POSTUP VYVOZENÍ HLÁSKY L

HLÁSKU L MŮŽETE NACVIČOVAT TŘEBA SE ŠTÍREM 🙂

Umíš zvednout jazýček, jako štír svůj ocásek?

KOUPIT pracovní sešit na hlásku L ZDE

KOUPIT slovní zásobu na hlásku L ZDE

KOUPIT pexeso na hlásku L ZDE

KOUPIT rozpoznání hlásky L ZDE

KOUPIT první slabiku hlásky L ZDE

KOUPIT pozici hlásky L ve slově ZDE

KOUPIT domino hlásky L ZDE

video OPRAVOVAT CHYBNOU VÝSLOVNOST?

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, že nebudete při nácviku úspěšní, objevíte v motorice mluvidel vašeho dítěte větší nedostatky, se kterými si nebudete vědět rady, pak se do přímého nácviku hlásky nepouštějte a vyhledejte pomoc klinického logopeda. 

Autorka návodu nenese žádnou zodpovědnost za výsledky domácího nácviku. Uvedený návod nenahrazuje návštěvu logopedie.

Dříve než začnete, přečtěte obecný postup úpravy hlásek. Najdete ho vlevo v menu, nebo zde.

KDY ZAČÍT VYVOZOVAT SPRÁVNÉ L

Okolo třetího roku je již dítě schopné zvládnout správnou výslovnost hlásky L. Motorická a dechová cvičení můžeme začít zkoušet okolo tří a půl let. Do přímého nácviku se pouštíme po čtvrtém roce.

NEŽ ZAČNEME, MUSÍME SI ZKONTROLOVAT ...

Vývoji hlásky L předchází správná realizace hlásek TDN. Tedy ještě předtím, než se do čehokoli pustíme, musíme si zkontrolovat, zda dítě vyslovuje tyto tři hlásky správně!

Správná realizace TDN:

Hrot jazyka je při TDN umístěn za horními řezáky a jazyk je šikmo vzhůru. Při vyslovení hlásek TDN jazyk vytvoří lehký závěr (přimkne se k dásni za horními řezáky a „uzavře“ proud vzduchu) a po uvolnění vzduchu, jazyk lehce odskočí vzad.

Pokud tomu tak není a dítě realizuje hlásky jinak, pak se do nápravy L nepouštějte, protože jako první je potřeba opravit výslovnost těchto tří vývojově předcházejících hlásek.

Toto bývá nejčastější terapeutická chyba.

DECHOVÁ CVIČENÍ

Výdechový proud při realizaci hlásky L prochází po obou bocích jazyka. Výdechový proud je delší a silnější. Proto je dobré ještě před nácvikem hlásky L začít s dechovým cvičením.

 • foukání brčkem do vody
 • foukání do peříčka na ruce
 • foukání do mýdlové vody brčkem
 • foukání do bublifuku
 • foukání do frkačky

ROZVOJ MOTORIKY MLUVIDEL

Nejprve je nutné nacvičit dva pohyby jazykem v tomto pořadí!

 1. stranové pohyby jazykem – hrot jazyka je umístěn dole uprostřed za dolními řezáky, hrot jazyka se poté posouvá ze středu na dolní stoličku. Nejprve ze středu na jednu stranu a pak na druhou stranu. Následně zkoušíme pohyb jazykem přes střední linii – tedy z jedné strany na druhou.
 2. zvedání jazyka – tedy umístění hrotu jazyka za horní řezáky, kdy zbylá část jazyka padá šikmo vzad a je pevná a rovná. Tato poloha může dětem dělat potíže. Od 3,5 let jsou však na tuto polohu již vyzrálé.

Jak nacvičovat pohyby?

Vždy ukážeme dítěti nejprve to, co po něm chceme a vyžadujeme po něm přímou nápodobu. Pokud se to nedaří, je pravděpoobné, že motorika jazyka dítěte bude vyžadovat cílené a delší cvičení. Pak doporučuji návštěvu logopeda. A to i v případě, že se objeví následující chyby. Pak se do nápravy doma nepouštějte.

DOKUD DÍTĚ NEUMÍ TYTO DVA MOTORICKÉ POHYBY, NENÍ SCHOPNÉ SPRÁVNOU VÝSLOVNOST HLÁSKY L OVLÁDNOUT. PROTO SE DO DALŠÍHO NÁCVIKU PUSŤTE AŽ VE CHVÍLI, KDY DÍTĚ TYTO POHYBY UŽ OPRAVDU UMÍ.

