"Your child follows the language of your heart."

Martina Kolmanová

 

CELOSTNÍ TERAPIE ŘEČI A KOMUNIKACE

3 pilíře

Celostní terapie řeči a komunikace

EMOCE

Podpora rodiče dítěte zaměřená na seberozvoj, uvolnění

emočního napětí, snížení hladiny stresových hormonů v těle rodiče a nalezení vnitřního klidu.

ZRALOST

Celostně vedená stimulace dítěte pomocí Handle technik,  bodyterapeutických technik, yogy, s cílem podpořit dozrání vnitřních systémů těla dítěte a mozkových funkcí. 

KOMUNIKACE

Posílení komunikačních dovedností dítěte i rodiče směřující k otevřenému a laskavému sdílení emocí a pocitů s cílem obnovit harmonii uvnitř rodiny.

Co nabízíme? 

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka

CELOSTNÍ TERAPIE ŘEČI A KOMUNIKACE

Poskytujeme celostně vednou on-line podporu pro dítě s potížemi v komunikaci. Terapii s dítětem doplňujeme o podpůrná koučinková sezení s rodičem.

V rámci dětské terapie využíváme nejen tradiční terapeutické postupy, ale také prvky vizualizace a imaginace, stimulační Handle techniky, orofaciální stimulaci a metodu terapie orální pozice. Vnímáme a podporujeme jedinečnost každého dítěte a respektujeme jeho přirozené dary. Pomáháme mu propojit se se svým tělem a učíme ho vnímat a respektovat jeho potřeby, ale i pocity.  

Rodiče vedeme k uvědomění svých vnitřních přesvědčení ve vztahu k sobě a dítěti. Ke vnímáhí jeho těla a emocí. K přijetí dítěte v jeho jedinečnosti a síle, podporujeme rodiče v převzetí zodpovědnosti a rozvíjíme  ho v efektivní a podporující komunikaci s dítětem i se sebou samým. 

Respektujeme volbu každé rodiny a máme plné porozumění a pochopení pro váš osobní příběh i vaši cestu. 

Náš tým:

V prožitkových koučinkových sezeních se setkáte se mnou. V dětských sezeních se setkáte s Helenkou. Obě pracujeme na společném cíli. Naším přáním je, aby potíže dítěte pro vás byly skutečným darem. Abyste na cestě, kterou kráčíte měly oporu a péči a vaše komunikace byla obohacena láskou, pochopením i uchu milým projevem.

Víme, že změny ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh. 

Vážíme si, že jsme součástí právě toho vašeho. 

Mgr. Martina Kolmanová

Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka

CELOSTNÍ KOUČINK

PRO RODIČE

"Skrze tebe poznám sebe."

Doprovázení dítěte s potížemi přínáší příležitost k sebepoznání na straně rodiče. Koučinku se účastní nejen rodiče našich klientů, ale také rodiče dětí s různými poruchami, které docházejí k jinému terapeutovi. Rodič u nás obvykle hledá podporující a respektující přístup. 

Doprovázíme ho v procesu vyrovnání se s diagnosou dítěte, při zvědomění si svého výchovného a terapeutického postupu, k odhalení vlastních vnitřních vzorců a přesvědčení, které blokují vývoj dítěte i osobní růst rodiče. 

Na těchto setkáním vás doprovodím k sobě, nalezení důvěry v sebe a lásky k sobě a dítěti. 

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

ODBORNÉ KONZULTACE PRO RODIČE DĚTÍ DO 4,5 LET

"Když vím, dokáži pomoci."

Na konzultace přicházejí často rodiče malých dětí, které mají potřebu sdílet své obavy o vývoj dítěte. Z mého pohledu mnoho z nich často potřebuje "pouze" ujistit. Píši to v uvozovkách jelikož právě toto ujištění je často velice důležitým prvkem ke zmenšení narůstajícího stresu a obav rodiče o dítě. A tím pádem také velice efektivní prevencí druhotného vzniku poruchy řeči a komunikace. 

Tyto konzultace probíhají v týmu. Potkáte na nich tedy mě i Helenku. 

Ceník služeb Celostní komunikace

V případě zájmu dětská sezení si objednejte úvodní setkání První krůček v délce 105 minut. V případě zájmu o koučink nebo konzultace klikněte výše na stránce na odpovídající tlačítka více zde.  

PRVNÍ KRŮČEK - 105 MINUT
Vstupní setkání s dítětem a rodičem. Screening dítěte zpracování anamnézy dítěte, rozhovor s rodičem. Zahájení prvních cvičení. Toto setkání probíhá na dvě fáze. 60 minut screening a o týden později 45 minut rozhovor s rodičem.
3900 Kč bez DPH
1x tříměsíční CELOSTNÍ STIMULAČNÍ PROGRAM - 3x 30 minut
Tento program zahrnuje 3 setkání v délce 30 minut, která jsou zaměřena na posílení vnitřních systémů těla dítěte. Navazuje na úvodní screening První krůček.
1990 Kč bez DPH
1 x tříměsíční LOGOPEDICKÁ TERAPIE - 6x 30 minut
Balíček šesti logopedických sezení pro dítě v délce 30 minut. Tato sezení jsou zahájena po skončení celostního stimulačního programu.
3500 Kč bez DPH
ODBORNÁ KONZULTACE PRO RODIČE - 60 MINUT
Jednorázová konzultace pro rodiče dětí s poruchami řeči a komunikace.
1800 Kč bez DPH
CELOSTNÍ KOUČINK PRO RODIČE - 60 MINUT
Podporující koučink pro rodiče dítěte.
2100 Kč bez DPH
CELOSTNÍ KOUČINK PRO RODIČE DÍTĚTE - 90 MINUT
Celostní koučink pro rodiče dítěte, které není v péči Celostní komunikace.
3200 Kč bez DPH