"Co dokážeš ty, dokáže tvé dítě,"

Mgr. Martina Kolmanová

 

 

TERAPIE

CELOSTNÍ KOMUNIKACE

3 pilíře terapie Celostní komunikace

 

EMOCE

Podpora rodiče zaměřená na seberozvoj, zpracování emocí, práci s myslí a uvolnění emočního napětí a snížení hladiny stresových hormonů v těle rodiče i pomocí cvičení Integral Yogy.

ZRALOST

Celostní podpora dítěte skrze bodyterapeutický 

program s prvky Yogy a HANDLE technikami stimulující dozrání mozkových funkci a tělesných systémů. 

KOMUNIKACE

Posílení komunikace dítěte i rodiče směřující k otevřenému a laskavému sdílení emocí a pocitů. Naším cílem je obnovit harmonii uvnitř rodiny a podpořit přijetí dítěte i sebepřijetí rodiče. 

Terapie Celostní komunikace  je unikátní přístup zaměřený na dítě a rodiče podporující vývoj řeči a komunikace. Pracujeme v týmu a podporujeme jak dítě tak vás. Vnímáme vás jako jedinečné a utváříme přístup přímo na míru potřebám vaší rodiny i dítěte. Vycházíme z vědomí, že minulost ovlivňuje současnost. Vnímáme tedy souvislost mezi tím, co se stalo a tím co je nyní. Víme, že: 

 

 Změna, kterou děláme dnes ovlivní celý váš budoucí život. 

Tvůj i tvého dítěte.

 

Vedeme vás k cíli a tím je UVOLNĚNÍ těla, snížení napětí a naplnění maximálního POTENCIÁLU DÍTĚTE.  Proč se soustředíme právě na uvolnění? 

 

Stres a z něho vyplývající vysoké hladiny stresovým hormonů na straně rodiče mají vliv na tělo dítěte. Blokují zrání vyšších mozkových funkcí dítěte, mezi něž patří řeč, pozornost, myšlení, paměť, emoční regulace, schopnost plánování a organizace, čtení i psaní. 

 

Stres zvyšuje napětí svalů, zhoršuje emoční prožívání, ovlivňuje míru úspěchu v sociální interakci, přetěžuje smyslové vnímání, zhoršuje celkové prožívání dítěte a vede k vysoké senzitivitě a nízké odolnosti. Jak to souvisí s řečí a komunikací? Stres ovlivňuje tělo dítěte nejen na úrovni svalů, ale také mozkových funkcí, které jsou důležité pro tvorbu řeči. 

 

1.

Svaly, které se podílí na kvalitě vyslovování jsou napjaté a nebo z přemíry aktivace nakonec ochablé. Nemohou tedy kvalitně formovat zvuk, který z úst dítěte vychází. Jejich přímé procvičování není efektivní jelikož jako první je potřeba snížit celkové napětí v těle dítěte a uvést tělo dítěte do pocitu vnitřního bezpečí. 

 

2.

Svaly, které se podílí na síle dechu, který ozvučuje hlásky, stojí za schopností říci slovo nebo celou větu, ale i zformovat správný zvuk hlásek, které bez dechu nelze utvořit, jsou napjaté a nebo ochablé. Dítě nedýchá do bříška, má stažený hrudník, napjatou bránici a to vše brání kvalitní výslovnosti. Při stresu naše tělo dýchá mělce, krátce a nedostatečně vydechuje. A výdech je právě to, co formuje produkci hlásek. Dítě však napodobuje rodiče a pokud ten nedýchá dostatečně, tělo dítěte dělá to samé. Začít tedy musíme od rodiče,

 

3.

Mozkové funkce, které jsou potřebné k produkci řeči a správné kvalitě výslovnosti sídlí v oblasti mozkové kůry. Stresová reakce naopak v oblasti podkorové. Když je v mozku aktivovaná stresová reakce, aktivita korových /vyšších funkcí/ je utlumena. A proto je nejprve potřeba v těle dítěte navodit pocit bezpečí. Jak? Uvolněním rodiče,

 

4. 

Smyslové vnímání a tělesné systémy jsou stresem výrazně přetížené. Řeč je formovaná skrze smysly. Především je to sluch, zrak ale také hmatové vnímání, vnímání těla a rovnováha. Řeč bez nich nemůže být dokonalá. Při stresu jsou však tyto systémy výrazně zatížené a přesycené. Důsledkem vyšší sensitivity pak bývá např. odpojení dítěte od zzvukových prvků, které ho dráždí natolik, že je raději nebude poslouchat. vůbec. Pak ale nemá žádnou možnost je napodobit. A právě snížení hladiny stresu znovu probouzí důležité tělesné systémy k životu a aktivuje dostatečně jejich funkci potřebnou pro řeč. 

