POSTUP VYVOZENÍ HLÁSKY R

HLÁSKU R OBVYKLE NACVIČUJI S TRAKTOREM

Umíš udělat drnčivý zvuk, jako když jede traktor po poli? Dr, Dr, Dr.

KOUPIT pracovní sešit na hlásku R ZDE

KOUPIT slovní zásobu na hlásku R ZDE

KOUPIT pexeso na hlásku R ZDE

KOUPIT rozpoznání hlásky R ZDE

KOUPIT první slabiku hlásky R ZDE

KOUPIT pozici hlásky R ve slově ZDE

KOUPIT domino hlásky R ZDE

video OPRAVOVAT CHYBNOU VÝSLOVNOST?

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, že nebudete při nácviku úspěšní, objevíte v motorice mluvidel vašeho dítěte větší nedostatky, se kterými si nebudete vědět rady, pak se do přímého nácviku hlásky nepouštějte a vyhledejte pomoc klinického logopeda. 

Autorka návodu nenese žádnou zodpovědnost za výsledky domácího nácviku. Uvedený návod nenahrazuje návštěvu logopedie.

Dříve než začnete, přečtěte obecný postup úpravy hlásek. Najdete ho vlevo v menu, nebo zde.

KDY ZAČÍT VYVOZOVAT SPRÁVNÉ R

 

Hlásce R vývojově předchází správná realizace hlásek TDN a L. Ještě předtím, než se do čehokoli pustíme, musíme si zkontrolovat, zda dítě vyslovuje správně vývojově předcházející hlásky. Hlásku R začínáme upravovat po pátém roce.

Správná realizace TDN:

Hrot jazyka je při TDN umístěn za horními řezáky a jazyk je šikmo vzhůru. Při vyslovení hlásek TDN jazyk vytvoří lehký závěr (přimkne se k dásni za horními řezáky a „uzavře“ proud vzduchu) a po uvolnění vzduchu jazyk lehce odskočí vzad.

Správná realizace L:

Hrot jazyka je při vyslovení nejprve umístěn za horními řezáky, zde vytvoří lehký závěr a poté při zvukovém doprovodu padá volně shora dolů za dolní řezáky.

Umístění jazyka za horní řezáky je pro tuto činnost nutný předpoklad. Správná poloha jazyka je na fotce:

Pokud tomu tak není a dítě realizuje hlásky TDN a L jinak, tedy chybně, pak se do nápravy R nepouštějte, protože NEJPRVE je potřeba opravit výslovnost těchto čtyř vývojově předcházejících hlásek.

Toto bývá nejčastější terapeutická chyba a důvod neúspěchu při úpravě hlásky R.

 Hláska R se zpravidla začíná upravovat po pátém roce. V případě, že zjistíte, že vaše dítě neumí také L a TDN. Začněte dříve, tedy ještě před pátým rokem, úpravou těchto hlásek.

 
  Hláska R se zpravidla začíná upravovat po pátém roce. V případě, že zjistíte, že vaše dítě neumí také L a TDN. Začněte dříve, tedy ještě před pátým rokem, úpravou těchto hlásek.

DECHOVÁ CVIČENÍ

Výdechový proud při realizaci hlásky R prochází přes hrot jazyka, rozkmitává ho a způsobuje opakované kmitání hrotu (3–5×) a tím vyslovení hlásky R. Výdechový proud je jemnější a delší. Proto je dobré ještě před nácvikem hlásky začít s dechovým cvičením obecným, ale také cvičením přímo určeným k nácviku hlásky.

