Individuální terapie

Celostní komunikace

pro děti 

"Léčíme řeč od kořenů."

Celostní terapie je vedena odborně, laskavě a s respektem s důrazem na tělesné uvolnění, pocit bezpečí a pozitivní zkušenost v terapeutickém vztahu jako základní elementy pro vývoj a zrání mozku dítěte.

Už dávno nepracujeme pouze s dětmi, které mají komunikační potíže. Ale především s dětmi, které mají nezralý nervový systém jehož součástí může být také porucha řeči a komunikace. 

Soustředíme pozornost na celek, tedy i rodinu dítěte. Na straně dítěte vnímáme jeho silné stránky a dary, poznáváme jeho osobnost, reaktivitu nervového systému a tělesné projevy, které zobrazují příběh dítěte samotného.

V terapii dochází pomocí celotělového cvičení k jemnému posilování mozkových funkcí s důrazem na snížení hladiny stresu, který je chronicky přítomný pro nezralost nervového systému dítěte a přímo ovlivňuje jeho napětí, zvýšenou sensitivitu i reaktivitu a komunikační potíže dítěte.

Jsme si vědomé možné přítomnosti traumatu na straně rodiče i dítěte ve vztahu k celkovým projevům těla i potížím v komunikaci a umíme tento stav rozpoznat a také efektivně ošetřit.
Příběhy dětí, které přichází na celostní komunikaci jsou velmi pestré. Je nám ctí stát se součástí vašich příběhů.

Rosteme profesně skrze zkušenost s vámi.

Každý příběh je pro nás jedinečný a obohacující.
 Nevidíme na dětech problémy ale záři jejich osobnosti.
A naším cílem je pomoci dětem, aby jejich záře mohla obohatit svět.

Pro koho je terapie vhodná?

Terapii Celostní komunikace doporučujeme absolvovat pokud u dítěte pozorujete jeden nebo více níže popsaných projevů a cítilte,

že je dítěti poťreba ulevit od napětí. 

 • dítě má potíže s komunikací - nemluví nebo mluví velmi málo
 • má potíže s výslovností více než 3 hlásek 
 • dítě má potíže se čtením a psaním
 • je vícejazyčné a nástup řeči se opožďuje nebo dítě preferuje jeden jazyk a druhý odmítá, případně dělá výrazné chyby v obou jazycích
 • dítě má potíže se soustředěním, je pohybově neklidné, nestálé
 • má potíže se spánkem, usíná dlouho, budí se unavené, často se v noci probouzí, bojí se tmy
 • nesprávně drží tužku a nemá zájem o kreslení a kresba je opožděná, psaní ho vyčerpvává
 • projevuje se u něho nedostatek rovnováhy a nezájem nebo malý zájem o pohyb nebo naopak zvýšená pohybová aktivita a tělesná tenze

 

 • je dráždivé a impulsivní
 • má nevyhraněnou lateralitu nebo zkříženou lateralitu
 • dítě má emoční výlevy a hůře reguluje své emoce, prožívá
 • úzkost, strach ze tmy, opuštění, navazování sociálního kontaktu
  odmítá přijímat širší spektrum potravin a větší množství
 • tekutin, má potíže s trávením
  je často nemocné a sníženou imunitu, alergie a kožní potíže
 • má potíže s pomočováním 
  je citlivé na zvuky, světlo, potraviny, hmatové nebo čichové podněty
 • docházíte na logopedii na výsledky nepřichází

Jak terapie probíhá?

Terapie je online, probíhá přes zoom.

Online péči zkrátka umíme.

V České republice poskytujeme online péči od roku 2016, máme tedy více než 7 let bohatých zkušeností a také efektivní výsledky. Domácí přirozené prostředí je pro dítě i pro nás výhodou. Vy se cítíte jako doma a my víme, že jsme u vás na návštěvě a podle toho se chováme.

"Bylo to skvělé." je častý závěr rodičů

"Já chci ještě přinést jednu hračku," Je obvyklý závěr dětí 🙂

 1. Terapie začíná úvodním rozhovorem s rodičem v délce 60 minut /bez dítěte/
 2. Následně probíhá celostně zaměřené setkání s dítětem, ze kterého pořizujeme video záznam v délce 60 minut. Z této nahrávky čerpáme podklady pro podporu dítěte s respektem k jeho osobnosti, zralosti a míře spolupráce. Setkání se u některých dětí osvědčilo rozdělit na 2 kratší setkání.
 3. Poté pokračuje shrnutí a předání podpůrných technik pro dítě v délce 40 minut. /rodič a dítě/
 4. Program uzavírají 2 kontrolní sezení v délce 40 minut, jejichž součástí je vyhodnocení efektivity postupu a rozvíjení dítěte pomocí dalších technik. 

