"Your child follows the language of your heart."

Martina Kolmanová

 

CELOSTNÍ TERAPIE ŘEČI A KOMUNIKACE

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

CELOSTNÍ TERAPIE ŘEČI A KOMUNIKACE

Poskytujeme celostně vednou on-line podporu pro dítě s potížemi v komunikaci. Terapii s dítětem doplňujeme o podpůrná koučinková sezení s rodičem.

V rámci dětské terapie využíváme nejen tradiční terapeutické postupy, ale také prvky vizualizace a imaginace, metodu HANDLE, orofaciální stimulaci a metodu terapie orální pozice. Vnímáme a podporujeme jedinečnost každého dítěte a respektujeme jeho přirozené dary. Pomáháme mu propojit se se svým tělem a učíme ho vnímat a respektovat jeho potřeby, ale i pocity.  

Rodiče vedeme k uvědomění svých vnitřních přesvědčení ve vztahu k sobě a dítěti. Ke vnímáhí jeho těla a emocí. K přijetí dítěte v jeho jedinečnosti a síle, podporujeme rodiče v převzetí zodpovědnosti a rozvíjíme  ho v efektivní a podporující komunikaci s dítětem i se sebou samým. 

Respektujeme volbu každé rodiny a máme plné porozumění a pochopení pro váš osobní příběh i vaši cestu. 

Náš tým:

V prožitkových koučinkových sezeních se setkáte se mnou. V dětských sezeních se setkáte s Helenkou nebo Lindou. Všichni pracujeme na společném cíli. Naším přáním je, aby potíže dítěte pro vás byly skutečným darem. Abyste na cestě, kterou kráčíte měly oporu a péči a vaše komunikace byla obohacena láskou, pochopením i uchu milým projevem.

Víme, že změny ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh. 

Vážíme si, že jsme součástí právě toho vašeho. 

Mgr. Martina Kolmanová

CELOSTNÍ KOUČINK PRO RODIČE DÍTĚTE

"Skrze tebe poznám sebe."

Doprovázení dítěte s potížemi přínáší příležitost k sebepoznání na straně rodiče. Koučinku se účastní nejen rodiče našich klientů, ale také rodiče dětí s různými poruchami, které docházejí k jinému terapeutovi. Rodič u nás obvykle hledá podporující a respektující přístup. 

Doprovázíme ho v procesu vyrovnání se s diagnosou dítěte, při zvědomění si svého výchovného a terapeutického postupu, k odhalení vlastních vnitřních vzorců a přesvědčení, které blokují vývoj dítěte i osobní růst rodiče. 

Na těchto setkáním vás doprovodím k sobě, nalezení důvěry v sebe a lásky k sobě a dítěti. 

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

ODBORNÉ KONZULTACE PRO RODIČE DĚTÍ 

"Když vím, jsem si jistější."

Na konzultace přicházejí často rodiče malých dětí, které mají potřebu sdílet své obavy o vývoj dítěte. Z mého pohledu mnoho z nich často potřebuje "pouze" ujistit. Píši to v uvozovkách jelikož právě toto ujištění je často velice důležitým prvkem ke zmenšení narůstajícího stresu a obav rodiče o dítě. A tím pádem také velice efektivní prevencí druhotného vzniku poruchy řeči a komunikace. 

Tyto konzultace probíhají v týmu. Potkáte na nich tedy mě i Helenku. 

V případě zájmu o spolupráci s námi si objednejte úvodní setkání

První krůček v délce 120 minut. 

 

Ceník služeb Celostní komunikace

 

Nové klienty přijímáme od srpna 2021, pokud máte zájem o předběžnou rezervaci termínu

napište nám na e-mail celostnikomunikace@gmail.com.

 

 

V případě, že již docházíte na logopedii a rádi byste ji doplnily o Handle program, objednejte si také vstupní sezení PRVNÍ KRŮČEK. 

 

 

V případě, že byste chtěli pouze celostní koučink pro rodiče a vaše dítě není naším klientem, pak klikněte zde

 

PRVNÍ KRŮČEK - 120 MINUT
Vstupní setkání s dítětem a rodičem.Handle screening, zpracování anamnézy dítěte, rozhovor s rodičem. Zaškolení do prvních technik.
3900 Kč bez DPH
HANDLE PROGRAM - 45 MINUT
Kontrolní setkání s dítětem a rodičem v délce 45 minut
990 Kč bez DPH
3x HANDLE PROGRAM - 45 MINUT
Balíček tří Handle setkání.
2900 Kč bez DPH
LOGOPEDIECKÁ TERAPIE - 30 MINUT
Přímá logopedická terapie s dítětem
590 Kč bez DPH
3 x LOGOPEDICKÁ TERAPIE - 30 MINUT
Balíček šesti logopedických sezení pro dítě.
1750 Kč bez DPH
CELOSTNÍ PODPORA PRO RODIČE - 60 MINUT
Podporující koučink pro rodiče dítěte.
2100 Kč bez DPH
ODBORNÁ KONZULTACE PRO RODIČE - 60 MINUT
Jednorázová konzultace pro rodiče dětí s poruchami řeči a komunikace.
1800 Kč bez DPH
CELOSTNÍ KOUČINK PRO RODIČE DÍTĚTE - 90 MINUT
Celostní koučink pro rodiče dítěte, které není v péči Celostní komunikace.
3200 Kč bez DPH