Efektivní cvičení přináší jisté výsledky.

ROZHÝBEJ

SVŮJ JAZÝČEK

ONLINE LOGOPEDICKÁ STIMULACE, 

celostně vedený program 

zaměřený na trénink motoriky mluvidel a těla

potřebný k hláskám LRŘ, TDN, CSZ, ČŠŽ 

O program ROZHÝBEJ SVŮJ JAZÝČEK již projevilo zájem 0 lidí

On-line logopedický stimulační program je určen pro:

 • děti, které mají potíže s výslovností LRŘ, CSZ, ČŠŽ, TDN
 • dochází na logopedii, ale chtějí nácvik podpořit a inspirovat se novým cvičením
 • pro rodiče dětí, které mají rádi celostní přístup
 • pro děti žijící v zahraničí, kterým je logopedická péče nedostupná.
 • pro rodiče, kteří chtějí pomocí jednoduchých a efektivních technik zlepšit výslovnost dítěte
 • pro mateřské školy jako podpůrný program pro logopedické chvilky
 • pro děti od 4,5-7 let.

CELOSTNÍ TERAPIE ŘEČI A KOMUNIKACE

Jsem klinická logopedka a také maminka tří dvojjazyčných dětí. Vím, jakou dá práci u některých dětí naučit je vyslovit jednotlivé hlásky. Často za tím stojí pohybová neobratnost mluvidel. 

 

Jako terapeutka pracuji celostně a využívám ke cvičení nejen práci s mluvidly, ale celým tělem, dominantně také práci ruky, jako efektivní podpory pro rozvoj a stimulaci mluvidel. 

 

V mé praxi se mi osvědčily postupy, které dítěti nenásilně ukáží to, co po něm chceme v pusince a zároveň cvičením ruky podpoří rozvinutí mluvidel. A ty vám v kurzu nabízím. Vím, že jsou nejen velmi efektivní, ale také pro dítě zábavné a vedou ho k cíli. 

Martina Kolmanová

 

CO JE SOUČÁSTÍ PROGRAMU?

32 tréninkových videí

+ 6 vzdělávacích videí pro rodiče a bonusy zdarma

 • 1
  Posílíme jemnou motoriku ruky a zlepšíme citlivost a hmatové vnímání
 • 2
  Pomocí stimulace ruky efektivně podpoříme pohyblivost jazyka
 • 3
  Zvýšíme citlivost dítěte k taktilním podnětům jako důležitého prvku pro úpravu výslovnosti
 • 4
  Posílíme sílu jazyka a stabilitu čelisti
 • 5
  Naučíme dítě zvedat jazyk za horní řezáky a dát mu potřebnou oporu o boky stoliček
 • 6
  Připravíme mluvidla pro hlásky CSZ, LRŘ, TDN a ČŠŽ

Program není určen k naučení se konkrétní výslovnosti hlásek, ale je zamířen na to, aby mluvidla dítěte byla po ukončení programu připravena tak, že správnému vyslovení již nebude bránit oslabená síla a koordinace svalů v oblasti mluvidel.

 

V programu postupujete svým vlastním tempem dle schopností dítěte. Tedy jednotlivé cviky s dítětem trénujete tak dlouho, dokud je nedokáže a teprve poté zkoušíte další krok. Cviky jsou jednoduché, názorně ukázané a metodický postup je rozdělen na 16 kroků právě proto, aby je dítě úspěšné zvládlo. A zůstalo motivované.

 

Často se totiž po dítěti chce cvik, k jehož ovládnutí je potřeba několik předcházejících kroků a dítě pak není úspěšné a ztrácí motivaci.  A tomu se vyhneme. Cvičení jsou krátká, pestrá a mířená na celé tělo, nejen na oblast mluvidel. Tím se stává terapie celostní, ale také efektivní. Videa jsou určena rodičům a slouží jako metodický postup k rozvinutí správné výslovnosti dítěte. Videa je potřeba sledovat postupně, jelikož na sebe logicky navazují. Jsou výbornou variantou pro domácí nácvik. V kurzu také dostanete základní informace o fungování mozku, vztahu emocí a těla,ale i projdete pomocí řízené meditace uvolněním vašeho těla, na které bude reagovat vaše dítě. Kurz je celostně vedený, obsahuje efektivní techniky, vyžaduje ale váš čas a spolupráci. 

