Celostní online programy pro děti

S Jonášem do školy

věk od 4,5 let

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

Celostní online program pro děti cílený na rozvoj sluchového vnímání a rovnováhy s důrazem na proces čtení a nástup do školy. Tento program je výborným doplněním k logopedické terapii u dítěte, které má potíže s více hláskami a také pro dítě, které je v první třídě a má potíže se čtením. 

Tento program je online a rodič sám prochází 12 týdnů s dítětem jednotlivé video lekce a pracovní sešity a také hry, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché a efektivní. V programu vystupují děti a jsou tak skvělou podporou pro vaše domácí cvičení. 

Tento program si získal u rodičů velkou oblibu a s úspěchem ho používají také mateřské školy.  

V programu jsou použity populární autorské obrázkové materiály z dílny Logopedie s úsměvem a také autorské meditace Martiny Kolmanové. 

Rozhýbej svůj jazýček

věk od 4,5 let

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

Celostní online program pro děti cílený na rozvoj mluvidel s důrazem na stimulaci celého těla. Vhodný jako program před začátkem logopedické péče pro děti, které mají drobné potíže s výslovností.

Program je zaměřen na stimulaci pohybu ruky, celého těla, hlavy a krku, s důrazem na uvolnění svalového napětí. Jeho součástí jsou prvky yogy, akupresura relaxace a také přímá cvičení pro zlepšení pohyblivosti mluvidel. Tento program si získal u rodičů velkou oblibu a s úspěchem ho používají také mateřské školy.  

Tento program je online a rodič sám prochází s dítětem jednotlivé video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché a efektivní.

Moje první slova

věk od 2 let

Tento kurz probíhá jednou za rok až za dva. 

Celostní online program pro podoru dětí s opožděným vývojem řeči a také rodičů těchto dětí. 

Tento program je online a rodič prochází s dítětem jednotlivé video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché. Rodič se učí jednotlivé techniky a cvičení k podpoře dítěte a ty následně v domácím prostředí uplatňuje. Součástí programu je podpůrná facebooková skupina. 

Současně také sám rodič prochází koučovacím a podůrným programem, který je zaměřen na hlubokou relaxaci, dech a změnu náhledu. 

V programu jsou použity populární autorské obrázkové materiály z dílny Logopedie s úsměvem a také autorské meditace Martiny Kolmanové. 

Hlásky s úsměvem

věk od 4,5 let

Online program je dostupný celoročně a více o něm čtěte zde >>>.

Celostní online program pro úpravu výslovnosti hlásek L, R, Ř se zaměřením na podporu rodiče a jeho motivaci. 

Tento program je vhodný po ukončení Terapie Celostní komunikace pro děti, které mají komplexní potíže s řečí. Pro děti, kterým chybí v řeči pouze R nebo Ř je program vhodný bez celostní předchozí podpory nebo jako doplněnk k návštěvě běžné logopedie. 

Tento program je online a rodič sám prochází s dítětem jednotlivé video lekce, které jsou velmi názorné, srozumitelné, obsahově jednoduché a efektivní. V případě potřeby je možné program doplnit o individuální jednorázovou konzultaci v délce 30 minut. 

V programu jsou použity autorské obrázkové pomůcky z dílny Logopedie s úsměvem.