Co nabízíme? 

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka

TERAPIE CELOSTNÍ KOMUNIKACE - OD 4,5 LET

Poskytujeme jedinečnou podporu dítěti a také rodiči. Celostně vedenou stimulaci mozkových funkcí a nezralých tělesných systémů.  Informační zázemí, emoční podporu a také koučink pro rodiče. 

Terapie Celostní komunikace trvá 3 měsíce a má 4 části. Rozhovor s rodičem, screening dítěte, vyhodnocení a zaškolení do programu a kontrolní sezení. 

Rodiče vedeme k uvědomění svých vnitřních přesvědčení ve vztahu k sobě a dítěti. Ke vnímáhí jeho těla a emocí. K přijetí dítěte v jeho jedinečnosti a síle, podporujeme rodiče v převzetí zodpovědnosti a rozvíjíme  ho v efektivní a podporující komunikaci s dítětem i se sebou samým. Respektujeme volbu každé rodiny a máme plné porozumění a pochopení pro váš osobní příběh i vaši cestu.

Dítěti nabízíme efektivní bodyterapeutické techniky pro uvolnění napětí a stresu z těla, prvky yogy a také techniky vycházející z metody HANDLE. 

Náš tým:

Celostní terapii provádíme v týmu. Martina Kolmanová vede rozhovory s rodiči a také screening dítěte. Helena Sobieská zajišťuje administrativní část terapie a také komunikaci s rodičem a také předání technik rodiči a dítěti. 

Víme, že změny ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh. 

Vážíme si, že jsme součástí právě toho vašeho. 

Mgr. Martina Kolmanová

Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka

CELOSTNÍ KOUČINK

PRO RODIČE

"Skrze tebe poznám sebe."

Doprovázení dítěte s potížemi přínáší příležitost k sebepoznání na straně rodiče. Koučinku se účastní nejen rodiče našich klientů, ale také rodiče dětí s různými poruchami, které docházejí k jinému terapeutovi. Rodič u nás obvykle hledá podporující a respektující přístup. 

Doprovázíme ho v procesu vyrovnání se s diagnosou dítěte, při zvědomění si svého výchovného a terapeutického postupu, k odhalení vlastních vnitřních vzorců a přesvědčení, které blokují vývoj dítěte i osobní růst rodiče. 

Na těchto setkáním vás doprovodím k sobě, nalezení důvěry v sebe a lásky k sobě a dítěti. 

Mgr. Martina Kolmanová

Mgr. Helena Sobieská

ODBORNÉ KONZULTACE PRO RODIČE DĚTÍ

"Když vím, dokáži pomoci."

Na konzultace přicházejí často rodiče malých dětí, které mají potřebu sdílet své obavy o vývoj dítěte. Z mého pohledu mnoho z nich často potřebuje "pouze" ujistit. Píši to v uvozovkách jelikož právě toto ujištění je často velice důležitým prvkem ke zmenšení narůstajícího stresu a obav rodiče o dítě. A tím pádem také velice efektivní prevencí druhotného vzniku poruchy řeči a komunikace. 

Tyto konzultace probíhají v týmu. Potkáte na nich tedy mě i Helenku.