POSTUP VYVOZENÍ HLÁSKY K

HLÁSKU K NACVIČUJI S DRAKEM 

Povídám dětem, jak drak je schovaný v jeskyni a jen chrlí oheň a přitom říká K, K, K.

KOUPIT slovní zásobu na hlásku K ZDE

KOUPIT pexeso na hlásku K ZDE

video OPRAVOVAT CHYBNOU VÝSLOVNOST?

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, že nebudete při nácviku úspěšní, objevíte v motorice mluvidel vašeho dítěte větší nedostatky, se kterými si nebudete vědět rady, pak se do přímého nácviku hlásky nepouštějte a vyhledejte pomoc klinického logopeda. 

Autorka návodu nenese žádnou zodpovědnost za výsledky domácího nácviku. Uvedený návod nenahrazuje návštěvu logopedie.

Dříve než začnete, přečtěte obecný postup úpravy hlásek. Najdete ho vlevo v menu nebo zde.

KDY ZAČÍT VYVOZOVAT SPRÁVNÉ K

Hláska K se obvykle objevuje mezi druhým a třetím rokem. Po třetím roce by měla být již vyslovena správně. S dobře spolupracujícím dítětem můžeme hravou formou začít zkoušet dechová a motorická cvičení už klidně okolo 3,5 let. 

NEŽ ZAČNEME, MUSÍME SI ZKONTROLOVAT ...

Hláska K vyžaduje zasunutí jazyka do zadní části dutiny ústní. Pro některé děti je tato poloha nepříjemná, protože mají pocit dávení. Proto necháme dítě zasunout jazyk do zadní části dutiny ústní, abychom si tento dávivý reflex prověřili.

DECHOVÁ CVIČENÍ

 

Výdechový proud při realizaci hlásky K je poměrně krátký, ale za to prudký. Rozráží závěr, který vytváří jazyk tím, že se jeho kořen mírně zvedne a přimkne se k nosohltanu. Je tedy dobré ještě před nácvikem naučit dítě prudký výdech. 

Obecná dechová cvičení:

  • sfouknutí svíčky – vyžaduje prudký výdech, dítě musí mít lehce nafouknuté tváře a zaokrouhlené rty, které míří mírně dopředu (viz video 1)

 

  • odfouknutí kuličky z ruky  – vyžaduje prudký výdech, rty jsou předsunuté mírně vpřed a tváře se lehce nafukují (viz video 2)

ROZVOJ MOTORIKY MLUVIDEL

Hláska K se vyslovuje v zadní části dutiny ústní, jazyk se tedy mírně zasouvá vzad a zvedá se v oblasti kořene mírně vzhůru. Proto je nutné nejprve nacvičit správnou výchozí polohu jazyka.

1. NASTAVENÍ POLOHY JAZYKA – zasunutí jazyka – chceme, aby dítě aktivně zasunulo jazyk, co nejdál do dutiny ústní. Některým dětem tato pozice může vyvolávat dávivý reflex, pokud se to stane, je potřeba cvičit pomalu a postupně jazyk zvykat. Takže ho zasunujeme jen lehce, později více. S opakovaným tréninkem se reflex bude snižovat. PŘI TÉTO ČINNOSTI HLÍDÁME, ABY BYLA ÚSTA OTEVŘENÁ. 

Jak nacvičovat pohyby?

Vždy ukážeme dítěti nejprve, co po něm chceme, a vyžadujeme po něm přímou nápodobu. Pokud se to nedaří, je pravděpodobné, že motorika jazyka dítěte bude vyžadovat cílené a delší cvičení. V takovém případě doporučuji návštěvu logopeda. Obzvlášť pokud se objeví následující chyby, do nápravy doma se nepouštějte.

DOKUD DÍTĚ NEUMÍ ZASUNOUT JAZYK VZAD, NENÍ SCHOPNÉ SPRÁVNOU VÝSLOVNOST HLÁSKY K OVLÁDNOUT. PROTO SE DO DALŠÍHO NÁCVIKU PUSŤTE AŽ VE CHVÍLI, KDY DÍTĚ TYTO POHYBY UŽ OPRAVDU UMÍ.

