Terapie Celostní komunikace pro děti

Poskytujeme jedinečnou individuální i skupinovou podporu dítěti a také rodiči. Celostně vedenou stimulaci mozkových funkcí a nezralých tělesných systémů.  Informační zázemí, emoční podporu a také koučink pro rodiče, yogu, vzdělávací webináře a kurzy a mnoho dalšího.

Náš tým

 

Chceme vám dát maximální péče a proto celostní terapii provádíme v týmu.

Mgr. Martina Kolmanová vede jednotlivá setkání a Mgr. Helena Sobieská zajišťuje administrativní část terapie a také komunikaci s rodičem. 

Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka

Individuální péče pro děti

Terapie Celostní komunikace trvá obvykle 4-6 měsíců a je zaměřena na podporu zrání nervového systému, mozkových funkcí a tělesných systémů dítěte. Soustředíme pozornost na celek jehož součástí je také vývoj řeči samotné. Přirozené zlepšování těla a nervového systému vede u dětí k přímé podpoře řeči a komunikace. 

Terapii Celostní komunikace doporučujeme absolvovat pokud: 

  • dítě má potíže s výslovností více než 3 hlásek 
  • dítě má potíže se soustředěním, spánkem, úchopem tužky
  • projevuje se u něho nedostatek rovnováhy, impulsivita, nemá dozrálou lateralitu 
  • dítě má emoční výlevy a hůře reguluje své emoce, prožívá úzkost, strach nebo deprese
  • odmítá přijímat širší spektrum potravin, má potíže s trávením
  • hůře navazuje sociální kontakt
  • je často nemocné, má potíže s pomočováním
  • docházíte na logopedii na výsledky nepřichází

Součástí terapie je úvodní rozhovor s rodičem, screening dítěte, vyhodnocení a zaškolení do programu a 3 kontrolní sezení. V případě potřeby na úvodní balíček navazují další podpůrná setkání. 

Rodiče vedeme k uvědomění svých vnitřních přesvědčení ve vztahu k sobě a dítěti. Ke vnímáhí jeho těla a emocí. K přijetí dítěte v jeho jedinečnosti a síle, podporujeme rodiče v převzetí zodpovědnosti a rozvíjíme  ho v efektivní a podporující komunikaci s dítětem i se sebou samým. Respektujeme volbu každé rodiny a máme plné porozumění a pochopení pro váš osobní příběh i vaši cestu. Rodičům nabízíme jako doplněk lekce Yogy pro duši a další vzdělávací a podpůrné programy dle vlastní volby. 

Dítěti nabízíme efektivní bodyterapeutické techniky pro uvolnění napětí a stresu z těla, prvky yogy a také techniky vycházející z metody HANDLE. 

Víme, že změny ve vás se pozitivně odrazí na dítěti a také pokroky dítěte se pozitivně otisknou ve vašich emocích. Každý člověk je jedinečný, každá rodina píše svůj vlastní příběh.  Vážíme si, že jsme součástí právě toho vašeho. 

Po absolvování terapii je dítě připraveno zaměřit se na podporu vyvození chybějících hlásek a úpravu výslovnosti. Lze absolvovat některý z našich online programů - Hlásky s úsměvem, Rozhýbej svůj jazýček, S Jonášem do školy na který rodič získá slevu 30%, případně docházet na logopedii v místě bydliště. 

Co o nás říkají?

"Tým Celostní komunikace jsem oslovila po neúspěšné terapii na logopedii. Na začátku jsme společně probrali vývoj syna od prenatálního období až po současnost, následovalo pečlivé zhodnocení jeho stavu a vysvětlení, na čem budeme pracovat a proč. Nyní jsme týmem Celostní komunikace provázeni krok za krokem nejen k lepší výslovnosti, ale k celkovému rozvoji syna. K tomu nám pomáhají příjemné techniky Handle terapie, které cílí na rozvoj mozkových funkcí, aplikace Logotron, PDF pomůcky, tištěné materiály a videa. Oceňuji individuální přístup, funkční postupy, hravé a zábavné techniky a také online formu terapie, která nám umožňuje setkání až po návratu ze školy a práce. Sama jako rodič využívám koučink k seberozvoji a k harmonizaci těla i psychiky. U syna sleduji pokroky nejen ve výslovnosti, ale také zlepšení paměti u básniček a písniček, zrychlení ve čtení a psaní, sebevědomější chování a celkové uvolnění.
Jana Šestákovámaminka Vašíka

Celostní online programy pro děti

Hlásky s úsměvem

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

věk od 4, 5 let

Celostní online program pro úpravu výslovnosti hlásek L, R, Ř se zaměřením na podporu rodiče a jeho motivaci. 

Tento program je vhodný po ukončení Terapie Celostní komunikace pro děti, které mají komplexní potíže s řečí. Pro děti, kterým chybí v řeči pouze R nebo Ř je program vhodný bez celostní předchozí podpory nebo jako doplněnk k návštěvě běžné logopedie. 