 

A proto...

Terapie mířená pouze na dítě je často neefektivní, protože na straně rodiče a rodiny nedojde k potřebné změně. Je to trochu jako házet hrách na zeď. Plýtvání energií, která pak vede k frustraci na straně dítěte a rodiče. 

 

Možná se teď ptáte, kde se vzal stres, o kterém tu mluvím? Z dlouhodobého pozorování a také z několikaletých konzultací s rodiči je zřejmé, že příčinou vyšších hladin stresu jsou nezpracované traumatické prožitky na straně rodiče, které vyústily v napjaté prožívání, chování, které dítě následně napodobuje. Současně také vnímám, že rodič sám je často hypersenzitivní a hůře reaguje a zpracovává zátěž. Nutno dodat, že na vině je také celková změna životního stylu ale i zhoršené životní prostředí, podobně jako nekvalitní životospráva a toxicita společnosti a přírody jako takové, nekontaktní porodnictví a generační trauma, kterým trpí celá společnost. Proto poruchy řeči narůstají. 

 

Dobrá zpráva je, že stres umíme pozitivně ovlivnit. Trauma umíme léčit. A neuroplasticita mozku nám umožňuje vracet naše tělo zpět do harmonie. Jdeme na to však často obráceně. Zatěžujeme dětské tělo náročnou terapií, na kterou není připravené. Působíme na vrchlo pyramidy aniž bychom ošetřily základní stavební kameny. A přitom umíme působit na autonomní nervový systém dítěte i na váš tak, aby došlo k celkovému zklidnění a uvolnění. A pak nic nebrání tomu, aby tělo začalo samo zrát. Je to jeho úkol, životní plán, vnitřní moudrost. 

 

Naším přáním je, aby se potíže dítěte staly pro vás zdrojem sebepoznání a vedly vás k osobní proměně. K nalezení vnitřního klidu a hlubšího propojení se sebou samou. A tím došlo k proměně společnosti jako takové. Abyste také na cestě, kterou kráčíte měli oporu a skvělou odbornou péči. Vedeme vás k dlouhodobé proměně, která ovlivní celý váš život i život dítěte. 

 

Podpoříme vás, aby vaše komunikace byla obohacena láskou, pochopením, vaše tělo vyzařovalo uvolnění a přijetí a také zdraví. Důležité prvky řeči těla, na které mozek dítěte podvědomě reaguje nesmíme podceňovat, protože jsou klíčovým prvkem úspěchu. 

 

Dlouhodobě se nám osvědčuje laskavý přístup s důrazem na uvolnění a celkovou relaxaci na straně dítěte i rodiče. Každého však vedeme k tomuto cíli jinou cestou. 

 

Úspěch se dostavuje skrze uvolnění vašeho těla i těla dítěte. 

Úsilí přínáší tlak a bolest.

 

Víme, že uvolnění ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se zpětně pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh. Vážíme si toho, že jsme součástí právě vašeho příběhu a s vděčností vás rády doprovázíme. 

 

Co od vás čekáme?

 

Především silnou vnitřní motivaci. Ochotu se vědomě rozhodnout a plně se na 3-6 měsíců ponořit do proměny sebe a dítěte a i to, že si na sebe a dítě uděláte opravdu čas. Jinak jsou to pro vás vyhozené peníze a pro nás ztráta času. Co dál? Ochotu naslouchat, otevřít své srdce a chuť se znovu radovat. Pokud je to cesta pro vás, pak čtěte dál. 

 

 

"Co dokážeš ty, dokáže i tvé dítě. Vaše cesta je propojená."

Pro koho je určena?

Terapie Celostní komunikace je vhodná pro DĚTI, které mají komplexní potíže, které ukazují na nevyzrálost mozkových funkcí a tělesných systémů. 

 • s pozorností a krátkodobou pamětí
 • s jemnou a hrubou motorikou
 • rovnováhou a orientací v prostoru
 • výslovností více hlásek /a terapie, kterou procházíte nepřináší úspěch/
 • zpracováním emocí - častá podrážděnost, plačtivost, časté změny nálad, vzdorovitost, výbuchy vzteku
 • je senzitivní na zvuky, pachy, světlo, dotek, látky
 • neudržuje dostatečně oční kontakt 
 • impulzivitou nebo naopak přílišnou pasivitou
 • se spánkem /dlouhé usínání, noční buzení/ a vylučováním /prodloužená doba nošení plen, denní a noční pomočování, zácpa/
 • má potíže se změnou aktivit, prostředí, zpracováním nových podnětů, s adaptací na nové prostředí
 • nezvládá ukončit aktivitu a přejít na jinou
 • špatně zvládá dodržovat pravidla
 • s hladinou energie, jsou často unavené, kolísá jim energie od nabuzení k únavě
 • je slabé v sociálním kontaktu, bojí se navazovat vztahy
 • je úzkostné a bojácné, nebo naopak bez pocitu strachu
 • potřebuje neustále něco dělat, je neklidné, neustále v pohybu
 • pro školní děti je pak vhodná v případě, že se perou s písmenky, hůře čtou, špatně si pamatují písmena a neradi píšou, drží nesprávně tužku 

