"Your child follows

the language of your heart."

Martina Kolmanová

 

CELOSTNÍ TERAPIE ŘEČI A KOMUNIKACE

3 pilíře

Celostní terapie řeči a komunikace

EMOCE

Podpora rodiče dítěte zaměřená na seberozvoj a uvolnění

emočního napětí a snížení hladiny stresových hormonů v těle rodiče.

ZRALOST

Celostní podpora dítěte skrze

program stimulující dozrání jednotlivých vnitřních systémů a zralost mozkových funkcí. 

KOMUNIKACE

Posílení komunikačních dovedností dítěte i rodiče směřující k otevřenému a laskavému sdílení emocí a pocitů s cílem obnovit harmonii uvnitř rodiny.

Poskytujeme zcela unikátní on-line celostní terapii poruch řeči a komunikace. Terapii s dítětem propojujeme o podpůrná sezení s rodičem tak, aby došlo k plnému propojení rodiče s dítětem, uvolnění napětí a emočních bloků a cesta ke spontánnímu vývoji řeči a komunikace byla otevřená. 

Pro dítě - podora zralosti mozkových funkcí a terapie řeči 

V úvodu dětské terapie používáme bodyterapeutické techniky, kterými podoporujeme vnitřní tělesné systémy dítěte potřebné pro vývoj řeči. Teprve následně přichází na řadu tradičnější přístup a podpora řeči dítěte. Často je přímá úprava řeči pro dítě i jeho prostředí příliš náročná, jelikož není plně vyzrálé. A proto nejprve posílíme dozrání mozkových funkcí a teprve následně doplňujeme péči o terapii řeči. 

Vnímáme a podporujeme jedinečnost každého dítěte a respektujeme jeho přirozené dary. Pomáháme mu propojit se se svým tělem a učíme ho vnímat a respektovat jeho potřeby i pocity.  

Pro rodiče - osobní rozvoj a harmonizace těla

Rodiče vedeme k uvědomění svých vnitřních přesvědčení ve vztahu k sobě a dítěti. Ke vnímání těla ve vztahu k prožívání emocí. K přijetí dítěte v jeho jedinečnosti a síle, podporujeme rodiče v převzetí zodpovědnosti a rozvíjíme ho v efektivní a podporující komunikaci s dítětem i se sebou samým. 

Respektujeme volbu každé rodiny a máme plné porozumění a pochopení pro váš osobní příběh i vaši cestu. 

"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka
Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka
S Helenou a Martinou moc rádi spolupracujeme. Patrik se na setkání těší, dělá rychle pokroky a vše se učí formou hry. Vždy rychle poznají, kdy Patrik začíná být unavený nebo ztrácí pozornost a hned vymyslí hru či další vývojové cvičení tak, aby mu sezení zpestřily. Zapojují nejen mysl ale i tělo. Krásně navedou a vysvětlí mně i Patrikovi jak máme cvičení provádět a to jak logopedické s posilováním jazyka tak i další cvičení, které navazují na mluvidla a pomáhají k rozvoji rychleji. Nejsem úplně matka, která ráda a pravidelně dělá narůstající počet domácích úkolů a cvičení. A právě proto mi vyhovuje jejich přístup. Máme pár civků na kterých pracujeme a pár technik, které jsme přijali jako rituál před spaním. Takto nám to moc vyhovuje. Patrik nikdy neměl rád dotýkání vlasů a hlavy byl moc přecitilivělý. A od pravidelného poťukávání na hlavu, obličej a promasírování prstů a dlaní před spaním si to Patrik naprosto užívá a je mu to moc příjemné. Co před tím trvalo nacvičit měsíce máme nacvičené za pár dnů, je ohodně jednodušší mu vše vysvětlit a on to udělá. Mimo logopedické a fyziologicky propojené cvičení hodně oceňuji i přístup k bilingualním dětem a pomáhání jim i mně zvýšit slovní zásobu, zaměřit se na slabší stránky jazyka, které děti žijících mimo české prostředí trápí. Helena a Martina jsou našimi mentorkami, podporují nás nejen svými odbornými znalostmi, ale i psychicky. Jsme moc rádi, že je máme.
Andrea Malotovámaminka Patrika

Jak naše péče probíhá?