Tento program je online a rodič sám prochází s dítětem jednotlivé video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché a efektivní. V případě potřeby je možné program doplnit o individuální jednorázovou konzultaci v délce 30 minut. 

V programu jsou použity autorské obrázkové pomůcky z dílny Logopedie s úsměvem. 

Rozhýbej svůj jazýček

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

věk od 4 let

Celostní online program pro děti cílený na rozvoj mluvidel s důrazem na stimulaci celého těla. Vhodný jako program před začátkem logopedické péče pro děti, které mají drobné potíže s výslovností.

Program je zaměřen na stimulaci pohybu ruky, celého těla, hlavy a krku, s důrazem na uvolnění svalového napětí. Jeho součástí jsou prvky yogy, akupresura relaxace a také přímá cvičení pro zlepšení pohyblivosti mluvidel. Tento program si získal u rodičů velkou oblibu a s úspěchem ho používají také mateřské školy.  

Tento program je online a rodič sám prochází s dítětem jednotlivé video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché a efektivní.

Moje první slova

Tento kurz probíhá jednou za rok až za dva. 

věk dítěte od 2-3,5 let

Celostní online program pro podoru dětí s opožděným vývojem řeči a také rodičů těchto dětí. 

Tento program je online a rodič prochází s dítětem jednotlivé video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché. Rodič se učí jednotlivé techniky a cvičení k podpoře dítěte a ty následně v domácím prostředí uplatňuje. Součástí programu je podpůrná facebooková skupina. 

Současně také sám rodič prochází koučovacím a podůrným programem, který je zaměřen na hlubokou relaxaci, dech a změnu náhledu. 

V programu jsou použity populární autorské obrázkové materiály z dílny Logopedie s úsměvem a také autorské meditace Martiny Kolmanové. 

S Jonášem do školy

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

věk od 4,5 let

Celostní online program pro děti cílený na rozvoj sluchového vnímání a rovnováhy s důrazem na proces čtení a nástup do školy. Tento program je výborným doplněním k logopedické terapii u dítěte, které má potíže s více hláskami a také pro dítě, které je v první třídě a má potíže se čtením. 

Tento program je online a rodič sám prochází 12 týdnů s dítětem jednotlivé video lekce a pracovní sešity a také hry, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché a efektivní. V programu vystupují děti a jsou tak skvělou podporou pro vaše domácí cvičení. 

Tento program si získal u rodičů velkou oblibu a s úspěchem ho používají také mateřské školy.  

V programu jsou použity populární autorské obrázkové materiály z dílny Logopedie s úsměvem a také autorské meditace Martiny Kolmanové. 

 Logopedie s úsměvem - eshop

Obrázkové pomůcky pro děti zde.

věk dítěte od 2 let

Laskavé, poutavé, reálné a také léčivé obrázky Veroniky Kašovské a metodický postup celostní terapeutky řeči a komunikace Martiny Kolmanové je to, co se skrývá za obrázkovými materiály Logopedie s úsměvem. 

Jsou to obrázky, které děti milují a spolupracují u nich. Píšete nám to skoro denně. Jsou to také obrázky a materiály, se kterými se skvěle pracuje nejen klinickým logopedům, ale i logopedům ve školství, v nemocnicích, stacionářích, učitelům, pedagogům i speciálním pedagogům. 

Ale především dětem. 

S úsměvem na tváři. 

Obrázkové materiály, které se pyšní vysokou kvalitou, profesionální metodikou, garancí kvality prostě musíte mít :). 

Testováno na dětech i rodičích. 

Logotron - webová aplikace

Aplikaci si můžeš zakoupit zde >>>.

věk od 4,5 let

Webová aplikace Logotron 

Webová aplikace pro logopedy, speciální pedagogy a rodiče dětí s poruchami řeči, kteří chtějí hravě - celostně - systematicky zlepšovat komunikační dovednosti dítěte.
Určeno pro děti od 3.5 do 7 let.

Každodenní cvičení k rozvoji jakékoli funkce mozku je nutností, někdy se však stane, že namísto zábavy a lehkosti, kterou stimulace řeči potřebuje, se objeví nuda, otrava a nezájem. Na straně dítěte a možná i na straně rodiče.

Každá dovednost v našem těle se upevňuje skrze nová nervová spojení v našem mozku. Pozitivní emoce jsou palivem pro tato spojení. Když se dítě u cvičení baví a prožívá ho jako hru, jeho mozek se rozvíjí rychleji a vy se můžete také dříve těšit na výsledky, které si přejete.

Nejen správnou výslovnost.

A právě s tímto záměrem jsme aplikaci tvořili. Aby vám přinesla kvalitní cvičení, hru a také příjemnou atmosféru.