Terapie

Celostní komunikace

Harmonizace nervového systému klienta

s ohledem na příběh těla. 

Mgr. Martina Kolmanová

Ušijeme vám péči na míru

 s laskavým vnímáním a respektem

k vašemu životnímu příběhu. 

Soustředím se na stanovený záměr klienta  a v souladu s tím mapuji potřeby těla, mysli a duše klienta, který ke mně přichází.  Celostní péče je působí na více vrstev aby došlo k proměně v přítomné realitě člověka. Mnohdy je potřeba ošetřit mnohem hlubší kořeny, než jen působit na vnější na pohled problematický projev.

 

Svůj přístup zakládám na hluboké empatii, soucitu a také rozsáhlých mezioborových znalostech a dlouholetých zkušenostech z celostního bodyterapeutického koučinku, klinické logopedie, Integral yogy, meditace

a především mého životního příběhu. 

 

Dokáži v průběhu úvodního setkání navnímat to, co je pro vás  v současné době připraveno k léčení, aby došlo k harmonizaci nervového systému rodiny a vzniklo podpůrné a léčivé prostředí, které utvoří podmínky pro regeneraci a samoléčení. 

 

Může to být jemná a laskavá péče o dítě a stimulace jeho zrání s podporou HANDLE přístupu, ale také péče o vnitřní prostředí rodiče, práce se stresem nebo posílení komunikační kompetence a efektivních strategií, které povedou k dosažení vámi stanoveného cíle. Ne vždy se vnímaný problém vyřeší mávnutím proutku a je potřeba vnímat hlubší příčiny, proč vám daná zkušenost vstoupila do života. Nejen, že vám je pomohu najít, ale také vás nasměruji k tomu, abyste z daného životního období vytěžili a vnitřně se uzdravili. 

 

Proto od Terapie Celostní komunikace nečekejte instantní řešení a rychlé návody, i když i ty někdy přichází, ale spíše proces hlubokého sebepoznání a zanoření se do proudu života tak, abyste se o pár let později ohlédly a uviděly jste ve svých životních zkušenost obohacení. Vnímám život v širokýc souvislostech a tak přistupuji k péči o vás. 

S čím vám dokážeme pomoci?

 

Velká míra potíží dětí pramení z nezralosti nebo z napětí nervového systému.  A mají různé projevy, které jsou doprovázené zvýšenou citlivostí, potížemi s pozorností, se spánkem s chováním nebo příjmem potravy. Mohou se dotýkat vývoje pohybu ale také komunikace.  Na pozadí těchto projevů může být nejen genetická zátěž, ale také trauma, tedy zahlcující prožitek v příběhu těla dítěte nebo rodiče. Většina projevů se kterými jsme se dosud setkaly se dotýkali jak dítěte tak rodiče a bylo tedy nutné podpořit péčí oba. Rodiče se na nás nejčastěji obrací z důvodu níže zmíněných potíží, projevů na straně dítěte. 

 • Vývoj řeči a komunikace neprobíhá podle očekávání. Dítě má potíže s osvojováním si správné výslovnosti i s rozšiřováním aktivního mluvního projevu. S plynulostí nebo otevřeností ke sdílení.
 • Dítě má zjevné potíže s rovnováhou a s koordinací. Vyhýbá se pohybovým aktivitám nebo naopak vypadá, že nemá žádné zábrany.
 • Dítě má potíže osvojit si aktivní používání druhého jazyka i přesto, že je mu vystaveno.
 • Dítě má potíže s porozuměním, nedokáže se soustředit na slyšený zvuk, nevydrží u knížek nebo mluvené audio nahrávky.
 • Dítě má tendenci k emoční nestabilitě, úzkosti, impulzivitě, strachům.
 • Dítě má potíže se spánkem, budí se nevyspalé a vyčerpané, dlouho usíná, vyžaduje přítomnost dospělého.
 • Dítě má potíže s navazováním očního kontkatku, se sledováním zrakových prvků, reaguje úlekem, když je někdo v jeho blízkosti a může být i zvýšeně agresivní.
 • Dítě odmítá kreslení a aktivity zaměřené na jemnou motoriku. Špatně drží tužku a kresba je nezralá.
 • Dítě má potíže s psaním a čtením a to i přesto, že již bylo vystaveno nácviku čtení a psaní běžným postupem.
 • Dítě je zvýšeně citlivé na smyslové podněty, zvuky, světlo, pachy, potraviny. Může mít kožní problémy a alergie, stejně jako potíže s trávením a vylučováním.
 • Dítě se vyhýbá sociálnímu kontaktu, nebo je v něm neúspěšné.
 • Tělo dítěte je napjaté nebo naopak výrazně uvolněné, dítě je neúspěšné v kolektivních sportech.

