CELOSTNÍ

KOMUNIKACE

pro děti a rodiče

Holistický přístup v léčbě poruch řeči a komunikace. 

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

Mgr. Linda Rathousová

Co dokážeš ty, dokáže i tvé dítě. 

Doprovázíme vás na cestě za laskavou komunikací

Poskytujeme celostně vednou on-line podporu pro dítě s potížemi v komunikaci. Terapii s dítětem doplňujeme o podpůrná koučinková sezení s rodičem.

V rámci dětské terapie využíváme nejen tradiční terapeutické postupy, ale také prvky vizualizace a imaginace, metodu HANDLE, orofaciální stimulaci a metodu terapie orální pozice. Vnímáme a podporujeme jedinečnost každého dítěte a respektujeme jeho přirozené dary. Pomáháme mu propojit se se svým tělem a učíme ho vnímat a respektovat jeho potřeby, ale i pocity.  

Rodiče vedeme k uvědomění svých vnitřních přesvědčení ve vztahu k sobě a dítěti. Ke vnímáhí jeho těla a emocí. K přijetí dítěte v jeho jedinečnosti a síle, podporujeme rodiče v převzetí zodpovědnosti a rozvíjíme  ho v efektivní a podporující komunikaci s dítětem i se sebou samým. 

Respektujeme volbu každé rodiny a máme plné porozumění a pochopení pro váš osobní příběh i vaši cestu. 

Náš tým:

V prožitkových koučinkových sezeních se setkáte se mnou. V dětských sezeních se setkáte s Helenkou nebo Lindou. Všichni pracujeme na společném cíli. Naším přáním je, aby potíže dítěte pro vás byly skutečným darem. Abyste na cestě, kterou kráčíte měly oporu a péči a vaše komunikace byla obohacena láskou, pochopením i uchu milým projevem.

Víme, že změny ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh. 

Vážíme si, že jsme součástí právě toho vašeho. 

Mgr. Martina Kolmanová

"Skrze tebe poznám sebe."

Doprovázení dítěte s potížemi přínáší příležitost k sebepoznání na straně rodiče. Koučinku se účastní nejen rodiče našich klientů, ale také rodiče dětí s různými poruchami, které docházejí k jinému terapeutovi. Rodič u nás obvykle hledá podporující a respektující přístup. 

Doprovázíme ho v procesu vyrovnání se s diagnosou dítěte, při zvědomění si svého výchovného a terapeutického postupu, k odhalení vlastních vnitřních vzorců a přesvědčení, které blokují vývoj dítěte i osobní růst rodiče. 

Mgr. Martina Kolmanová

"Když vím, jsem si jistější."

Na konzultace přicházejí často rodiče malých dětí, které mají potřebu sdílet své obavy o vývoj dítěte. Z mého pohledu mnoho z nich často potřebuje "pouze" ujistit. Píši to v uvozovkách jelikož právě toto ujištění je často velice důležitým prvkem ke zmenšení narůstajícího stresu a obav rodiče o dítě. A tím pádem také velice efektivní prevencí druhotného vzniku poruchy řeči a komunikace.