2. KLOKTÁNÍ – kloktání vytváří stejný závěr, který potřebujeme pro vyvození hlásky K. Zkusíme tedy, zda ho dítě umí. Pokud ne, pak ho začneme nacvičovat.

3. CHROCHTÁNÍ – spolu s hláskou K bývá také často chybná výslovnost hlásek G a CH. Pokud tomu tak je, učíme dítě také chrochtání a chrčení. Když tohle dítě úspěšně zvládá, hlásku můžeme vyvodit pomocí hlásky CH.

 

POSTUP VYVOZENÍ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI HLÁSKY K

  • výchozí poloha – mírně pootevřená ústa, jazyk se zasouvá dozadu do dutiny ústní
  • zapojení hlasu – jazyk se svým kořenem opírá o nosohltan a dochází ke krátkému přimknutí kořene jazyka k nosohltanu. Toto přimknutí rozráží ozvučený výdechový proudhlas.

1. PŘÍMÁ NÁPODOBA –  ukážeme dítěti zasunutí jazyka a vyslovíme K, zkusíme, zda hlásku dokáže ihned napodobit. Pokud ano, máme to nejjednodušší. (viz video)

2. VYVOZENÍ POMOCÍ T – mnoho dětí zaměňuje K za T. My si hlásku T vezmeme na pomoc pro vyvození hlásky K. Požádáme dítě, aby otevřelo ústa a dalo jazyk dolů za zuby. My mu prstem lehce stlačíme hrot jazyka a zasuneme jazyk mírně (stačí 0,5–1 cm vzad). Stále držíme hrot jazyka a požádáme dítě, aby řeklo T.

A protože mu jazyk držíme, nemůže hrot vyskočit nahoru, jak by se normálně u T stalo a místo toho se vyklene kořen nahoru a dítě velmi pravděpodobně řekne K. TOTO ZKUSTE IDEÁLNĚ VLEŽE. Jazyk padá pomocí gravitace sám dolů a pro dítě je to pak snazší.

Nedaří se vám to? Nevěšte hlavu. Vyvození hlásky nebývá někdy snadné, protože je potřeba procvičit a upravit více věcí najednou. Pokud se vám úprava hlásky podle tohoto návodu nedaří snadno, neváhejte a vyhledejte logopeda v místě bydliště. Můžete také využít moji online poradnu a online terapii. Více informací o online terapii najdete ZDE.

PODPOŘÍME SLUCHOVÉ ROZLIŠENÍ

Při nácviku správné výslovnosti nesmíme zapomenout na to, že dítě se při sebekontrole také opírá o vlastní sluch. Pokud tedy neslyší rozdíl mezi hláskami K a T, nemůže ji správně vyslovit a v řeči zapojit. Věnujeme se proto i uvědomění si, že oba zvuky se tvoří jinak, a znějí jinak. Učíme dítě hlásku K slyšet ve slovech, zvýrazníme ji prodloužením nebo zopakováním, aby si dítě uvědomilo, kde ve slově hláska K je. Např. KKKoza nebo PuKKK. Teprve poté může být náš nácvik úspěšný. 

A JAK DÁL?

Když už dítě umí K samostatně vyslovit, čeká ho ještě ne vždy úplně krátká cesta k tomu, aby ho také začalo používat. Nejprve se snažíme zapojit ho v kombinaci se samohláskou ve slabikách. Tedy ka, ke, ky, ko, ku. Poté zkoušíme K na konci a uprostřed slov.

Když se daří slabiky, tak zkoušíme krátká slova: kolo, kočár, koza, mák, luk, puk.  Když dítě umí slova, začneme hlásku zapojovat do vět. Na pomoc si můžeme vzít básničky nebo texty na K. Tento nácvik však může trvat dlouho a existuje spousta her, jak do řeči zapojit správnou výslovnost. 60 z nich jsem pro vás sepsala do e-booku Logopedie na doma.