Nahlédněte dovnitř

 

Můžete začít právě nyní a využít jednoduchá a efektivní 

domácí cvičení ve prospě vývoje správné výslovnosti dítěte.

Cvičení je úspěšné, pokud se opakuje každý den, probíhá v lehkých emocích a radostném nastavení. 

 

Cviky vám zaberou cca 3-5 minut denně.

Tak málo stačí k tomu, aby mozek dítěte propojil nové spojení a upevnil ho natolik, aby se nově nabyté dovdnosti mohli upevnit. A když se u toho budete dobře bavit, bude to ještě rychlejší. 

 

 Cena programu je 1890 Kč + DPH 21%

 

Efektivní cvičení přináší jisté výsledky.

Které můžete očekávat?

 

 • 1
  Zlepšení orientace v dutině ústní
 • 2
  Posílení svalů jazyka
 • 3
  Zlepšení mezizubní výslovnosti
 • 4
  Připravená mluvidla pro hlásky CSZ, LRŘ, TDN a ČŠŽ a to není málo
 • 5
  Je dost možné, že se skrze cvičení začne dítěti výslovnost sama následně upravovat nebo se její přímá úprava tímto cvičením výrazně urychlí.
 • 6
  Uvolnění napětí na straně dítěte i rodiče.
  Jako klíčového prvku pro úspěch terapie.

Ukázkové video z kurzu - otevíráme kytičku v ruce a později také v těle

A to není vše. Ke kurzu patří také hodnotné bonusy zdarma. 

BONUSY KE KURZU

Bonus č.1

15% sleva na

 konzultaci pro rodiče

 • Hodinová konzultace se mnou a vaším dítětem. Můžete ji využít ve chvíli, kdy se vám nebude dlouhodobě dařit se posunout.
 • E-shop Logopedie s úsměvem nabízí autorské obrázkové pomůcky pro stimulaci řeči, sluchového vnímání, zrakového vnímání, paměti a pozornosti.
 • Najdete zde také slovníky na hlásky .
 • Pracovní sešity Učíme se hlásky L, R, Ř, C, S obsahují komplexní úkoly k posílení jazykových schopností spolu se správnou výslovností dítěte.

Bonus č.2

5% sleva na

 nákup v e-shopu

 • v našem e-shopu www.logopediesusmevem.cz nabízíme více než 80 obrázkových materiálů k podpoře správné výslovnosti

Bonus č.3

Meditace Uvolnění těla a krku

 • Na vašich pocitech a emocích záleží. A proto je součástí programu také meditace, která vás povede k cílenému uvolnění napěti v těle a oblasti krku a břicha. Aby vaše úsilí s dítětem přinášelo to pravé ovoce.

Nejčastější dotazy

JE PROGRAM VHODNÝ PRO DĚTI NAD 7 LET?
Ano, v případě, že přetrvává oslabená motorika mluvidel a také neobratnost. Pak je program vhodný i pro starší dítě a bude z něho profitovat.

JE PROGRAM VHODNÝ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Ano, cviky, které učím rodiče může velmi dobře použít také paní učitelka v mateřské škole jako podpůrný prvek logochvilek. Zároveň celotělové cviky, které v programu jsou najdou bezpochyby skvělé využití při běžném pohybovém cvičení s dětmi a vy budete vědět, že skrze tyto cviky zároveň působíte také na vývoj řeči dětí, a to je skvělé.

JAK DLOUHO MÁM KURZ DOSTUPNÝ

Kurz máte napořád. Tedy, můžete ho později použít i pro mladšího sourozence a postupovat si svým vlastním tempem. 

JE PROGRAM VHODNÝ PRO DĚTI S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ
Děti s VD mají často oslabené vnímání celého těla, ale i porušenou jemnou motoriku, svalovou koordinaci a jednoduše, nejsou v těle tak úplně doma. Cviky, které jsou v programu učí rodiče, jak dítěti pomoci a zlepšit sílu i koordinaci svalů nejen celého těla, ale i mluvidel. To bude mít přímý efekt na vývoj řeči všech dětí, i dětí s VD. Osobně si myslím, že program je doslova šitý na míru dětem s VD.

MOHU PROGRAM SPUSTIT NA TELEFONU?

Program je na webové stránce a videa jsou natočena na youtube. Tedy půjdou vám pustit jak na mobilním telefonu, tak iPadu, i počítači.

e-mail: celostnikomunikace@gmail.com