Naučit se Ř je hračka, problém nastává s jeho používáním.

Mnoho rodičů si myslí, že naučit se správně vyslovovat hlásku je v logopedii to nejtěžší. Přesvědčím vás ale o tom, že tento proces začíná jinde a nejtěžší úkol přichází až po tom, co dítě vyslovení hlásky zvládne. Zároveň vám dám několik rad, jak zjistit, proč je terapie u vašeho dítěte neúspěšná.

 

Ve chvíli, kdy do mé ordinace vejde dítě, jehož řeč je plná chybné výslovnosti, čeká mě několik úkolů, které vycházejí z nácviku správné výslovnosti v těchto fázích.

1. posouzení oromotorických dovednosti dítěte:

  • správná pohyblivost mluvidel
  • správný a dostatečně silný výdechový proud
  • síla a stabilita čelisti

Pokud zjistím, že některá z těchto dovedností není plně osvojena, musím se jí věnovat jako první. Pokud bych tento krok přeskočila, na organismu dítěte se to dříve nebo později projeví.

Zajímá vás jak?

Nejčastěji marným úsilím terapeuta i dítěte o vyvození dané hlásky. Zapojení hlásky do řeči bude trvat dlouho, dítě ji přes veškerou snahu nebude správně používat a navíc bude závislé na neustálém opravování dospělého.

Rada č. 1

Trápíte-li se dlouhodobě v terapii tím, že se vaše dítě nedokáže naučit správné vyslovení hlásky, je třeba obrátit pozornost na tyto tři důležité komponenty. V jednom z nich, který bude pravděpodobně porušen, najdete klíč k úspěchu.

2. odhalení špatně vyslovovaných hlásek

Pokud je jich více, vyberu takovou hlásku, která se ve vývoji řeči u dítěte upevňuje jako první. Tedy tu, jejíž správná výslovnost předchází vyslovení dalších, na ni navazujících hlásek. Nápravou této hlásky musíme začít.

Např. pokud přijde pětiletá holčička, která neumí L, R a Ř, začneme hláskou L, kterou by pětileté dítě již mělo umět správně vyslovit. Při nácviku hlásky L se naučí zvednout jazyk za horní řezáky a vyslovit L, stejný pohyb nám později usnadní nácvik hlásky R. Hláska R nám pak umožní vyvodit hlásku Ř.

3. zapojení hlásky do řeči na úrovni slabik

Hláska je vyvozena. To znamená, že dítě umí zřetelně, správně a samostatně vyslovit hlásku např. L. Jenže tuto izolovanou hlásku v řeči nikdy nepoužije, protože v českém jazyce máme samostatně stojící pouze samohlásky A a I ve formě spojek, předložku U a několik souhlásek zastupujících předložky jako např. K, V, Z a S.

Ne vždy nás čeká úplně krátká cesta k tomu, aby dítě začalo hlásku  správně používat. Nejprve je třeba hlásku zapojit do slabik a krátkých shluků, např. LA, LE, LI, LO, LU, AL, OL, EL, ALA, OLI, ELU apod. a později do slov a vět. Vyslovit hlásku samostatně je celkem jednoduché, ale když se v jejím okolí vyskytnou hlásky další, zapojení správné výslovnosti vyžaduje od dítěte větší úsilí.

Rada č. 2

Pokud se shluky nedaří, je nutné je ještě více rozčlenit a učit dítě nejprve vyslovit dvě hlásky samostatně vedle sebe s malou pauzou např. L-A, a teprve poté je spojit do slabiky LA. Pauzu dítě samo odstraní ve chvíli, kdy jeho mluvidla nabudou dostatečné jistoty, a slovo vysloví přirozeně jako celek.

4. zapojení hlásky do řeči na úrovni slov

Pokud umí dítě používat problematickou hlásku ve slabice a v krátkých shlucích, přicházejí na řadu slova. A to nejprve slova, která mají procvičovanou hlásku na začátku. Např. LO-PATA. LU-PEN. Jak už příklad naznačuje, opět pro zjednodušení volíme pauzu mezi slabikami. Tato fáze obvykle zabere 3–5 terapií. Dítě se totiž musí naučit slabiku zapojit do většiny slov, a to nejen v pozici na začátku slova, ale také na konci slova.