Nejčastější chyby:

 1. Dítě jazýček prohýbá nebo vyplazuje
 2. Zvedá čelist spolu s jazykem
 3. Přivírá ústa
 4. Zaklání hlavu

Pozor na přirostlou podjazykovou uzdičku:

Pokud se dítěti nedaří jazyk za horní řezáky vůbec zvednout, je potřeba zkontrolovat, jestli nemá přirostlou podjazykovou uzdičku. Více se o ní dočtete v tomto článku: Jazýček ve tvaru srdíčka, aneb přirostlá podjazyková uzdička. 

POSTUP VYVOZENÍ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI HLÁSKY L

Vyvodit správnou výslovnost hlásky L můžete zkusit nejprve pomocí přímé nápodoby. Pomalu dítěti ukažte, jak se hláska vyslovuje, a nechte ho to udělat stejně. Může se stát, že vás ihned napodobí. Stane se tak v případě, že je na hlásku již vyzrálé a nebrání mu žádné další nedostatky např. v motorice mluvidel, koncentraci, sluchovém nebo zrakovém vnímání. 

Pokud se přímá nápodoba nepodaří, pak je potřeba nácvik hlásky rozkouskovat na několik fází. Ideálně alespoň na tyto čtyři základní fáze:

 • výchozí poloha – pootevřená ústa na šířku prstu dítěte, jazyk je zvednutý za horní řezáky

 • zapojení hlasu – jazyk se opírá o dáseň za zadními zuby a v tu chvíli necháme dítě vyslovit prodloužené LLLLLLL, jazyk stále zůstává nahoře
 • artikulační pohyb jazyka shora dolů – po vyslovení dlouhého LLL jazyk volně plácne shora dolů ZA dolní řezáky
 • A nakonec tyto tři fáze spojit dohromady 🙂

Pokud se dítěti pohyb nedaří, je potřeba ho vyčlenit a cvičit nejprve samostatně. Děti by tento pohyb měly zvládnout alespoň 15× za sebou, abychom si byli jisti, že ho již dobře umí. Pohyb by měl být středně rychlý, pružný a mělo by být slyšet takové lupnutí.

Pokud dítěti jazyk padá dolů a dole se vystrčí, je potřeba pohyb zpomalit a cíleně cvičit spadnutí resp. umístění jazyka za dolní řezáky. Na správné místo dítěti můžete poťukat prstem nebo mu tam máznout třeba trochu marmelády, aby si uvědomilo, kam přesně jazyk umístit. Některé děti potřebují pocitové vjemy spíše než zrakové či sluchové.

Pokud dítě při pádu dolů jazyk příliš vyplazuje vpřed, pak stačí, aby si před ústa dalo ukazováček, jako když chce udělat gesto pšššt. Pokud si ho při pádu olízne, má ihned prožitek, že má jazyk více zasunout.

PODPOŘÍME SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ

Při nácviku správné výslovnosti nesmíme zapomenout na to, že dítě se při sebekontrole také opírá o vlastní sluch. Pokud tedy neslyší rozdíl mezi hláskami L a R nebo J, nemůže ji správně vyslovit a v řeči zapojit. Věnujeme se proto i uvědomění si, že oba zvuky se tvoří jinak, a znějí jinak. Učíme dítě hlásku L slyšet ve slovech, zvýrazníme ji prodloužením nebo zopakováním, aby si dítě uvědomilo, kde ve slově hláska L je. Např. LLLLabuť nebo HůLLL. Teprve poté může být náš nácvik úspěšný. 

A JAK DÁL?

Když už dítě umí L samostatně vyslovit, čeká ho ještě ne vždy úplně krátká cesta k tomu, aby ho také začalo používat. Nejprve se snažíme zapojit ho v kombinaci se samohláskou ve slabikách. Tedy LA, LE , LI , LU, LO. Poté zkoušíme L na konci a uprostřed slov.

Když se daří slabiky, tak zkoušíme krátká slova: kolo, lano, hůl.  Když dítě umí slova, začneme hlásku zapojovat do vět. Na pomoc si můžeme vzít básničky nebo texty na L. Tento nácvik však může trvat dlouho a existuje spousta her, jak do řeči zapojit správnou výslovnost. 60 z nich jsem pro vás sepsala do e-booku Logopedie na doma.