Terapie Celostní komunikace je určena také pro RODIČE, kteří: 

 • mají především silnou vnitřní motivaci
 • ochotu se vědomě rozhodnout a plně se na 3-6 měsíců ponořit do proměny sebe a dítěte
 • jsou ochotni naslouchat, otevřít své srdce
 • otevřít se hlubšímu sebepoznání 
 • a mají chuť se znovu radovat
 • jsou ochotni si na sebe a dítě udělát opravdu čas, jinak jsou to pro vás vyhozené peníze a pro nás ztráta času.

Pokud je to cesta pro vás, pak čtěte dál. 

Je vaše dítě mladší 4, 5 let?

Pak využijte naši nabídku konzultace pro rodiče mladších dětí.

V případě pochybností pište

na e-mail celostnikomunikace@gmail.com.

Obsah Terapie Celostní komunikace

12 týdnů PRO DÍTĚ

Dítě projde vstupním screeningem v délce 60 minut, ve kterém mapujeme oslabené tělesné systémy a mozkové funkce potřebné k upevnění řeči komunikace a ty v programu cíleně stimulujeme tak, aby byla následná úprava řeči kratší, méně naročná a také efektivní. V dalším společném 60 minutovém setkání obdržíte jednotlivé techniky. Součástí programu jsou pak dvě kontrolní setkání s dítětem v délce 30 minut.  Techniky je nutné provádět denně. Obvykle zaberou cca 10 - 15 minut. Před kontrolním sezením rodič zasílá video nahrávky dítěte.

PRO RODIČE

Rodič absolvuje 2 individuálním setkání v délce 60 minut, ve kterých projdeme anamnézu dítěte a sdílení rodinného příběhu s důrazem na zátěžová období rodiče a mapování hladiny stresu.  V druhém 60 minutovém sezení rodiči předáme terapeutický program pro dítě.

V případě zájmu lze přikoupit balíček CELOSTNÍ TERAPIE SE SEBEROZVOJOVÝM PROGRAMEM PRO RODIČE

V připadě, že si rodič zvolí také osobní rozvoj,  získá vstup do dvou seberozvojových on-line programů - Obejmi své dítě a Yoga pro duši /v hodnotě 6900Kč/ Tyto programy jsou zaměřené na uvolnění napětí z těla rodiče, práci s emocemi, zvládání negativních myšlenek a celkové uvolnění s cílem hlubšího propojení s dítětem. Yoga obsahuje záznam 12 lekcí po 90 minutách. Tyto programy rodič prochází individuálně. 

Časový harmonogram individuálních setkání:

Víme, že dokážeme efektivně pomoci vám i vašemu dítěti. Rodiče sdílí významné pokroky na straně dítěte již v prvním kontrolním setkání a to na úrovni pozornosti, spolupráce, komunikace, kognitivních funkcí a často i samotné výslovnosti. Není to zárak a výsledek dobře cílené terapie, ochoty rodiče k proměně životního stylu, formování sebelásky a také důvěry ve vedení. 

1. týden - 60 minut anamnestický rozhovor s rodičem, rodič před setkáním zpracovává velmi podrobný anamnestický dotazník

2. týden - 60 minut screening dítěte

3. týden - 60 minut zaškolení do programu rodič a dítě

8. týden - 30 minut kontrolní sezení s rodičem a dítětem - rodič před setkáním zasílá videa cvičení dítěte, která následně detailně rozebíráme a vedeme rodiče k hlubšímu pozorování dítěte a jeho podpoře

12. týden - 30 minut kontrolní sezení s rodičem a dítětem

 • Vyhodnocení screeningu dítěte a zpracování plánu terapie, zpracování a poskytnutí pravidelného záznamu ze setkání vyžaduje z naší strany několik dalších hodin nepřímé práce, která je zahrnuta v ceně terapie Celostní komunikace.
 • 12 týdnů rodič individuálně prochází programem Obejmi své dítě a Yoga pro duši s cílem proměnit své vnitřní nastavení a uvolnit stres ze svého těla. Seberozvoj rodiče významně zesiluje terapeutický efekt u dítěte a je nedílnou součástí této cesty. 
 • Rodič dostává mohutnou informační základnu, díky které ví, co , se děje a proč. Zná směr a je pak motivován vydržet. Utvořit uvnitř sebe a rodiny nové návyky, které jsou ve prospěch dítěte i celé rodiny. 
 • Pro některé děti program končí po 3 měsících, jiné vyžadují další pokračování. To již probíhá formou 30 minutových kontrolních setkání jejichž cena je 590 Kč. Po skončení doporučujeme zahájení logopedické péče v místě bydliště. 