 • foukání brčkem do vody
 • foukání do peříčka na ruce
 • foukání do mýdlové vody brčkem
 • foukání do bublifuku
 • foukání do frkačky

Dechové cvičení pro nácvik hlásky R:

 • prudké sfouknutí kuličky s pozicí jazyka za horními řezáky – kuličku z půlky papírového kapesníčku umístíme na dlaň dítěte, dlaň dáme před ústa, jazyk umístíme za horní řezáky, jako když chceme říct T a prudce přes vyslovení hlásky T kuličku sfoukneme. Stejně tak to můžeme vyzkoušet přes souhlásku D (na videu).
 • dlouhé foukání do pruhu papíru, opět s pozicí jazyka za horními řezáky – úzký pruh papíru držíme kolmo před ústy dítěte, hrot jazyka umístíme za horní řezáky a dlouhým výdechem přes vyslovení hlásky T/D do papírku foukáme. Papírek se výdechem plynule odklání dozadu. Při tomto cvičení již můžete zaslechnout lehkou vibraci, která se dítěti podaří. Cvičení provádějte 3–4× za sebou, pravidelně jednou denně.
 • Video: Beatka je tu pouze jako doprovodná kulisa pro oživení a pobavení :), na videu vyplazuje jazýček ven, protože ještě nemá dostatečně vyzrálá mluvidla a navíc se urputně snaží 🙂 (jsou jí teprve tři). Toto cvičení je vhodné pro děti od pěti let (sledujte tedy hlavně Jonáše).

ROZVOJ MOTORIKY MLUVIDEL

Hláska R se vyslovuje s jazykem za horními řezáky, který je rozkmitáván proudem vzduchu. Proto je nutné nejprve nacvičit správnou výchozí polohu jazyka.

1. NASTAVENÍ POLOHY JAZYKA – zvedání jazyka – tedy umístění hrotu jazyka za horní řezáky, kdy zbylá část jazyka padá šikmo vzad a je pevná a rovná. Tato poloha může dětem dělat potíže. Od 3,5 let jsou však na tuto polohu již vyzrálé.

Jak nacvičovat pohyby?

Vždy ukážeme dítěti nejprve, co po něm chceme, a vyžadujeme po něm přímou nápodobu. Pokud se to nedaří je pravděpodobné, že motorika jazyka dítěte bude vyžadovat cílené a delší cvičení. V takovém případě doporučuji návštěvu logopeda. Obzvlášť pokud se objeví následující chyby, do nápravy doma se nepouštějte.

DOKUD DÍTĚ NEUMÍ ZVEDNOUT JAZYK NAHORU, NENÍ SCHOPNÉ SPRÁVNOU VÝSLOVNOST HLÁSKY R OVLÁDNOUT. PROTO SE DO DALŠÍHO NÁCVIKU PUSŤTE AŽ VE CHVÍLI, KDY DÍTĚ TYTO POHYBY UŽ OPRAVDU UMÍ.

Nejčastější chyby:

 1. Dítě jazýček prohýbá nebo vyplazuje
 2. Zvedá čelist spolu s jazykem
 3. Přivírá ústa
 4. Zaklání hlavu

Pozor na přirostlou podjazykovou uzdičku:

Pokud se dítěti nedaří jazyk za horní řezáky vůbec zvednout. Je potřeba zkontrolovat jestli nemá přirostlou podjazykovou uzdičku. Více se o ní dočtete v tomto článku: Jazýček ve tvaru srdíčka, aneb přirostlá podjazyková uzdička.

2. MECHANICKÁ vibrace hrotu jazyka – tato vibrace je velmi účinná a je potřeba ji dělat denně několikrát (alespoň 3×) za sebou. Při výdechu masírujeme prstem (nejlépe ukazováčkem) hrot jazyka. Přitom říkáme dlouhé d------ nebo naopak D D D několikrát zopakujeme, každému dítěti vyhovuje něco jiného.

Nejprve se pravděpodpobně nebude nic moc ozývat, ale postupně jak se jazyk začne rozhýbávat, zaslechnete občas krátkou a později i delší vibraci, která bude znít jako kraťounké R nebo maličko delší RR nebo už skoro správné RRRR.

Ve chvíli, kdy se podaří jazyk rozhýbat a vibrace je již delší, zkoušíme tento pohyb vyvolat i bez vibrace. Dítě už ho dobře zná a ví trochu, jak na něj. Někdy pomůže, když se před R umístí D. Dítě pak vysloví dr. Vibrace naskočí snadněji.