Pracujeme v týmu a podporujeme jak dítě tak vás, současně si také předáváme informace o pokrocích na straně dítěte i rodiče a neustále přizpůsobujeme plán péče dle vaší individuální potřeby a cesty. Všichni pracujeme na společném cíli. Naším přáním je, aby potíže dítěte pro vás byly skutečným darem. Abyste na cestě, kterou kráčíte měli oporu a péči a vaše komunikace byla obohacena láskou, pochopením i uchu milým projevem.    

 

Víme, že změny ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh. Vážíme si toho, že jsme součástí právě vašeho příběhu. 

 

Krok 1: První krůček - od 4, 5 let

- úvodní setkání v délce 105 minut /při tomto sezení nás potkáte obě, pracujeme v týmu/, probíhá na dvě části 60 minut screening a 45-60 minut rozhovor s rodičem

Úvodní sezení pro rodiče a dítě. Vede k poznání dítěte, vás, vašeho příběhu a vaší rodiny.

 • Dítě absolvuje bodyterapeutický screening a zmapujeme oslabené tělesné funkce potřebné k upevnění komunikace.
 • S rodičem projdeme anamnézu dítěte a sdílení vašeho rodinného příběhu s důrazem na zátěžová období. 

Krok 2: Celostní stimulační program 3-6 měsíců, dle potřeby dítěte

- setkání s rodičem /dítěte/ v délce 30 minut /cena 590Kč/

frekvence  setkání 1x 4-5 týdnů

 1. Zhodnocení video nahrávky dítěte z domácího prostředí, kterou nám zašlete předem.
 2. Zmapování posunů dítěte v jednotlivých oblastech. 
 3. Doporučení dalších body terapeutických technik. 

Dítěti obvykle nabízíme 3-6 měsíců podpůrného programu pro rozvoj tělesných funkcí a následně ho teprve přijmeme k přímé logopedické péči. 

Krok 3: Terapie řeči a komunikace pro dítě

- v délce 30 minut /setkání vede Helenka/, začíná po ukončení celostního programu /cena 590Kč/

frekvence 1x 14 dní

 • Přímá setkání s dítětem za účelem stimulace řeči a upevnění komunikačních dovedností.
 • Součástí sezení jsou zdarma obrázkové materiály z dílny Logopedie s úsměvem, program Logotron a videa pro děti a také přístup do členské sekce, kde najdete mnoho podpůrných informací, videí pro vás a vaše dítě. 

Krok 4: Celostní podpora rodiče 

- v délce 60/90 minut /setkání vede Martina/, probíhají dle individuální potřeby rodiče /cena 2100Kč/

frekvence 1x 3 - 4 týdny /dle individuální potřeby/

 1. Prožitková setkání za účelem uvolnění emočního napětí v těle rodiče a otevření se sdílení.
 2. Bodyterapie, yogové techniky a meditace, imaginace a další techniky, které vedou rodiče k sebepoznání a seberozvoji. 
 3. Součástí jsou zdarma meditační nahrávky pro rodiče. 
 4. Při komunikaci s rodičem se soustředím také na celý rodinný systém a mezigenerační komunikaci. 

Náš tým

Mgr. Martina Kolmanová 

 Celostní terapeutka řeči a komunikace, klinická logopedka, yogínka, koučka využívající HANDLE techniky a bodyterapeutické techniky

 

 

Mgr. Helena Sobieská

Logopedka se zájmem o celostní přístup využívající HANDLE techniky

Jsem klinická logopedka, autorka principů Celostní komunikace. Majitelka e-shopu Logopedie s úsměvem. Lektorka celostních on-line programů pro děti a rodiče. Jsem cerfitikovaná lektorka Integral Yogy a ve své praxi využívám bodyterapeutické techniky. Jako autorka pomůcek na logopedii spolupracuji s nakladatelstvími Euromedia, Portál a Fortuna. 

 

Mojí vášní je celostní přístup, který vychází především z mé osobní životní cesty. Ve svém přístupu uplatňuji moderní poznatky neurověd, léčby traumatu a bodyterapeutické a yogové techniky. Vnímám rodinu jako celostní systém a potíže v komunikaci dítěte jako součást tohoto systému. A proto se ve své péči soustředím na celostní podporu jak rodiče, tak dítěte. Nabízím individuální a skupinovou podporu dětem a rodičům s potížemi v komunikaci. 

Jsem logopedka se zájmem o celostní přístup a využívám HANDLE techniky. Po přestěhování do zahraničí jsem navázala kontakt s Martinou a od té doby kráčíme společně po cestě celostní terapie. 