Co získáte?

 • odborný náhled na potíže dítěte, komplexní zhodnocení stavu dítěte, doporučené pomůcky ke stimulaci
 • nasměrování a konkrétní kroky k podpoře dítěte, jeho celkového vývoje ale i jeho komunikace
 • doporučené vhodné komunikační chování ze strany rodiče
 • nasměrování na další odbornou pomoc v případě, že bude nutná
 • jedinečný pohled na váš osobní a rodinný příběh z pohledu celostní terapie z důrazem na vliv emočních prožitků a vlivu traumatu

Na co kladu důraz? 

 • Zajímá mě váš osobní příběh jako rodiče, ale také jako rodiny
  Často totiž skrývá hlubší podstatu potíží dítěte a právě zde mnohdy leží klíč k řeči dítěte. Připravte se tedy, že půjdeme více do hloubky a budeme rozkrývat možná i méně příjemné okamžiky vašeho života. Vše ve prospěch vás a vašeho dítěte.
 • Zajímám se také o partenrskou komunikaci a vaše rodinné vztahy
  Protože porucha dítěte vždy odráží celý rodinný systém a zároveň je jím také utvářena. Proto ode mě můžete dostat doporučení zaměřit pozornost např. na lepší sdílení emocí, otevřenou komunikaci, hlubší porozumění a naslouchání, ale i respekt mezi partnery a rodiči.
 • Důležitá je také práce s neverbálními komunikací a tělem
  A proto se dotkneme i způsobu jakým se vyjadřujete neslovně a jak jste schopni prožívat a přijímat svět skrze vaše tělo.
 • Každý příběh je jedinečný
  A právě proto nikdy neprobereme vše, co jsem tu popsala. Vím, že mám cit dotknout se míst, která jsou v danou chvíli připravená k léčení a otevření. A právě na ty vás upozorním. Někteří rodiče se opakovaně vrací pro další konzultaci poté, co udělají první krůčky, které jsem jim navrhla. A začnou nalézat hlubší smysl potíží dítěte a přijímat ho.

Získáte unikátní pohled na vaše dítě i vaši cestu, a také profesionální a efektivní rady, které předčí vaše očekávání. Alespoň tak o setkání s námi píšete. Samozřejmostí je respekt a úcta k vašim životním prožitkům a osobním volbám. Navrhneme vám individuální podoru na vaší cestě.

 

Zodpovědnost za vaši cestu máte ve vašich rukách.

Neřešíme problémy za vás, ale s vámi pro vás.