Rada č. 3

V případě, že se dítěti zapojení do slov nedaří, je potřeba ještě více upevnit výslovnost ve slabikách. Je to znak toho, že jsme se do dalšího kroku pustili příliš brzy. Vyplatí se vrátit se zpět.

Nyní jsme tedy v situaci, kdy dítě již umí vyslovit hlásku ve slovech. Jednoslovné odpovědi sice děti používají rády a často, dospělí by je však měli důsledně nabádat k delšímu vyprávění ve formě vět a souvětí.

5. automatizace výslovnosti

Zbývá nám tedy poslední úkol – zapojit nacvičená slova do vět a samostatného vyprávění. Na pomoc si můžeme vzít soubor básniček, textů nebo her. Připravila jsem pro vás 60 takových her, které najdete v e-booku Logopedie na doma 1 – výslovnost. Sama totiž dobře vím, že tahle fáze je nejdelší a zabere někdy i více než půl roku.

A proto v této fázi musí panovat zábava, dobrá motivace a spolupráce.

Na začátku je to především fyzická dřina – jazyk se musí hýbat, ohýbat, polohovat, natahovat, zkracovat, zkrátka naučit se vzorně cvičit tak, jak potřebujeme.

V této poslední fázi je to ale dřina spíše psychická. Do hry nastupuje pozornost, paměť, soustředění, ale i únava, rozladění, ztráta motivace. V zapojení hlásky do řeči hrají důležitou roli i smysly, především sluch. Přestože všechny předešlé kroky jsou splněny, může se někdy stát, že dítě hlásku neumí zapojovat, protože neslyší, kde ji má ve slově použít. Na ušní kvůli tomu ale nemusíte.

Porucha na úrovni sluchového rozlišování se obvykle nejvíce projeví právě ve chvíli, kdy dítě zapojuje hlásku do slov, ale ještě více do vět. Pořád ho opravujete, ale dítě není schopné správně říct obě hlásky L ve větě Babička koupila holínky. Mozek dítěte v tomto případě není schopen odlišit hlásku od ostatních.

Vyplatí se tedy s dítětem cíleně procvičovat vnímání hlásky L sluchem. Také k rozvoji sluchových dovedností jsem pro vás připravila e-book, který vám pomůže při domácím procvičování. Logopedie na doma 2 – sluchové vnímání vás provede krok za krokem jednoduchou metodikou a více než třiceti hrami, které sluchové vnímání dítěte krásně rozvinou.

 

Už vidíte, která fáze je na logopedii ta nejtěžší?

Logopedie je sice hra, ale někdy to je i dřina, které se přitom dá vyhnout. Stačí, abyste se vývoji řeči dítěte věnovali od samého počátku. Musíte se soustředit na to, aby byly kvalitní především základy, na kterých se řeč později vytváří, tedy hlavně práce svalů v oblasti mluvidel, sluchové a zrakové vnímání i myšlení. V tom vám mohou pomoci další z mých projektů, jako je kurz Hlásky s úsměvem, který najdete na www.hlaskysusmevem.cz

Jsem klinická logopedka a zastánkyně celostního přístupu v léčbě poruch komunikace. Maminka tří dětí a nadšená propagátorka online logopedie. Se svoji rodinou zažívám již několik let život v zahraničí. Z mých tří dětí se plynule staly mluvčí dvou jazyků a já s nadšením sleduji jejich vývoj. Jsem zakladatelkou úspěšného e-shopu Logopedie s úsměvem, kde nabízím autorské logopedické obrázkové materiály a pracovní sešity pro snadnější úpravu výslovnosti. Vydávám ve spolupráci s nakladatelství Euromedia pracovní sešity Učíme se hlásku C, L, R a další. Natáčím pro vás výuková vide o logopedii na facebooku Logopedie s úsměvem a podporuji vás rodiče dětí s poruchami komunikace na facebooku Celostní komunikace. Více informací se dozvíte zde. >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.