V případě potřeby může program volně pokračovat. 

Hledala jsem logopedii pro syna. A u Martiny jsem našla mnohem víc. Její přístup ke mně i k synovi je úžasný a opravdu celostní a individuální. Neřeší pouze oblast řeči, ale celkový vývoj syna. Syn nevyslovuje některé hlásky, měl problém s hýbáním jazyka i čelistí, nedokázal si sáhnout do úst. Díky Martině jsme zjistili jeho přecitlivělost v oblasti úst. Pochopila jsem, že vše souvisí se vším a nelze se zaměřit jen na výslovnost hlásek, ale musíme pracovat na celkovém vývoji syna. Martina nám dává jednoduchá cvičení, která syna baví a neskutečně posouvají. Nejen v oblasti řeči, ale i v ostatních oblastech - hrubá motorika, jemná motorika, sociální komunikace, otevřenost vůči ostatním dětem, větší sebedůvěra, odvaha ochutnávat nová jídla.
Martina Radovámaminka Danečka

Pro jaký věk?

V přímé terapii pracujeme s dětmi, které jsou starší 4,5 let a je u nich možné provést online screening. Dokážeme vám pomoci i s mladším dítětem nebo dítětem, které velmi špatně spolupracuje. K tomuto účelu využíváme Online konzultace pro rodiče, o kterých se dočtet zde >>>.

Náš tým

Naší předností je vysoká odbornost, široký rozhled, otevřenost, respektující komunikace a bezpečné prostředí. Jsme laskavé, vstřícné a chápající. Jsme tu pro vás. 

Poskytujeme vám nadstandartní servis. Pracujeme v týmu a díky tomu dokážeme obsáhnout daleko větší rozsah péče a vytvořit pro vás naprostý komfort. Každý klient má u nás svou sdílenou dokumentaci. Veškerá doporučení máme pro vás nahraná a také zapsaná ve vaší složce, se kterou můžete pracovat. Rodiče si cení perfektní připravenost, rozsah sdílených informací a skutečnou emoční podporu na cestě. 

Mgr. Martina Kolmanová

- hlavní terapeut, zakladatelka Terapie Celostní komunikace, koučka, yogínka a klinická logopedka. Martina vystudovala obor Logopedie a surdopedie na Univerzitě Palackého. Atestovala v oboru klinická logopedie. Je certifikovanou lektorkou Integral Yogy, kterou studovala v USA. V současné době je před graduací výcviku HANDLE screener v USA. Je absolventou mnoha kurzů zaměřených na neurovědy, tělo, emoce a trauma pod vedením předních špiček jako je Peter Levin, Amanda Blake, Daniel Siegel a další. Martina ve svém přístupu čerpá ale především ze své osobní cesty lemované více než desetiletou zkušeností s chronickou bolestí v těle i životem v zahraničí. Je maminkou tří dvojjazyčných dětí. Poskytuje také několikaletou podporu rodičům dětí s potížemi na sociálních sítích. Je autorka vzdělávácích programů i populárních pomůcek Logopedie s úsměvem, které používají logopedi v České republice i na Slovensku. Martina pravidelně přednáší na Kongresu i vícejazyčné výchově.

Více o Martině a její profesní cestě a životní zkušenosti čtěte zde >>>.

Mgr. Helena Sobieská

- důležitá opora týmu, která mi stojí po boku ve všech terapeutických sezeních, je s vámi v kontaktu a odpovídá na vaše dotazy. Helena vystudovala obor logopedie a surdopedie na Univerzitě Palackého, má zájem o celostní přístup, je vnímavá a velmi respektující.Absolvovala výcvik HANDLE level 1, 2. 

Ceník Terapie Celostní komunikace

 

Terapie Celostní komunikace pro dítě a rodiče

Komplexní balíček celostní péče zahrnuje 5 setkání /4-6 měsíců/.

- 5900 Kč bez DPH -

Po individuální domluvě lze balíček uhradit postupně na 2 splátky. 

Nejste si jistí, jestli tento způsob práce je pro vás ten pravý? Váháte finančně? Přijdťe nejprve na hodinovou konzultaci. V případě, že se rozhodnete s námi dále spolupracovat, částka 1890Kč vám bude následně z balíčku odečtena. A vy si tak můžete částku rozložit. I přesto, že se s námi rozhodnete nejít, i tak si ze setkání odnesete mnoho informací a doporučení pro vás. Rodiče obvykle končí schůzku slovy: "Nečekala jsem, že se toho tolik dozvím. Všechno to dává ohromný smysl. Takhle mi to dosud nikdo nevysvětlil." A k pochopení si odnáší ještě také doporučení co ihned mohou dělat, aby jim bylo doma společně lépe.