této slupky může podpořit průběh logopedického sezení s dítětem a výrazně přispět k efektivitě sezení. 

Porucha řeči bezpochyby rozhýbe stabilitou rodinného systému. Otevře a uvolní emoce, vytváří napětí, strach ale i obavy.  Já však věřím, že ze své podstaty přichází podpořit především otevřenou, funkční a laskavou komunikaci uvnitř rodiny. 

Je příležitostí pro: 

 • uvolnění nefunkčních myšlenkových vzorců, přijatých přesvědčení, která nám neslouží
 • osobní růst rodiče
 • nastavení zdravé a otevřené komunikace
 • zpracování osobních vnitřních zranění rodiče 

Jakákoli porucha může být zdrojem obav. Pokud se na ni tak díváme, stává se zbytečným břemenem, které se těžko nese. Je důležité znát svá vnitřní přesvědčení, myšlenky, hodnocení i soudy, které leží hluboko v naší mysli. Protože právě tato přesvědčení mohou terapii a její úspěch blokovat. 

Jelikož se dítě odchyluje od "normy", je jiné, jedinečné. 

Můžeme cítit: 

 • selhání
 • odmítnutí
 • frustrace
 • strach
 • nedůvěru
 • ohrožení

To jak na poruchu dítěte reagujeme je zcela individuální. Naše reakce však můžeme ovlivnit a měnit. Nejprve však musíme znát hlubší kořeny našeho jednání. A právě to, se v koučinku snažíme odhalit a měnit. 

Byli vychování v systému, který podporoval stejnost. Odlišnost byla vnímaná jako chyba. A proto se své dítě obvykle snažíme napasovat do očekávání, do normy, kterou jsme přijali jako funkční a správnou. Jednoduše se tak cítíme v bezpečí. Jednáme na základně hlubokých vnitřních přesvědčení.

Tím však vytváříme tlak na dítě, ale i na sebe jako rodiče. 

A tento tlak vytváří u dítěte často odpor, napětí a stagnaci. 

Ocitáme se v pasti a někdy z ní nevidíme cestu ven, nicméně. V tuto chvíli jsme zahaleni tmou a neuvědomujeme si, že klíč, který nás dostane ven, máme v kapse u kalhot :). 

Těším se, že společně ten klíč najdeme a vrátíme vás i vaši rodinu zpět do harmonie a lásky. Do prostředí, které je podporující, zranitelné, objímající a silné. 

Jsem vděčná, že vás vaše děti přivedly právě ke mně a mohu být vaším průvodcem na vaší cestě.

Věřím, že uvolnění laskavé komunikace a otevření tématu přispěje především dítěti a pomůže mu na jeho osobní cestě životem. 

Při sezení využívám: 

 • volný a řízený rozhovor
 • prvky kognitivně-behaviorální terapie
 • meditaci
 • afirmace a aformace
 • techniky na uvolnění těla a mysli
 • vizualizaci a imaginaci
 • empatii a porozumění
 • prvky yogy a práci s tělem

Co vám sezení přinese? 

 • Otevření komunikace k tématu, které provází terapii dítěte
  Budeme mluvit o tom, o čem se mluvit obáváte. A uvolníme přebytečné napětí.
 • Vnímání souvislostí, odhalení vnitřních přesvědčení.
  Najdeme vzorce, skrze které vnímáte poruchu dítěte.
 • Nacházení podporujícího a harmonického přístupu k sobě i dítěti
  Otevřeme cestu novému a uvolňujícímu pohledu.
 • Doporučení k následným krokům
  Uděláme konkrétní a funkční kroky k trvalé změně.

Mým cílem je pomoci vám obnovit harmonii v rodině a nastavit laskavou a funkční komunikaci. 

Jak se objednat?

 • kliknete na tlačítko chci konzultaci
  otevře se vám objednávkový formulář, který vyplníte
 • odešlete objednávkový formulář
  po odeslání objednávky budete vyzváni k úhradě platby
 • uhraďte platbu
  po připsání peněz na účet vás budu konktaktovat emailem a stanovíme datum a čas terapie  

Cena za koučink 90 minut

je 1500+DPH Kč