Náš tým

Mgr. Martina Kolmanová 

 Klinická logopedka, celostní body koučka, yogínka, využívající HANDLE techniky a bodyterapeutické techniky

 

 

Mgr. Helena Sobieská

Logopedka se zájmem o celostní přístup využívající HANDLE techniky

Celostní terapeutka řeči a komunikace, celostní koučka, klinická logopedka a certifikovaná lektorka Integral yogy. Průvodkyně rodičů a dětí na cestě k laskavé komunikaci. Autorka populárních webinářů Celostní komunikace a vzdělávacích videí na youtube kanálu Logopedie s úsměvem.

Tvůrkyně oblíbených obrázkových pomůcek pro děti s poruchami řeči a komunikace, majitelka e-shopu Logopedie s úsměvem a webové aplikace pro předškoláky LOGOTRON. Ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia jsem vydala řadu pracovních sešitů Učíme se hlásku R, L, S ,Ř ,C.

 

Mojí vášní je celostní přístup, který vychází především z mé osobní životní cesty. Terapie Celostní komunikace vychází z poznatků neurověd, léčby traumatu, využíváme HANDLE přístup, yogové a bodyterapeutické techniky. Vnímám rodinu jako celostní systém a potíže v komunikaci dítěte jako součást tohoto systému. A proto se ve své péči soustředím na celostní podporu jak rodiče tak dítěte. Nabízím skupinové online programy /Hlásky s úsměvem, Obejmi své dítě, Yoga pro duši, Moje první slova, S Jonášem do školy, Probuď v sobě chameleona/ ale také osobní konzultace a koučink pro rodiče dětí s potížemi v komunikaci. 

Společně s Ludmilou Leinweberovou provázím rodiče v Klubu Spolu srdcem na cestě k nalezení vnitřní harmonie, lásky a sebehodnoty.

Jsem logopedka se zájmem o celostní přístup a využívám HANDLE techniky. Po přestěhování do zahraničí jsem navázala kontakt s Martinou a od té doby kráčíme společně po cestě celostní terapie. 

 

Celostní přístup, se kterým Martina nahlíží na poruchy komunikace, je jedinečný. Já jsem nadšená, že můžu být jeho součástí. Je úžasné sledovat, jak z jednotlivých střípků postupně vzniká mozaika. 

NOVÉ KLIENTY PŘIJÍMÁME OD SRPNA 2022.

OBJEDNAT SE BUDE MOŽNÉ OD ČERVENCE.

Cena terapie Celostní komunikace 

nabízíme vám dvě možnosti 

12 týdnů terapie Celostní komunikace pro dítě a rodiče

bez vstupu do on-line programů

 

- 8 900 Kč bez DPH -

12 týdnů terapie Celostní komunikace pro dítě a rodiče

se vstupem do online programů

Obejmi své dítě a Yoga pro duši

- 11 900 Kč bez DPH -

Máte zájem a chcete být informováni jako první, až se bude možné objednat? Nechejte nám níže svůj email a my se Vám ozveme. 

Co o nás řikají? 

Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka
"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka
"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka
Žijeme v zahraničí, naše děti navštěvují německou školu a školku, proto nás logopedie přes Skype nadchla, předčila naše očekávání a spolupráce s Martinou je vynikající. Před nějakým časem jsem absolvovala u Martiny i pár konzultací pro rodiče, neboť jsme narazili i na jiné komunikační problémy se synem. Zpočátku jsem ke konzultaci byla skeptická a nebyla jsem si jistá, zda nám pomůže. Ale opak byl pravdou a já jen žasla, jak moc pomohla konzultace mě samotné a hlavně jak se zlepšil, prohloubil náš vztah se synem. Jsem velice ráda, že se Martina vydala cestou celostní komunikace, neb si myslím, že problém by se měl řešit komplexně a ne jen po částech. Vážím si naší téměř dvouleté spolupráce s Martinou, máme v ní plnou důvěru, její lidský přístup a množství pracovních i osobních zkušeností můžeme vřele doporučit. Dokonce i naše děti se na logopedii těší 😊.
Lenka Fousová, maminka Martínka

Máte otázky? Napište nám na e-mail celostnikomunikace@gmail.com