Probuď v sobě chameleona

Online stimulační program pro vícejazyčné děti. 

Skupinová setkání, při kterých podpoříme komunikační dovednosti dítěte v českém jazyce.

Určeno pro děti ve věku 5 - 8 let.

Přejete si, aby vaše dítě mělo laskavý vztah k českému jazyku a mělo větší zájem mluvit česky

s radostí a lehkostí? 

Pak čtěte dál.

Nabízíme vám letní stimulační program, ve kterém se vaše dítě potká s českými kamarády pod vedením logopeda a bude mít příležitost hravou formou rozvíjet své jazykové schopnosti a mluvit pravidelně česky v bezpečnémpodporujícím prostředí. 

Co je součástí programu?

16 hodin online lekcí 

 • 960 minut ponořeni v českém jazyce
 • Program se skládá z 8 lekcí, délka jedné lekce je 120 minut a probíhá na zoomu.
 • Počet dětí ve skupině je maximálně 8.
  Zcela záměrně jsou skupiny dětí malé a věkově omezené, aby došlo k maximálnímu zapojení všech dětí.

Těžištěm programu jsou skupinová setkání dětí s logopedem. V programu je kladen důraz zejména na zesílení spontánních komunikačních dovedností v českém jazyce, a to i díky příležitosti mluvit česky s dětmi ve skupině, ale i s terapeutem.

Hravou formou se zaměříme na nejběžnější potíže u bilingvních dětí z hlediska komunikace (např. rytmus, sluchové rozlišení dlouhých hlásek, měkčení, rozvoj mluvidel pro podporu výslovnosti českých hlásek). A do programu zahrneme také celotělové stimulační techniky vycházející mimo jiné z metody HANDLE

Jak probíhají lekce? 

 • lekce jsou on-line, můžete se tedy připojit odkudkoli
 • k lekci se dítě připojí skrze zoom link, který vám zašleme po zakoupení programu
 • připraví si vytištěný pracovní sešit Probuď v sobě chameleona, který je součástí programu, dále psací potřeby a sluchátka
 • rodič u lekce nemusí být přítomný, dítě však musí umět ovládat zoom (zapnout nebo vypnout mikrofon/kameru)
 • terapeut má připravený program šitý na míru vícejazyčným dětem, hravé techniky, pracovní listy, písničky a skupinové aktivity 
 • děti volně následují vedení terapeutem, v průběhu lekce bude krátká přestávka

Program obsahuje také několik skvělých bonusů. 

bonus č.1:

Členská sekce pro rodiče a facebooková skupina

K programu získáváte vstup do členské sekce, kde na vás čekají různé bonusové materiály.

Pro děti jsou to např. videoslovníky, které si mohou pustit samy a přirozeně si trénovat a rozšířovat slovní zásobu, stejně jako správný slovosled ve větě.

Členská sekce obsahuje i samostatnou část pro rodiče, kde získají např. vstup k webinářům a videím (viz bonusová videa) . Vstup do této sekce máte napořád a všechny materiály zde zůstanou uložené. Můžete tedy se cvičením pokračovat i po skončení programu. 

Současně je ke kurzu připojena facebooková skupina, ve které budeme společně sdílet vaši cestu, bude zde možnost pokládat dotazy a komunikovat s lektorkou nebo garantkou.

bonus č.2:

Pracovní sešit 

Součástí programu je pracovní sešit, který vznikl pro potřeby právě tohoto kurzu. Budeme s ním pracovat společně, ale můžete ho využít i při vašem domácím procvičování. Tento sešit vznikl přímo pro potřeby vícejazyčných dětí. 

bonus č.3:

HANDLE techniky

HANDLE - je holistický přístup k neurovývojovým poruchám. Využívá velice efektivní techniky ke stimulaci vývoje nervové soustavy, ale také smyslového vnímání. Více o této metodě čtěte zde: https://www.handle.org/

V kurzu si představíme 4 HANDLE techniky, které budou působit na zlepšení komunikace vašeho dítěte stimulací řečových zón v oblasti mozku. Mimo to budou působit i na správný úchop tužky a zlepšení očních pohybů (podpora psaní a čtení). 

bonus č.4:

Bonusová videa

V rámci tohoto kurzu od nás dostáváte zdarma přístup ke dvěma webinářům na téma bilingvismus. Dozvíte se např. jak preference jednoho jazyka ovlivňuje vztah s druhým rodičem, který mluví pouze druhým, nepreferovaným jazykem. Dalším bonusovým videem je např. meditace, kterou pro vás natočila klinická logopedka Martina Kolmanová (garant kurzu).

Lektorka kurzu:

Mgr. Helena Sobieská

logopedka se zájmem o celostní přístup
Jsem logopedka se zájmem o celostní přístup a při práci využívám HANDLE techniky. Po přestěhování do zahraničí jsem navázala kontakt s Martinou a od té doby kráčíme společně po cestě celostní terapie.  Díky životu v cizině sama dobře vím, jaké to je, když chce člověk něco vyjádřit, ale zrovna nenachází ve svém aktivním slovníku ta správná slova. Tento program si klade za cíl podpořit vaše děti a jejich komunikační dovednosti v českém jazyce, aby mluvily s radostí a lehkostí.

Garant kurzu:

Mgr. Martina Kolmanová

klinická logopedka, koučka a yogínka
Martina je klinická logopedka s celostním přístupem, autorka obrázkových pomůcek na logopedii, e-booků o vývoji řeči, on-line kurzů pro děti, dále také koučka, yogínka, ale především maminka tří dvojjazyčných dětí. Již pět let provozuje on-line logopedickou terapii pro české děti žijící po celém světě.