Krásný den, děkuji moc za zaslání shrnutí a chci vám jěště jednou moc poděkovat za tu úžasnou konzultaci. Ani nevite, jakou podporu jste mi na té naší cestě daly. Cítila jsem se s vámi naprosto v bezpečí a uvolněně a mělo to pro mne obrovský smysl a přínos. Děláte neskutečně důležitou práci a děláte jí skvěle. Děkuji :-). Renata
Renata V.
Za mě musím říct, že už teď - a to jen po týdnu, kdy jsme se s Honzíkem na jazyk a jeho "ovládání" zaměřili, jsou vidět velké pokroky. Přijde mi, že ho spíš stačilo jen upozornit, že něco dělá nebo nedělá tak, jak by měl a on sám sebe krásně motivuje k nápravě 🙂 Jsem velmi ráda, že jsem se na Vás obrátila, pro Honzíka byl telefonát přes Skype velká paráda a mě jste předložila možnosti, jak se případně vyhnout nechtěnému zákroku. Přeji Vám pohodové dny a třeba se spolu setkáme osobně, až se vrátíte do Hradce, péči logopeda budeme pravděpodobně potřebovat delší dobu.
Hanka a Honzík
Dobrý den, paní Kolmanová, děkujeme za váš čas, který jste nám pro konzultaci věnovala. Přínosná byla každopádně. Dopadla nad očekávání. Velice nás potěšilo, že máte podobný pohled na život, naši situaci a terapie, jako máme my. Vážíme si pohledu zvenku. Podobně pracujeme v oblasti sociálních služeb v podpoře seniorů v ČR. Celé nám to zapadlo a dává nám to smysl. Myslím, že jsme o vaši pomoc nepožádali naposledy. Mnohokrát díky.
Veronika a David
Oceňuji důkladnou přípravu schůzky na základě zaslaných podkladů. Paní Martina již měla předem připravené konkrétní testy a otázky. Díky tomu bylo možné se velice efektivně zaměřit na předpokládané slabiny řeči naší dcery. Během schůzky jsme obdrželi pro nás zásadní informace a konkrétní doporučení. Forma byla vedena jako posezení u kávy s dobrou kamarádkou v tom nejlepším slova smyslu. Krátce po skončení našeho hovoru jsme obdrželi zápis, jež obsahoval komunikovaná doporučení a shrnutí stávající úrovně vývoje dcery v kontetu jejího věku. Děkuji Vám velice za odborný a přitom lidsky vedený hovor. Jež byl pro nás velice přínosný a dal nám jasné a srozumitelné návody a doporučení, jež zajisté povedou ke zlepšení úrovně komunikace dcerky. Vřele doporučuji dalším rodičům setkání s Vámi.
Pavel a Eliška

Dříve než začneme cokoli řešit, potřebujeme si o vašem příběhu povídat a dozvědět se jak na danou situaci nahlížíte. A co je vaše prirorita. Porozumět vašemu myšlení a také hodnotám, které vyznáváte. S vaším sdílením nacházíme jednotlivé kořeny potíží a nastavujeme osobní plán cesty šitý na míru. 

 

Dokážeme vás s vaší pomocí podořit.

 

A právě proto vše u nás začíná úvodním setkáním v délce 60 minut. 

 

A jak to dál pokračuje?

To záleží na vašem příběhu a vašem cíli. Nejčastěji se jedná o kombinaci celostní terapie pro dítě. kombinovanou s péčí o dítě. Někteří rodiče preferují celostní bodyterapeutický koučink pro sebe jako první krok. A teprve následně přizveme do terapie i dítě. Někdy s dítětem nepracujeme vůbec, ale vždy ho vnímáme jako důležitou součást celého příběhu. 

 

Jiní přichází, aby uvolnili své tělo v Yoze pro duši nebo skrze léčivé meditace, které jsou pro vás k dispozici.

 

Úvodní konzultace vás k ničemu nezavazuje, ale otevírá dveře k hlubokému poznání, zda jimi půjdete s námi dál, je už jen na vás. 

 

Dobrý den, paní Kolmanová, požádala jsem o konzultaci s Vámi, protože můj syn (4 a půl roku) má diagnostikovanou vývojovou dysfázii. Syn od 3 let navštěvuje logopedii, ale i přes to jsme chtěli s manželem získat náhled na problematiku vývojové dysfázie od jiného odborníka. Moc mne nadchlo, jak jste mi vysvětlila, že může masáž trojklanného nervu pomoci k posunutí dávivého reflexu. Konzultace byla pro mě přínosná. Dostala jsem mnoho rad, které jsem ani nečekala, že mohu dostat. Velké plus této konzultace bylo, že byla online a nemusela jsem daleko dojíždět. Z konzultace jsem byla nadšená a určitě vás doporučím dál.
Markéta D.

Objednávka

Volné termíny jsou k dispozici o druhé poloviny ledna 2023. 

Cena 6o minut Terapie Celostní komunikace

úvodní setkání je 1800 Kč bez DPH