 

Celostní přístup, se kterým Martina nahlíží na poruchy komunikace, je jedinečný. Já jsem nadšená, že můžu být jeho součástí. Je úžasné sledovat, jak z jednotlivých střípků postupně vzniká mozaika. 

Filosofie Celostní komunikace

Propojení mezi dítětem a rodičem je tak niterné a vždy jedinečné. To, co prožívá rodič se dotýká dítěte. A to nejen na úrovni psychické, ale i tělesné. Lidské tělo reaguje na vysokou míru stresu biochemickou reakcí, která ovlivňuje nejen napětí svalstva, ale také koordinaci jednotlivých tělesných funkcí, pocit vnitřní harmonie i má přímý vliv na proces osobního zrání. 

 

V dnešní době narůstá míra stresu uvnitř společnosti i rodin, která se přímo odráží na kvalitě vývoje dětí. Emoční prožívání je potlačeno a naše těla jsou skladištěm napětí, které neumíme uvolnit. Komunikace je oslabená a přeplněná nefuknčním a neefektivním slovem. Neumíme vyslovit, co cítíme, protože si to mnohdy ani neuvědomujeme. Neumíme vyjádřit, co potřebujeme, protože to často ani nevíme. Neumíme uvolnit napětí z našeho těla. Toto napětí se pak přelévá do vyvíjecícho se těla dítěte a brání plnému rozvoji jeho potenciálu. 

 

Tím, že upravuji dítěti "poruchu" řeči a zároveň ošetřuji hlubší vrstvy komunikace, kterých se tato porucha řeči dotýká, podporuji rodinu ve znovu nalezení ztracené harmonie, relaxace a uvolnění. Přispívám tím k uvolnění tlaku směřovaném na dítě.

 

Tento terapeutický přístup se mi dlouhodobě osvědčil natolik, že jsem se již tradičního způsobu zcela vzdala. 

 

Mým přáním je, aby porucha dítěte rodinu spojila ne rozdělila a aby v rodině byla znovu nastolena harmonie a laskavá komunikace. 

V případě zájmu o spolupráci s námi si objednejte úvodní setkání

První krůček v délce 105 minut. 

 

Ceník služeb Celostní komunikace

 

Nové klienty přijímáme od srpna 2021.

 

 

V případě, že již docházíte na logopedii a rádi byste ji doplnily o CELOSTNÍ BODYTERAPEUTICKÝ PROGRAM, objednejte si také vstupní sezení PRVNÍ KRŮČEK. 

 

 

V případě, že byste chtěli pouze celostní koučink pro rodiče a vaše dítě není naším klientem, pak klikněte zde

 

