On-line  psychologická péče pro děti a dospělé 

Je pro vás ideální volba, pokud: 

 • V tíživé situaci v osobním, rodinném či pracovním životě
 • Při potížích v mezilidské komunikaci a sociálním vystupování
 • Při potřebě hlubšího sebepoznání a dalšího osobnostního růstu
 • U zdravotních problémů, pokud ovlivňují psychické zdraví
 • Při konkrétních psychických obtížích:
  úzkostné stavy poruchy nálady psychosomatické obtíže apod.
 • S nejrůznějšími tématy týkajícími se dětí:
  řešení výchovných otázek úzkosti syndrom ADHD psychosomatické potíže jako bolesti hlavy, bříška, enurézy apod. školní obtíže a selhávání problémy ve vrstevnických vztazích problematika dospívání a adolescentní krize
 • Vyrovnání se se stanovenou diagnózou dítěte

Poskytuji psychologické vedení a poradenství, krizové intervence.

V soukromé praxi pracuji s dětmi i dospělými, případně dospívajícími.

"Ve své práci propojuji dlouholeté vzdělání a praktickou zkušenost s respektujícím přístupem ke každému jednotlivci."

Kontaktujte mě:

E-mail: dagmar.jakubska@seznam.cz

Telefon: 777 819 645

Moji psychologickou péči můžete využít jak online nebo telefonicky  z pohodlí vašeho domova.

Ale také osobně v lokalitě Hradec Králové.  

Kdo jsem? 

Mgr. Dagmar Jakubská

 • jsem atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka
 • absolvovala jsem systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii
 • působím jako lektor kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga, osobní asistenty a další pracovníky v sociálních službách. Přednáším pro pedagogy především témata ADHD a Psychosomatické problémy u dětí
 • jsem odborným garantem psychologické péče v NZZ Prointepo Hradci Králové
 • Dvanáct let jsem pracovala na Dětské klinice FN HK a náplní práce byla především psychologická diagnostika dětí a dospívajících se somatickým či psychosomatickým onemocněním a psychologické poradenství pro děti a rodiče

Mé služby:

Psychologická péče a poradenství, krizová intervence pro děti a dospělé

55 minutová psychologická terapie pro děti a dospělé.

Terapie probíhá on-line přes skype nebo osobně v lokalitě Hradec Králové

Jedno sezení v mé ambulanci v trvání 50-55 minut stojí 800 Kč.

Možná je individuální sleva po domluvě a při déledobé spolupráci.

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami /není vůle zdr. pojišťoven v našem regionu uzavírat smlouvy s klinickými psychology/.

Číslo účtu: 2401768474/2010 

Jaké jsou výhody přímé úhrady?

 • nepotřebujete doporučení lékaře
 • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
 • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv 
 • přímá platba podporuje Vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
 • podstatně kratší čekací doby, než v psychologických ambulancích, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami

Pro objednání využívejte prosím emailové komunikace. Telefonní hovory nejsem v průběhu dne většinou schopna realizovat.

Sezení je možné bez finanční náhrady zrušit 48hodin před jeho konáním. Zrušení nejlépe formou sms zprávy. Při pozdějším zrušení schůzky klient hradí i zrušenou schůzku v obvyklé výši. Pokud jsou důvodem zrušení v době kratší, než která je domluvena, zvlášť závažné a nepředvídatelné okolnosti, je ohledně platby možná individuální domluva. 

Kontaktujte mě:

E-mail: dagmar.jakubska@seznam.cz

Telefon: 777 819 645

Adresa pracoviště: Kavčí plácek 500 03, 500 03 Hradec Králové