POSTUP VYVOZENÍ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI HLÁSKY L

Když už dítě umí pomocí mechanické vibrace jazyka vytvořit krátké R, můžete se pokusit vyvodit správnou výslovnost hlásky R  pomocí přímé nápodoby.

Pomalu dítěti ukažte, jak se hláska vyslovuje a nechte ho to udělat stejně. Může se stát, že vás ihned napodobí, a to ve chvíli, kdy je na hlásku již vyzrálé a nebrání mu žádné další nedostatky např. v motorice mluvidel, koncentraci, sluchovém nebo zrakovém vnímání. Pro snadnější naskočení vibrace můžete před R vložit dR nebo eR.

Pokud se přímá nápodoba nepodaří, pak je potřeba nácvik hlásky rozkouskovat a využít pomocných hlásek T a D. 

PODPOŘÍME SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

 

Při nácviku správné výslovnosti nesmíme zapomenout na to, že dítě se při sebekontrole také opírá o vlastí sluch. Pokud tedy neslyší rozdíl mezi hláskami R a L nebo D, ale i Ř, nemůže ji správně vyslovit a v řeši zapojit. Věnujeme se proto i uvědomění si, že oba zvuky se tvoří jinak, a znějí jinak. Učíme dítě hlásku R slyšet ve slověch, zvýrazníme ji prodloužením nebo zopakováním, aby si dítě uvědomilo, kde ve slově hláska R je. Např. RRRuka nebo VoRRR. Teprve poté může být náš nácvik úspěšný. 

A JAK DÁL?

Když už dítě umí R vyslovit, tak ho čeká ještě ne vždy úplně krátká cesta k tomu, aby ho také začalo používat. Nejprve se snažíme zapojit ho v kombinaci se souhláskou ve slabikách DRA, PRE, HRY, BRO, TRU.  Poté cvičíme slova kruh, drápy, mrak apod. Když toto dítě umí, je pravděpodobné, že už má jazýček poměrně dobře rozhýbaný a zvládne také R samostatně. Pak zkoušíme slabiky RA, RE, RY, RO, RU a shluky ARA, ORO, URU, YRY, ERE, stejně jako koncové -R, -AR, -UR, -OR, -ER, -YR.

Ve chvíli, kdy máme nacvičená slova, pustíme se do vět. V této fázi si vezmeme na pomoc také básničky a kraťounké texty. Později se pustíme do textů delších.

Tento postup respektujte, jde krok za krokem od nejjednodušších elementů po složitější. Pokud dítě hlásku v řeči nezapojuje, je to často tím, že ji nemá dobře upevněnou v nižších, jednodušších kombinacích. Vraťte se tedy krok zpět. V tomto případě se to vyplatí. 

Můžete si přečíst, jakou zkušenost s návratem zpět má moje kamarádka Josefína, která tento krok po konzultaci se mnou učinila. 

Chtěla bych Ti moc a moc poděkovat, jak jsi nám poradila začít s R znovu pěkně od začátku – sice to pro mě byla dost drsná myšlenka, ale každopádně se vyplatila! Kuba začal vidět pokroky, a to ho zas znovu nastartovalo :-). Krátce po návratu od vás se naučil hrčet správné R, pak přidal Ř ve shlucích TŘ a DŘ a ačkoli jsem to s ním nijak neprocvičovala, začal ho používat v běžné řeči! Hodně dychtil umět Ř pořádně, tak ho brzy zvládnul i v ostatních kombinacích a automaticky vpravil do své řeči, od té doby jsem ho jinak než správně říkat Ř neslyšela. S R je to složitější, na tom stále pracujeme. Když se logopedii věnujeme, tak si na něj myslí, jinak v běžné řeči ho připomínám. Ale tak nějak už věřím, že to časem dá.

Josefína Lipovská, maminka pětiletého Jakuba
 

Když dítě umí slova, začneme hlásku zapojovat do vět. Na pomoc si můžeme vzít básničky nebo texty na R. Tento nácvik však může trvat dlouho a existuje spousta her, jak do řeči zapojit správnou výslovnost. 60 z nich jsem pro vás sepsala do e-booku Logopedie na doma.