PRVNÍ KRŮČEK - 105 MINUT od věku 4, 5 let
Vstupní setkání s dítětem a rodičem. Screening dítěte zpracování anamnézy dítěte, rozhovor s rodičem. Zahájení prvních cvičení. Toto setkání probíhá na dvě fáze. 60 minut screening a o týden později 45 minut rozhovor s rodičem.
3900 Kč bez DPH
1x tříměsíční CELOSTNÍ PROGRAM - 3x 30 minut
Tento program zahrnuje 3 setkání v délce 30 minut, která jsou zaměřena na posílení vnitřních systémů těla dítěte a na logopedickou terapii.
1990 Kč bez DPH
ODBORNÁ KONZULTACE PRO RODIČE - 60 MINUT
Jednorázová konzultace pro rodiče dětí s poruchami řeči a komunikace.
1800 Kč bez DPH
CELOSTNÍ KOUČINK PRO RODIČE - 60 MINUT
Podporující koučink pro rodiče dítěte.
2100 Kč bez DPH
CELOSTNÍ KOUČINK PRO RODIČE DÍTĚTE - 90 MINUT
Celostní koučink pro rodiče dítěte, které není v péči Celostní komunikace.
3200 Kč bez DPH
V únoru letošního roku 2020 jsem začala Podporující koučink pro rodiče dětí s poruchou komunikace. Upřímně.... vůbec jsem si nedokázala představit, co se bude dít. Měla jsem za to, že budeme probírat témata jako: jak zvládnout stres, co dělám špatně, čemu se vyhnout, jak dítě přimět, aby spolupracovalo aj. Ale Martina je profesionálka na nejvyšší možné úrovni a člověk na správném místě! To, co se dělo, mi ze začátku připomnělo svět z Alenky z říše Divů. Společně jsme započaly sezení s tématem Já. Proč právě JÁ, KDYŽ MÁME ŘEŠIT NAŠEHO SYNA (expresivní dysfázie) Ale Martina mi začala ukazovat něco, co jsem netušila, že mám v sobě a jak to vše dokáže ovlivnit našeho Jakuba. Dokázala se naladit dostat na místa, která byla hodně bolavá a která měla dopad na syna. Pomalu mě začala vést cestou porozumění, zbavovat se starých návyků a krůček po krůčku překračovat milníky, které vedly k depresím, strachu, zlobě, obavám a sebeobviňování. Dostaly jsme se pomocí cvičení a meditací k samé podstatě všeho. Ale podstata není jen jedna: skládá se jako obraz puzzle z dílků, který se musí složit, aby vše dostalo smysl a řád. Naučila mě, že v první řadě jsem důležitá Já. Protože právě vliv rodiče na dítě je obrovský a dokáže způsobit fatální následky! Po pár lekcích jsem začala vidět výsledky nejen na sobě, ale i na synovi: jeho hyperaktivita se snížila, byl klidnější, vyrovnanější, bez zbytečných výlevů zlosti a nesoustředěnosti. Je tohle moje dítě, jakého jsem znala? To přece není možné?!! Je....a víte proč? Protože každá cesta se skládá ze startu a z cíle. A pokud se díváte ze startu přímo na konec cesty, už se vám v hlavě vše hroutí a naskakuje myšlenka: tohle nikdy nedokážu! Martina mi na této naší cestě ukázala, že se musím dívat jen před sebe: zvládat krůček po krůčku, jako když leze na skálu. A když už se dívám, tak za sebe, protože uvidím, jak velký kus cesty už jsme se synem zvládli a to je veliká motivace. Cesta k vrcholu se blíží každým krokem a jednou tam dojdeme. Děti jsou našimi velkými učiteli. Ukazují nám spoustu věcí, které nedokážeme nebo neumíme vidět. A Martina je velký učitel a průvodce jak dětí, tak hlavně nás rodičů. O celostní komunikaci se moc nemluví. Spousta z nás si nedovede představit, že vše souvisí se vším. Je skvělé potkat terapeuta na tak vysoké úrovni a zjistit, že dokáže být i přítelem❤️
Ema Pitnerová, maminka Jakuba
Na paní Martinu Kolmanovou jsem se obrátila po 2 letech neúspěšné logopedické péče v místě bydliště, kdy i přes intenzivní trénink a spoustu investovaného času nebyl vidět žádný efekt. Podrobně nám vysvětlila důvody našeho neúspěchu a pustili jsme se do práce. Během terapií se zmínila o konzultaci pro rodiče, o které jsem věděla, ale měla jsem strach znovu otevírat staré rány. Po půl roce jsem se rozhodla a kdybych věděla dnes, co mě čeká, neváhala bych ani minutu. Martina vedla rozhovor velmi citlivě a našla příčinu potíží. Dala mi nástroje k uzdravení, které používám samostatně podle svých časových možností. Tak rychle, jak jsem se posunula na cestě vpřed já, se posunul i syn. Začal říkat R přesně v okamžiku, kdy se mi podařilo uvolnit jeden z bloků. Jako bonus této terapie pozoruji více energie, která mi tolik let chyběla. Děkuji Martině, že je mým průvodcem.
Jana Šestáková, maminka Vašíka
Žijeme v zahraničí, naše děti navštěvují německou školu a školku, proto nás logopedie přes Skype nadchla, předčila naše očekávání a spolupráce s Martinou je vynikající. Před nějakým časem jsem absolvovala u Martiny i pár konzultací pro rodiče, neboť jsme narazili i na jiné komunikační problémy se synem. Zpočátku jsem ke konzultaci byla skeptická a nebyla jsem si jistá, zda nám pomůže. Ale opak byl pravdou a já jen žasla, jak moc pomohla konzultace mě samotné a hlavně jak se zlepšil, prohloubil náš vztah se synem. Jsem velice ráda, že se Martina vydala cestou celostní komunikace, neb si myslím, že problém by se měl řešit komplexně a ne jen po částech. Vážím si naší téměř dvouleté spolupráce s Martinou, máme v ní plnou důvěru, její lidský přístup a množství pracovních i osobních zkušeností můžeme vřele doporučit. Dokonce i naše děti se na logopedii těší 😊.
Lenka Fousová, maminka Martínka