S JONÁŠEM DO ŠKOLY

12 týdnů na cestě k úspěšnému školákovi

Máte doma předškoláka obáváte se, zda je na nástup do školy připraven? V kurzu nabízíme 12 týdenní komplexní program pro předškolní děti. Hlavní důraz klademe na rozvoj sluchového vnímání, jako základního stavebního kamene pro hladký nácvik čtení a psaní. Samozřejmě ale podporujem dítě jako celek. Tedy zaměříme pozornost také na grafomotoriku. paměť, zrakové vnímání a jazykové dovednosti. 

MOJE PRVNÍ SLOVA

6 týdnů na cestě k prvním slovům

Na první slova se těší každý rodič, někdy si však děti z různých důvodů dávají na čas. A v rodiči toto čekání vyvolává mnoho otázek, někdy i strachů a obav. Obzvlášť, pokud se slova neozývají ani po druhých narozeninách. V kurzu nabízíme unikátní podporu pro dítě, ale také rodiče. Rodič pracuje na utišení rozbouřených emocí a znovunalezení rovnováhy, stejně jako na nastavení efektivní a podporující komunikace. Dítě pomocí jedinečných obrázků, které ladí dětské duší a podporováno stimulačními hrami, které cíleně rozvíjí oblasti, které bývají u dětí s opožděným vývojem řeči oslabené, uchopuje první slova a řadí je k sobě. V kurzu získáte podporu emoční koučky a klinického logopedky s celostním přístupem.