Cena programu se všemi bonusy:

Běžná cena programu je 2490 Kč bez DPH

V případě, že byste rádi přihlásili dvě děti, máme pro vás připravenou 30% slevu pro druhé dítě. V tomto případě nám napište, jak slevu pro druhé dítě uplatnit. 

Storno podmínky kurzu Probuď v sobě chameleona.  
Účast dítěte v kurzu je možné zrušit nejdéle jeden týden před zahájením turnusu, částka bude vrácena v plné výši. V případě, že je účast dítěte zrušena méně než jeden týden před zahájením, vrátíme vám 50% zaplacené částky. V případě nemoci dítěte a dodání potvrzení od lékaře lze vrátit 100% částky a to i v případě, že je účast zrušena těsně před zahájením programu. Je také možné po individuální domluvě dítě přesunout do jiného turnusu. 

Časový harmonogram programu:

Všechny turnusy v roce 2021 již proběhly, ale moc rádi bychom kurz opakovali přes léto 2022. Pokud nechcete, aby Vám kurz unikl, vyplňte formulář níže a my Vás budeme kontaktovat s dostupnými termíny. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Co o nás říkají? 

Děti jsem přihlásila do kurzu, aby se trochu opět přiblížily českému jazyku, aby se učily číst česká písmena, a aby se setkaly s českými dětmi a český jazyk si procvičily. To se splnilo bez výhrad. Děti moc rády plnily všechny úkoly a zadání, byla to pro ně zábava, paní Helena je velmi sympatická a příjemná "pani ucitelka". I ja sama jsem se mohla inspirovat zajímavými a ne nudnými cvičeními. Obsah kurzu lze jen doporučit jiným dětem, které vyrůstají v dvojjazyčném prostředí, zažijí legraci a zábavu. Navíc zrovna o prázdninách kurz nenásilnou formou děti donutil dělat něco pro sebe samé, pro svůj vývoj.
Alžběta Doležalovámaminka Aničky a Alexika
S Helenou a Martinou moc rádi spolupracujeme. Patrik se na setkání těší, dělá rychle pokroky a vše se učí formou hry. Vždy rychle poznají, kdy Patrik začíná být unavený nebo ztrácí pozornost a hned vymyslí hru či další vývojové cvičení tak, aby mu sezení zpestřily. Zapojují nejen mysl ale i tělo. Krásně navedou a vysvětlí mně i Patrikovi jak máme cvičení provádět a to jak logopedické s posilováním jazyka tak i další cvičení, které navazují na mluvidla a pomáhají k rozvoji rychleji. Nejsem úplně matka, která ráda a pravidelně dělá narůstající počet domácích úkolů a cvičení. A právě proto mi vyhovuje jejich přístup. Máme pár civků na kterých pracujeme a pár technik, které jsme přijali jako rituál před spaním. Takto nám to moc vyhovuje. Patrik nikdy neměl rád dotýkání vlasů a hlavy byl moc přecitilivělý. A od pravidelného poťukávání na hlavu, obličej a promasírování prstů a dlaní před spaním si to Patrik naprosto užívá a je mu to moc příjemné. Co před tím trvalo nacvičit měsíce máme nacvičené za pár dnů, je ohodně jednodušší mu vše vysvětlit a on to udělá. Mimo logopedické a fyziologicky propojené cvičení hodně oceňuji i přístup k bilingualním dětem a pomáhání jim i mně zvýšit slovní zásobu, zaměřit se na slabší stránky jazyka, které děti žijících mimo české prostředí trápí. Helena a Martina jsou našimi mentorkami, podporují nás nejen svými odbornými znalostmi, ale i psychicky. Jsme moc rádi, že je máme.
Andrea Malotová maminka Patrika

Možná se ptáte:

 • CO POTŘEBUJI?
  Stačí počítač, kvalitní připojení k internetu, mikrofon + kamera. Všechno ostatní dostanete od nás.
 • MOJE DÍTĚ NEVYDRŽÍ TAK DLOUHOU DOBU SEDĚT U POČÍTAČE...
  Nebojte se, není cílem, aby dítě celých 120 minut sedělo před obrazovkou. Kurz bude probíhat hravou formou a jeho součástí budou také různá pohybová cvičení.
 • CO KDYŽ DÍTĚ VYNECHÁ JEDNU NEBO VÍCE LEKCÍ?
  V případě, že dítě vynechá lekci, lektorka doporučí, jak si procvičované dovednosti upevnit doma samostatně.
 • VYŽADUJE KURZ PŘÍTOMNOST RODIČE?
  V zásadě nevyžaduje, pokud dítě zvládne počítač ovládat samo (hlavně připojení na ZOOM). Přítomnost rodiče je doporučována v případě nižší schopnosti dítěte porozumět danému jazyku (viz další otázka).
 • JE NUTNÁ URČITÁ ÚROVEŇ ČESKÉHO JAZYKA K PŘIJETÍ DO KURZU?
  Pro práci je potřeba alespoň základní porozumění v českém jazyce. Pokud tomu tak není, stále je možné dítě do kurzu přihlásit, poprosíme však o přítomnost jednoho z rodičů či jiné osoby jako asistenci.
 • UPRAVÍ SE DÍTĚTI VÝSLOVNOST?
  Jedná se o podpůrný program, který dítěti pomůže zlepšit oromotorické dovednosti. Nemůžeme slíbit, že výstupem bude úprava výslovnosti, ale můžeme vám nabídnout další navazující spolupráci, případně kurz zaměřený na celkový rozvoj motoriky dítěte.

Máte ještě další otázky k programu? Napište nám, rádi vám odpovíme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.